Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 121
Шумен, 26.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 297/26.05.2019 г. от 18:05 часа, подаден от Наталия Велкова Иванова – застъпник на ВМРО.

Постъпил е сигнал по телефона от Наталия Иванова – застъпник на ВМРО с вх. № 297/26.05.2019 г. в 18:05 часа, в който се посочва, че е видяла лично как кмета на с. Дибич е стоял в секцията и извън секцията и е разговарял с гласоподаватели цял ден, но не може да каже точно какво са си говорили. Заявила, че за нея не било редно кмета на селото да стои цял ден пред изборното помещение или в него.

Незабавно е извършена проверка, като са проведени разговори с всички членове на СИК № 303000103 в с. Дибич, от които се установи следното: Кметът на населеното място е посетил два пъти секционната избирателна комисия - първия път за да гласува, а втория – за да предостави на комисията приемо-предавателен протокол. Към момента на проверката всеки от членовете на СИК № 303000103 заявява, че кметът в момента не е там. Всеки от членовете е потърсен на личния му телефон от член на групата за проверка на сигнала в различно време. Всички членове на секцията отричат категорично кметът да е стоял в нея или пред нея целия ден с изключение на описаните по-горе моменти. Данните, дадени от членовете на СИК са непротиворечиви и не пораждат съмнение за нерегламентирани действия от страна на кмета.

С оглед гореизложеното, след разглеждане и обсъждане на постъпилият сигнал, РИК Шумен счита, че не е налице нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК, поради което на основание чл. 72, ал. 1, т.20 от ИК, 

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

Не се констатира извършено нарушение по чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 26.05.2019 в 20:08 часа

Календар

Решения

  • № 125 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 124 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 123 / 26.05.2019

    относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения