№ 125 / 27.05.2019

ОТНОСНО : Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 124 / 27.05.2019

ОТНОСНО : Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 123 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Приемане на срязан протокол от СИК

№ 122 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Непълноти в черновата на протокола на СИК в избирателна секция.

№ 121 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 297/26.05.2019 г. от 18:05 часа, подаден от Наталия Велкова Иванова – застъпник на ВМРО.

№ 120 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 294/26.05.2019 г. в 17:15 часа от Кадир Фахредин Мустафа.

№ 119 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 292/26.05.2019 г. в 16:26 часа от Кадир Фахредин Мустафа.

№ 118 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 290/26.05.2019 г. в 13:45 часа от Кадир Фахредин Мустафа.

№ 117 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Сигнал за нарушение на изборното законодателство в с. Студеница, община Хитрино.

№ 116 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Сигнал за нарушение на изборното законодателство в с. Веселиново.

№ 115 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в 30-ти избирателен район - Шумен.

№ 114 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в 30-ти избирателен район - Шумен.

№ 113 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в 30-ти избирателен район - Шумен.

№ 112 / 26.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в 30-ти избирателен район - Шумен.

№ 111 / 25.05.2019

ОТНОСНО : Закриване на избирателна секция в Община Шумен.

№ 110 / 25.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в 30-ти избирателен район - Шумен.

№ 109 / 25.05.2019

ОТНОСНО : Публикуване на упълномощените представители на коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 108 / 25.05.2019

ОТНОСНО : Публикуване на упълномощените представители на ПП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 107 / 24.05.2019

ОТНОСНО : Определяне членове на РИК за подписване на приемо-предавателните протоколи при предаването на изборните книжа и материали на СИК от Общинските администрации на 25.05.2019г.

№ 106 / 24.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в Община Смядово.

Календар

Решения

  • № 125 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 124 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 123 / 26.05.2019

    относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения