Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 116
Шумен, 26.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал за нарушение на изборното законодателство в с. Веселиново.

Постъпил е сигнал с вх. № 285/26.05.2019 г. в 11:20 часа от Диян Симеонов Стоянов, в който се посочва, че в секция с № 007 в с. Веселиново се извършва политическа агитация от кмета на населеното място в нарушение на ИК.

За проверка на сигнала беше формирана група в състав Ана Калимарова, Пламен Недев и Виолета Вълчева – членове на РИК Шумен, които извършиха проверка на място и събраха данни от свидетели. Резултатът от проверката са изложили в писмен доклад.

  С оглед  на гореизложеното, след разглеждане и обсъждане на постъпилия сигнал, РИК Шумен счита, че не е налице нарушение на чл.182, ал.4 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс,  

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

Няма данни за извършено нарушение по чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Зам. председател: Нурай Февзиева Герджикова

* Публикувано на 26.05.2019 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № 125 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 124 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 123 / 26.05.2019

    относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения