04.04.2021

Съобщение

РИК Шумен уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласува, на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: ГД"ГРАО"

04.04.2021

Съобщение

На 04.04.2021г. от 09.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

03.04.2021

Актуален списък на членовете на СИК по общини към 19.00ч. на 03.04.2021г.

03.04.2021

Съобщение

На 03.04.2021г. от 18.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

02.04.2021

Актуален списък на членовете на СИК по общини към 02.04.2021г.

02.04.2021

Съобщение

На 02.04.2021г. от 18.00 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

01.04.2021

Актуален списък на членовете на СИК по общини към 01.04.2021г.

01.04.2021

Съобщение

На 01.04.2021г. от 17.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

31.03.2021

Актуален списък на членовете на СИК по общини към 31.03.2021г.

31.03.2021

ОБУЧЕНИЯ СИК

РИК Шумен обявява, че на 31.03.2021г. от 17:30 часа ще се проведе електронно обучение за членовете от всички СИК в Област Шумен. 

 

Обучението ще се проведе през платформата Microsoft Teams. За да имате достъп до онлайн конференцията, трябва да последвате следния линк:

Запис на Онлайн обучение за СИК.

1. При достъпване на линка през мобилно устройство (телефон или таблет), последното ще изисква изтегляне на приложението.

2. От отворения прозорец следва да се избере синия надпис "Анонимно присъединяване"

Инструкция за ползване на платформата 

31.03.2021

График за получаване на изборните материали от СИК на 03.04.2021г. от Община Шумен

Ресторанта на Община Шумен

От 08:00

От 1 до 10 секция включително

От 09:00

От 21 до 30 секция включително

От 10:00

От 84 до 94 секция включително

От 11:00

От 105 до 115 секция включително

От 12:00

От 42 до 52 секция включително

От 13:00

От 63 до 73 секция включително

От 14:00

От 129 до 140 секция включително

Центъра за информация и услуги /източния вход/ в сградата на Община Шумен

От 08:00

От 11 до 20 секция включително

От 09:00

От 31 до 41 секция включително

От 10:00

От 95 до 104 секция включително

От 11:00

От 116 до 128 секция включително

От 12:00

От 53 до 62 секция включително

От 13:00

От 74 до 83 секция включително

31.03.2021

Съобщение

На 31.03.2021г. от 16.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

30.03.2021

Съобщение

На 30.03.2021г. от 16.00 ще се проведе заседание на РИК Шумен

29.03.2021

Съобщение

На 29.03.2021г. от 17.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен

26.03.2021

Обучение на СИК

РИК Шумен обявява, че на 30.03.2021г. от 17:30 часа ще се проведе електронно обучение за членовете от всички СИК в Област Шумен. 

За втора дата на обучението е определен 31.03.2021г. от 17:30 часа.

Обучението ще се проведе през платформата Microsoft Teams. За да имате достъп до онлайн конференцията, трябва да последвате следния линк:

Онлайн обучение за СИК.

1. При достъпване на линка през мобилно устройство (телефон или таблет), последното ще изисква изтегляне на приложението.

2. От отворения прозорец следва да се избере синия надпис "Анонимно присъединяване"

Инструкция за ползване на платформата 

 

26.03.2021

Обучение за гласуване с машина

РИК Шумен  обявява, че на 29.03.2021г от 10:00ч ще се проведе онлайн обучение за работа с машините за гласуване за членовете на РИК, организирано от СИЕЛА НОРМА.  

Линк към обучението със свободен достъп за заинтересованите лица. Избира се бутон "Продължи с този браузър".

 

25.03.2021

МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Календар

Решения

  • № 192 / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 0450/04.04.2021г. от Наталия Стефанова – кандидат за народен представител от КП Воля и НФСБ

  • № 191 / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 0446/04.04.2021г. от Коалиция „Демократична България - Обединение“, подадена чрез пълномощника си адв. Силвия Запрянова Минчева

  • № 190 / 04.04.2021

    относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на РИК в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

всички решения