Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 123
Шумен, 26.05.2019

ОТНОСНО: Приемане на срязан протокол от СИК

На основание чл. 72, ал. 1 от ИК и след като съобрази, че: В РИК – Шумен е представен секционен протокол на секционна избирателна комисия № 303000012, който е бил физически разделен на 14 отделни страници чрез разрязване по отпечатаната пунктирана линия на всеки две свързани страници. Възникна въпроса допустимо ли е приемането на протокол, който е разделен физически на отделни страници. Всяка страница от протокола носи пореден номер от 1 до 14 и сериен номер № 4300008. Серийният номер на протокола е еднакъв на всички страници и от всяка от него е видно, че е логическо продължение на предходната.

 

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

Приема за допустим протокол № 4300008, представен от председателят, секретарят и един член на СИК № 303000012, който следва да бъде обработен от ИО и разпластен по предвидения в методическите указания начин.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 27.05.2019 в 02:08 часа

Календар

Решения

  • № 125 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 124 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 123 / 26.05.2019

    относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения