Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 128
Шумен, 09.07.2021

ОТНОСНО: Реда за предаване от РИК – Шумен на СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)- за извършване на преброяване на хартиените бюлетини, в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при провеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с чл. 269 от ИК и раздел V от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. на ЦИК, РИК Шумен

РЕШИ:

 1. I. Извършва следните действия, когато машината за гласуване е преустановила работа или не е разпечатала протокол от машинното гласуване, но не е гласувано с хартиени бюлетини, като действията по тази точка се извършват в следните случаи:

- машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина;

- машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финален протокол.

 1. В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИКуведомява Колцентъра на „Сиела Норма” АД, техника на „Сиела Норма“ АД и РИК;
 2. Подписване на констативен протокол в три екземпляра, между председател и секретар на СИК от една страна и техник на „Сиела Норма” АД, от друга страна – приложение № 4 от Методическите указания, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. на ЦИК, във връзка с установяване от техническото лице, че СУМГ е дефектирала и не може да разпечата финален протокол;
 3. Решение на РИК – Шумен за приемане и предаване на формуляри на секционните протоколи с приемо-предавателен протокол.
 4. Предаване от РИК – Шумен на място в съответната СИК, на председателя на СИК, чрез приемо-предавателен протокол в три екземпляра, формуляри на чернова и оригинал от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр).
 5. След като попълни секционния протокол (Приложение № 96-НС-кр), СИК извършва действията и попълва секционния протокол (Приложение № 96-НС-м) по реда на т. 1 и т. 2 от раздел IV с една разлика – в т. 5 от протокола (Приложение № 96-НС-м) се вписва числото по т. 1 от протокола (Приложение № 96-НС-кр) като протоколът (Приложение № 96-НС-кр) е неразделна част от протокола (Приложение № 96-НС-м).

 

 1. Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини, като действията по тази точка се извършват в следните случаи:

- машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини. 

Предаването на оригинал и чернова на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-хм - за отчитане на резултатите от гласуването и Приложение № 96-НС-кр - за извършване на преброяване на контролните разписки), става в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване се извършват при наличие на следните условия:

 1. В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИКуведомява Колцентъра на „Сиела Норма” АД, техника на „Сиела Норма“ АД и РИК;
 2. Подписване на констативен протокол в три екземпляра, между председател и секретар СИК от една страна и техник на „Сиела Норма” АД, от друга страна – приложение № 4 от Методическите указания, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. на ЦИК, във връзка с установяване от техническото лице, че СУМГ е преустановила работа  и не може да се продължи на нея машинното гласуване;
 3. СИК уведомява РИК и ЦИК за наличие на констативен протокол и възникналата ситуация, налагаща преустановяване на машинното гласуване.
 4. Решение на ЦИК за преустановяване на машинното гласуване в конкретната секционна избирателна комисия и преминаване към гласуване с хартиена бюлетина.
 5. Решение на РИК – Шумен за приемане и предаване на формуляри на секционните протоколи с приемо-предавателен протокол.
 6. РИК – Шумен предава на председателя на СИК с приемо-предавателен протокол оригинали и чернова на формуляри от секционни протоколи по т. 2 от Методическите указания, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. на ЦИК, след което съответната СИК връща формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-м) и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр).
 7. Секционната избирателна комисия извършва действията по преброяване на контролните разписки и попълва протокол (Приложение № 96-НС-кр) по реда на т. 1.1 и т. 1.2 от раздел V (от МУ приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. на ЦИК), след което извършва преброяване на хартиените бюлетини и попълва получения протокол (Приложение № 96-НС-хм) по реда на т.2.1 и т.2.2 от раздел V. Протоколът (Приложение № 96-НС-кр) е неразделна част от протокола (Приложение № 96-НС-хм).

 

 • За предаването се попълва приемо-предавателен протокол в три екземпляра (по един за СИК, за РИК и за общината) Приложение №1 към настоящото решение, в който се вписват фабричните номера на получения и/или на новия/те формуляр/и на протокол/и, подписан от председател и секретар на СИК и определеното с Решение на РИК лице – член на РИК – Шумен, за осъществяване на предаването.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Шумен, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 149 / 11.07.2021

  относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

 • № 148 / 11.07.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

 • № 147 / 11.07.2021

  относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения