Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 191
Шумен, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх. № 0446/04.04.2021г. от Коалиция „Демократична България - Обединение“, подадена чрез пълномощника си адв. Силвия Запрянова Минчева

Постъпила е жалба с вх. № 0446/04.04.2021г. от Коалиция „Демократична България - Обединение“, в която се излагат твърдения за това, че устройството за машинно гласуване е в СИК № 302200013 в гр. Нови пазар не работи.

Според жалбоподателя горното представлява съществено нарушение на изборните правила, поради което моли да се извърши проверка и след като установи нарушение да укаже СИК да спазва точно разпоредбите на ИК.

  РИК Шумен установи следното от фактическа и правна страна:

РИК Шумен извърши проверка като при проверката се установи, че устройството за машинно гласуване действително е имал технически проблем, който е отстранен по реда посочен в Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за народни представители на 04.04.2021г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021г. на ЦИК. Предвид това РИК – Шумен счита, че не е налице съществено нарушение на изборните правила.

Отделно от горното РИК – Шумен указа на СИК 302200013 в гр. Нови пазар да съблюдават правилното протичане на изборния процес при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, РИК Шумен

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 0446/04.04.2021г. от Коалиция „Демократична България - Обединение“, подадена чрез пълномощника си адв. Силвия Запрянова Минчева.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 04.04.2021 в 19:39 часа

Календар

Решения

  • № 192 / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 0450/04.04.2021г. от Наталия Стефанова – кандидат за народен представител от КП Воля и НФСБ

  • № 191 / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 0446/04.04.2021г. от Коалиция „Демократична България - Обединение“, подадена чрез пълномощника си адв. Силвия Запрянова Минчева

  • № 190 / 04.04.2021

    относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на РИК в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

всички решения