Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 192
Шумен, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх. № 0450/04.04.2021г. от Наталия Стефанова – кандидат за народен представител от КП Воля и НФСБ

Постъпила е жалба с вх. № 0450/04.04.2021г. от Наталия Стефанова – кандидат за народен представител от КП „Воля и НФСБ“, в която се излагат твърдения за това,че при упражняване правото на глас чрез машинно гласуване гласоподавателя е установил, че в партийната листа имената на преференциалните номера не са същите. Сочи, че при няколко последователни опита резултатът бил същия – под преференцията излизало друго име. Членовете на секционната комисия не взели отношение по молбата за съдействие.

Според жалбоподателя горното представлява съществено нарушение не изборните правила и моли за извършване на незабавна проверка на машинното гласуване в секция № 65 с цел установяване причината за несъвпадението на имената с преференции.

  РИК Шумен установи следното от фактическа и правна страна:

РИК Шумен извърши проверка на място,при която се установи, че няма несъвпадение между отпечатаният списък с кандидатите по кандидатски листи и въведените в машината имена.

Предвид това, РИК – Шумен счита, че няма нарушение на изборните правила.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, РИК Шумен

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 0450/04.04.2021г. от Наталия Стефанова – кандидат за народен представител от КП „Воля и НФСБ“.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 04.04.2021 в 20:08 часа

Календар

Решения

  • № 192 / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 0450/04.04.2021г. от Наталия Стефанова – кандидат за народен представител от КП Воля и НФСБ

  • № 191 / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 0446/04.04.2021г. от Коалиция „Демократична България - Обединение“, подадена чрез пълномощника си адв. Силвия Запрянова Минчева

  • № 190 / 04.04.2021

    относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на РИК в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

всички решения