№ 45 / 15.05.2019

ОТНОСНО : Определяне на секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

№ 44 / 15.05.2019

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на подвижни избирателни секции в Община Каолиново, Община Велики Преслав от 30 избирателен район Шумен.

№ 43 / 15.05.2019

ОТНОСНО : определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия в Община Хитрино, Община Велики Преслав и Община Каолиново в 30 избирателен район Шумен.

№ 42 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в Община Никола Козлево.

№ 41 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Определяне съставите на ПСИК в 30 изборен район – Шумен

№ 40 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на подвижни избирателни секции в Община Каспичан, Община Никола Козлево, Община Върбица и Община Венец от 30 избирателен район Шумен.

№ 39 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия в Община Върбица, Община Венец, Община Никола Козлево, Община Каспичан в 30 избирателен район Шумен.

№ 38 / 10.05.2019

ОТНОСНО : График за провеждане на обучение на членовете на СИК в 30 изборен район Шумен.

№ 37 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на работна група от специалисти.

№ 36 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в Община Нови пазар.

№ 35 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в Община Хитрино.

№ 34 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в Община Велики Преслав.

№ 33 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в Община Смядово.

№ 32 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в Община Върбица.

№ 31 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в Община Шумен.

№ 30 / 08.05.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на двама членове на РИК за приемане бюлетините за района и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им.

№ 29 / 08.05.2019

ОТНОСНО : Одобрение на графичния файл с предпечатен образец на бюлетина за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както и утвърждаване на тираж за отпечатването й.

№ 28 / 07.05.2019

ОТНОСНО : Определяне членове на РИК за отговорници на СИК по общини, които да проведат и обучение на СИК.

№ 27 / 03.05.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 21от 30.04.2019 г. на РИК Шумен, относно назначаване на съставите на СИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 26 / 03.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в Община Шумен.

Календар

Решения

  • № 125 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 124 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 123 / 26.05.2019

    относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения