Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 112
Шумен, 26.05.2019

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК в 30-ти избирателен район - Шумен.

На основание чл.72, ал.1, т.4 и чл.89, ал.1 от ИК,  Решение № 150-EП от 11.04.2019 г. на ЦИК, предложение с вх. № 0273/26.05.2019г от К „БСП за България“ , вх. № 0274/26.05.2019г от ПП „ГЕРБ“, вх. № 0276/26.05.2019г от ПП „ГЕРБ“, вх. № 0277/26.05.2019г от РБ, вх. № 0278/26.05.2019г от ПП ББЦ.

РИК Шумен

Р Е Ш И:

 

 

 

 1. Извършва промени в съставите на СИК в община Върбица, съгласно предложение с вх. № 0273/26.05.2019г от К „БСП за България“ както следва:

В СИК №301000007 заменя Руси Георгиев Русев с ЕГН ****** с Христо Василев Григоров с ЕГН ******.

 1. Извършва промени в съставите на СИК в община Шумен, съгласно предложение с вх. № 0274/26.05.2019г от ПП „ГЕРБ“ както следва:

В СИК №303000116 заменя Стоянка Демирова Радева с ЕГН ****** с Красен Маринов Киров с ЕГН ******.

В СИК №303000125 заменя Елена Георгиева Златева с ЕГН ****** с Силвия Неделчева Тодорова с ЕГН ******.

В СИК №303000125 заменя Ивалина Чавдарова Жечева с ЕГН ****** с Богомил Петров Янев с ЕГН ******.

 1. Извършва промени в съставите на СИК в община Шумен, съгласно предложение с вх. № 0276/26.05.2019г от ПП „ГЕРБ“, както следва:

В СИК №303000038 заменя Пенка Филипова Христова с ЕГН ****** с Галина Николаева Стайкова с ЕГН ******.

 1. Извършва промени в съставите на СИК в община Нови пазар, съгласно предложение с вх. № 0277/26.05.2019г от РБ, както следва:

В СИК № 302200014 заменя Николай Цанков Атанасов с ЕГН ****** с Панайот Иванов Панайотов с ЕГН ******.

 1. Извършва промени в съставите на СИК в община Шумен, съгласно предложение с вх. № 0278/26.05.2019г от ПП ББЦ, както следва:

В СИК № 303000004 заменя Айлин Хюсеин Ахмед с ЕГН ****** с Нуртен Мехмед Ереджеб с ЕГН ******.

 1. Анулира издадените удостоверения на отстранените членове съгласно горните предложения.
 2. Издава удостоверения на назначените членове съгласно горните предложения.
 3. Утвърждава актуален към 08.00ч. на 26.05.2019 г. списък на състави на СИК в 30-ти избирателен район - Шумен.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 26.05.2019 в 08:36 часа

Календар

Решения

 • № 125 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 124 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 123 / 26.05.2019

  относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения