Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 190
Шумен, 04.04.2021

ОТНОСНО: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на РИК в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

На основание чл.72  ал.1 и 2 от ИК и Решение № 2044 – НС от 12.02.2021г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия  Шумен

РИК Шумен,

 Р Е Ш И:

Допълва Решение № 2 / 15.02.2021. на РИК-Шумен със следния текст:

 

Точка 3 В изборния ден на 04.04.2021г. от 18.00ч РИК -Шумен ще заседава в МСЗ „Арена Шумен“.

 

Точка 4 Решенията ще се обявяват чрез поставянето им на табло до Входа на РИК Шумен

 

Точка 5 На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:59 часа

Календар

Решения

  • № 192 / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 0450/04.04.2021г. от Наталия Стефанова – кандидат за народен представител от КП Воля и НФСБ

  • № 191 / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 0446/04.04.2021г. от Коалиция „Демократична България - Обединение“, подадена чрез пълномощника си адв. Силвия Запрянова Минчева

  • № 190 / 04.04.2021

    относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на РИК в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

всички решения