Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 119
Шумен, 26.05.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 292/26.05.2019 г. в 16:26 часа от Кадир Фахредин Мустафа.

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № 292/26.05.2019 г. в 16:26 часа от Кадир Фахредин Мустафа – Председател на Общинския съвет на ДПС в Община Хитрино, в която се посочва, че е констатирал нарушения на Изборния кодекс в с. Живково, община Хитрино.

Незабавно е извършена проверка, като са проведени разговори с всички членове на СИК № 009 в с. Живково от които се установи следното: Кметът на населеното място е съдействал на СИК за направата на ксерокопие на чернова от протокол за обобщаване на изборни резултати, поради това, че в приемо-предавателните протоколи за получаване на изборни книжа и материали са описани 2 броя чернови, а в комисията е получена само една. Данните, дадени от членовете на СИК са непротиворечиви и не пораждат съмнение за нерегламентирани действия от страна на кмета.

С оглед гореизложеното, след разглеждане и обсъждане на постъпилата жалба РИК Шумен счита, че не е налице нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК, поради което на основание чл. 72, ал. 1, т.20 от ИК 

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

Няма данни за извършено нарушение по чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Зам. председател: Нурай Февзиева Герджикова

* Публикувано на 26.05.2019 в 18:45 часа

Календар

Решения

  • № 125 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 124 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 123 / 26.05.2019

    относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения