Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 147
Шумен, 11.07.2021

ОТНОСНО: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

Във връзка с протоколно решение на Централна избирателна комисия от 10.07.2021 г. с изх. № НС-15-638/10.07.21 г., наш входящ № 298/11.07.21г., във с Решение № 128/09.07.21 г. на РИК Шумен, РИК Шумен

Р Е Ш И:

Предава на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово оригинал и чернова на формуляри от секционни протоколи Приложение № 96-НС-хм - за отчитане на резултатите от гласуването и Приложение № 96-НС-кр - за извършване на преброяване на контролните разписки.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 11.07.2021 в 19:23 часа

Календар

Решения

  • № 149 / 11.07.2021

    относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

  • № 148 / 11.07.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

  • № 147 / 11.07.2021

    относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения