Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 117
Шумен, 26.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал за нарушение на изборното законодателство в с. Студеница, община Хитрино.

Постъпил е сигнал с вх. № 286/26.05.2019 г. в 12:24 часа от Кадир Фахредин Мустафа, в който се посочва, че пред секция № 018 в с. Студеница, община Хитрино се извършва политическа агитация от страна на кмета на населеното място.

Преписката беше разпределена на Карен Гарабедян и Стоян Русев – членове на РИК Шумен, които извършиха проверка на място и събраха данни от свидетели. Резултатът от проверката са изложили в писмен доклад.

С оглед гореизложеното, след разглеждане и обсъждане на постъпилия сигнал РИК Шумен счита, че не е налице нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК, поради което на основание чл. 72, ал. 1, т.20 от ИК 

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

Няма данни за извършено нарушение по чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Зам. председател: Нурай Февзиева Герджикова

* Публикувано на 26.05.2019 в 18:43 часа

Календар

Решения

  • № 125 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 124 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 123 / 26.05.2019

    относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения