Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 98
Шумен, 25.03.2021

ОТНОСНО: Определяне начина на оповестяване на мерките позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

На основание  чл. 234, ал.1 от ИК и Решение № 2148-НС / 01.03.2021г.,

 РИК Шумен

Р Е Ш И:

Оповестяването на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, да се извърши чрез публикуване на интернет страницата на РИК Шумен и уведомяване на регионалните медии.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Дилян Росенов Нанев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 25.03.2021 в 15:38 часа

Календар

Решения

  • № 192 / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 0450/04.04.2021г. от Наталия Стефанова – кандидат за народен представител от КП Воля и НФСБ

  • № 191 / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 0446/04.04.2021г. от Коалиция „Демократична България - Обединение“, подадена чрез пълномощника си адв. Силвия Запрянова Минчева

  • № 190 / 04.04.2021

    относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на РИК в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

всички решения