Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 109
Шумен, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители на коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпил е списък с вх. № 0262/24.05.2019 г. – Приложение № 1 към Решение № 95-ЕП/08.04.2019 г., съдържащ 136 (сто тридесет и шест) броя представители. След извършена от „Информационно обслужване“ АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха нарушения.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1 и чл. 124, ал. 4 от ИК, Решение № 95-ЕП/0.04.2019 г. на ЦИК и така постъпилия списък с вх. № 0262/24.05.2019 г. за публикуване на упълномощени представители на кандидатска листа,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

  1. Публикува списък с 136 (сто тридесет и шест) броя упълномощени представители коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Надежда Людмилова Сакарова

30-001/23.05.2019

2

Димитър Стойков Стойков

30-002/23.05.2019

3

Данка Нанкова Иванова

30-003/23.05.2019

4

Снежана Радева Сакарова

30-004/23.05.2019

5

Евелина Георгиева Стефанова

30-005/23.05.2019

6

Силвия Здравкова Крамева

30-006/23.05.2019

7

Йоанна Робертова Константинова

30-007/23.05.2019

8

Петър Методиев Методиев

30-008/23.05.2019

9

Светла Кирилова Димитрова

30-009/23.05.2019

10

Светла Венциславова Вълчанова

30-010/23.05.2019

11

Веселин Димитров Вълчанов

30-011/23.05.2019

12

Мичо Димитров Мичев

30-012/23.05.2019

13

Драгана Димитрова Тодорова

30-013/23.05.2019

14

Атанаска Иванова Пенчева

30-014/23.05.2019

15

Дияна Тодорова Вълева

30-015/23.05.2019

16

Златин Диянов Вълев

30-016/23.05.2019

17

Ангелина Димитрова Ангелова

30-017/23.05.2019

18

Драгомир Антонов Райчев

30-018/23.05.2019

19

Свилен Иванов Симеонов

30-019/23.05.2019

20

Пепа Трифонова Янева

30-020/23.05.2019

21

Марийка Рачева Стоянова

30-021/23.05.2019

22

Здравко Димитров Жеков

30-022/23.05.2019

23

Никола Василев Николов

30-023/23.05.2019

24

Еленка Янева Павлова

30-024/23.05.2019

25

Наталия Стоянова Енчева

30-025/23.05.2019

26

Красимира Кръстева Златева

30-026/23.05.2019

27

Севдалинка Минкова Кирова

30-027/23.05.2019

28

Мирослав Тихомиров Тодоров

30-028/23.05.2019

29

Радослав Тихомиров Тодоров

30-029/23.05.2019

30

Йорданка Маринова Мирчева

30-030/23.05.2019

31

Емил Дочев Мирчев

30-031/23.05.2019

32

Искра Красимирова Стефанова

30-032/23.05.2019

33

Магда Петкова Ангелова

30-033/23.05.2019

34

Люсилия Йорданова Стойчева

30-034/23.05.2019

35

Стаматка Тодорова Казакова

30-035/23.05.2019

36

Мартин Кунев Николов

30-036/23.05.2019

37

Тодор Христов Казаков

30-037/23.05.2019

38

Даниела Христова Иванова

30-038/23.05.2019

39

Недялка Атанасова Котева

30-039/23.05.2019

40

Стефани Пламенова Любенова

30-040/23.05.2019

41

Даниелка Маринова Димитрова

30-041/23.05.2019

42

Десислава Иванчева Ангелова

30-042/23.05.2019

43

Недялко Михайлов Делев

30-043/23.05.2019

44

Милка Михайлова Делева

30-044/23.05.2019

45

Боряна Стоянова Мирчева

30-045/23.05.2019

46

Миглена Донева Борисова

30-046/23.05.2019

47

Росица Иванова Иванова

30-047/23.05.2019

48

Росен Великов Горанов

30-048/23.05.2019

49

Катя Стефанова Стоянова

30-049/23.05.2019

50

Пенка Христова Анастасова

30-050/23.05.2019

51

Добромир Христофоров Стойчев

30-051/23.05.2019

52

Мая Валентинова Първанова

30-052/23.05.2019

53

Радослав Стефанов Петков

30-053/23.05.2019

54

Петър Николов Стоянов

30-054/23.05.2019

55

Минка Трифонова Иванова

30-055/23.05.2019

56

Венета Спасова Вълкова

30-056/23.05.2019

57

Жанета Колева Койчева

30-057/23.05.2019

58

Божидарка Мартинова Тодорова

30-058/23.05.2019

59

Емил Петров Христов

30-059/23.05.2019

60

Марин Андреев Величков

30-060/23.05.2019

61

Маруся Николова Илиева

30-061/23.05.2019

62

Жулияна Стоянова Кръстева

30-062/23.05.2019

63

Стоянка Илиева Герова

30-063/23.05.2019

64

Олга Георгиева Микова

30-064/23.05.2019

65

Елена Миткова Василева

30-065/23.05.2019

66

Желязко Станков Ангелов

30-066/23.05.2019

67

Георги Иванов Георгиев

30-067/23.05.2019

68

Светомир Димов Георгиев

30-068/23.05.2019

69

Вера Илиянова Димитрова

30-069/23.05.2019

70

Борислав Балев Митев

30-070/23.05.2019

71

Радослав Красимиров Василев

30-071/23.05.2019

72

Цветелина Георгиева Иванова

30-072/23.05.2019

73

Боряна Иванова Георгиева

30-073/23.05.2019

74

Десислава Любенова Димитрова

30-074/23.05.2019

75

Ивелина Цветанова Пенева

30-075/23.05.2019

76

Георги Димов Николов

30-076/23.05.2019

77

Славчо Йорданов Пенев

30-077/23.05.2019

78

Симеон Йорданов Коматински

30-078/23.05.2019

79

Боянка Иванова Недева

30-079/23.05.2019

80

Атанас Живков Костов

30-080/23.05.2019

81

Йордан Иванов Тотев

30-081/23.05.2019

82

Борислав Байчев Баев

30-082/23.05.2019

83

Даниела Иванова Русева

30-083/23.05.2019

84

Биляна Бориславова Герова

30-084/23.05.2019

85

Елена Ангелова Димитрова

30-085/23.05.2019

86

Адриан Николаев Димитров

30-086/23.05.2019

87

Борислав Кирилов Бонев

30-087/23.05.2019

88

Даниела Нешева Трайкова

30-088/23.05.2019

89

Цанка Койчева Великова

30-089/23.05.2019

90

Любомир Бориславов Любенов

30-090/23.05.2019

91

Калоян Николов Георгиев

30-091/23.05.2019

92

Никола Станчев Колев

30-092/23.05.2019

93

Детелина Великова Димова

30-093/23.05.2019

94

Тодорка Райчева Георгиева

30-094/23.05.2019

95

Петранка Христова Стойкова

30-095/23.05.2019

96

Тотка Събчева Тодорова

30-096/23.05.2019

97

Румен Йорданов Харалампиев

30-097/23.05.2019

98

Росица Зафирова Петрова

30-098/23.05.2019

99

Севинч Керим Селим

30-099/23.05.2019

100

Хълми Бюрхан Хълми

30-100/23.05.2019

101

Грета Димитрова Илиева

30-101/23.05.2019

102

Евгени Тодоров Тодоров

30-102/23.05.2019

103

Любомир Здравков Георгиев

30-103/23.05.2019

104

Пройка Трифонова Георгиева

30-104/23.05.2019

105

Росен Христов Христов

30-105/23.05.2019

106

Недка Иванова Лазарова

30-106/23.05.2019

107

Йорданка Петрова Стоянова

30-107/23.05.2019

108

Димитричка Стефанова Николова

30-108/23.05.2019

109

Ганка Жекова Маринова

30-109/23.05.2019

110

Красимира Герова Иванова

30-110/23.05.2019

111

Даниела Иванова Димитрова

30-111/23.05.2019

112

Анка Христова Георгиева

30-112/23.05.2019

113

Надежда Юриева Иванова

30-113/23.05.2019

114

Илия Лалев Илиев

30-114/23.05.2019

115

Йорданка Благоева Иванова

30-115/23.05.2019

116

Иван Стефанов Кирилов

30-116/23.05.2019

117

Калоян Стефанов Кирилов

30-117/23.05.2019

118

Ангел Петров Ангелов

30-118/23.05.2019

119

Стефанка Троянова Крамева

30-119/23.05.2019

120

Ганка Радинова Митева

30-120/23.05.2019

121

Стоянка Добрева Котева

30-121/23.05.2019

122

Станка Маринова Райкова

30-122/23.05.2019

123

Дарина Марчева Атанасова

30-123/23.05.2019

124

Атанас Герчев Атанасов

30-124/23.05.2019

125

Магдалена Йорданова Стоянова

30-125/23.05.2019

126

Илинка Благоева Янева

30-126/23.05.2019

127

Валентин Атанасов Върбев

30-127/23.05.2019

128

Иван Илиянов Иванов

30-128/23.05.2019

129

Атанас Върбев Атанасов

30-129/23.05.2019

130

Антония Атанасова Тодорова

30-130/23.05.2019

131

Диана Добринова Константинова

30-131/23.05.2019

132

Анита Валентинова Атанасова

30-132/23.05.2019

133

Димитър Красимиров Калев

30-133/23.05.2019

134

Светла Йорданова Димитрова

30-134/23.05.2019

135

Румена Валериева Гугушева

30-135/23.05.2019

136

Цветелина Иванова Цанкова

30-136/23.05.2019

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 25.05.2019 в 19:12 часа

Календар

Решения

  • № 125 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 124 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 123 / 26.05.2019

    относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения