Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 149
Шумен, 11.07.2021

ОТНОСНО: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

В гореописаното постановление на Любомир Георгиев – прокурор при Районна прокуратура град Шумен се описват твърдения, подадени със сигнал за нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК на ЕЕНСП 112, изразяващи се в това, че кмета на селото – Мехнуриет Вехби Басри е извършила агитация в изборния ден в нарушение на изборните правила. При разпоредената проверка са разпитани лицата Танжу Енвер Шакир, Емин Такир Шакир, Мехнуриет Вехби Басри, както и полицейският служител от РУ на МВР-Шумен, отговарящ за охраната на изборното помещение в с.Тимарево. При проведените разпити подалото жалбата лице твърди, че не е виждало кмета на селото – Мехнуриет Басри да агитира в селото, а пред секцията същата единствено е показвала на различни жители на селото как да гласуват машинно. Сходни показания дават и останалите разпитани по случая.

Предвид горното РИК – Шумен установи, че не са налице данни за извършено нарушение на чл. 182, ал.4 от ИК. Жалбоподателят в показанията си фактически се отказва от първоначалните твърдения за извършено нарушение. Показанията му се потвърждават и от показанията на останалите разпитани по случая лица.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, РИК Шумен

НЕ КОНСТАТИРА извършено нарушение на разпоредбата на чл182, ал.4 от Изборния кодекс, касаещо незаконна агитация в изборния ден.

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 320/11.07.2021г. по описа на РИК – Шумен, препратен по компетентност от Районна прокуратура – Шумен, където е заведен с вх.№ 2581/21 по описа на ШРП.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 12.07.2021 в 04:29 часа

Календар

Решения

  • № 149 / 11.07.2021

    относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

  • № 148 / 11.07.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

  • № 147 / 11.07.2021

    относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения