Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 118
Шумен, 26.05.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 290/26.05.2019 г. в 13:45 часа от Кадир Фахредин Мустафа.

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № 290/26.05.2019 г. в 13:45 часа от Кадир Фахредин Мустафа – Председател на Общинския съвет на ДПС в Община Хитрино, в която се посочва, че е констатирал нарушения, които се изразяват в следното:

Кметът на с. Байково е стоял в избирателната секция; Кметът на с. Развигорово е стоял пред входа на избирателната секция; Кметът на с. Добри Войниково е стоял пред входа на избирателната секция.

Преписката беше разпределена на Карен Гарабедян и Стоян Русев – членове на РИК Шумен, които извършиха проверка на място и събраха данни от свидетели. Резултатът от проверката са изложили в писмен доклад.

С оглед гореизложеното, след разглеждане и обсъждане на постъпилата жалба РИК Шумен счита, че не е налице нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК, поради което на основание чл. 72, ал. 1, т.20 от ИК 

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

Няма данни за извършено нарушение по чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Зам. председател: Нурай Февзиева Герджикова

* Публикувано на 26.05.2019 в 18:43 часа

Календар

Решения

  • № 125 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 124 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 123 / 26.05.2019

    относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения