Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 125
Шумен, 27.05.2019

ОТНОСНО: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В РИК Шумен е получено искане с вх. № 302/27.05.2019 г.  от председателя на СИК № 303000074 за предоставяне на нов оригинален секционен протокол Приложение № 85-ЕП-хм, поради това, че при попълването на първия протокол с фабричен № 3300025 са допуснати грешки, които не подлежат на поправка.

На основание чл.72, ал.2 във връзка с ал.1 и чл. 274 във връзка с чл. 378 от ИК и Решение № 375-ЕП от 21.05.2019 г. на ЦИК

РИК Шумен

Р Е Ш И:

Предоставя на СИК№ 303000074, гр. Шумен, нов оригинален секционен протокол Приложение №85-ЕП-хм.  Определя Дилян Росенов Нанев – член на РИК Шумен, да подпише приемо-предавателен протокол за предаване на сгрешен секционен протокол с фабричен № 3300025 и получаване на нов оригинален формуляр от СИК №303000074.  

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 27.05.2019 в 09:07 часа

Календар

Решения

  • № 125 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 124 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 123 / 26.05.2019

    относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения