Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Нели Иванова Иванова3-1/23.05.2019
Стойка Панайотова Вълчева3-2/23.05.2019
Стефан Димчев Божилов3-3/23.05.2019
Благовест Красимиров Михайлов3-4/23.05.2019
Николинка Цанкова Маринова3-5/23.05.2019
Мария Ненкова Динова3-6/23.05.2019
Стоянка Николова Йорданова3-7/23.05.2019
Айтен Мустан Ахмед3-8/23.05.2019
Ангелинка Йорданова Андонова3-9/23.05.2019
Бронхилда Станчева Николова3-10/23.05.2019
Галя Димитрова Георгиева3-11/23.05.2019
Зорко Пенев Маринов3-12/23.05.2019
Иван Димов Иванов3-13/23.05.2019
Диана Благова Костова - Бачева3-14/23.05.2019
Марийка Денева Андреева3-15/23.05.2019
Илина Свиленова Стефанова3-16/23.05.2019
Тодорка Илиева Стефанова3-17/23.05.2019
Цветелина Бориславова Станчева3-18/23.05.2019
Петя Костадинова Димитрова3-19/23.05.2019
Пламен Борисов Дянков3-20/23.05.2019
Атанас Иванов Йорданов3-21/23.05.2019
Тихомир Желязков Петров3-22/23.05.2019
Ваня Илиева Стоянова3-23/23.05.2019
Нели Колева Друмева3-24/23.05.2019
Румяна Георгиева Борисова3-25/23.05.2019
Елиман Шукриев Елиманов3-26/23.05.2019
Божана Павлова Иванова3-27/23.05.2019
Георги Тодоров Георгиев3-28/23.05.2019
Радка Тодорова Николова3-29/23.05.2019
Стефан Желев Стоянов3-30/23.05.2019
Стоян Стефанов Василев3-31/23.05.2019
Васил Владимиров Василев3-32/23.05.2019
Стойчо Герчев Стойчев3-33/23.05.2019
Георги Славчев Арсов3-34/23.05.2019
Ивелина Пенчева Иванова3-35/23.05.2019
Райна Станчева Иванова3-36/23.05.2019
Драган Костадинов Ангелов3-37/23.05.2019
Искрен Найденов Милков3-38/23.05.2019
Анета Стоянова Ангелова3-39/23.05.2019
Веска Дончева Ефтимова3-40/23.05.2019
Атанас Герчев Йорданов3-41/23.05.2019
Иванчо Христов Цанев3-42/23.05.2019
Красимир Герчев Калев3-43/23.05.2019
Венцеслав Рафаелов Минчев3-44/23.05.2019
Стоян Дянков Дянков3-45/23.05.2019
Дечко Христов Бонев3-46/23.05.2019
Соня Митева Манова-Камджалова3-47/23.05.2019
Маргарита Фердинандова Станева3-48/23.05.2019
Марийка Иванова Иванова3-49/23.05.2019
Маргарита Иванова Петрова3-50/23.05.2019
Атанас Стойменов Атанасов3-51/23.05.2019
Стоян Енев Мъдров3-52/23.05.2019
Николай Любенов Калев3-53/23.05.2019
Крум Желев Желев3-54/23.05.2019
Анка Йорданова Янкова3-55/23.05.2019
Станислава Валентинова Кръстева3-56/23.05.2019
Недялка Стоянова Дженкова3-57/23.05.2019
Росен Димитров Маринов3-58/23.05.2019
Иван Койчев Иванов3-59/23.05.2019
Мариана Тодорова Иванова3-60/23.05.2019
Минка Георгиева Дойчинова3-61/23.05.2019
Валентин Стефанов Иванов3-62/23.05.2019
Димитър Йорданов Димитров3-63/23.05.2019
Христо Вълчев Добрев3-64/23.05.2019
Дафинка Борисова Стефанова3-65/23.05.2019
Сашо Христов Савев3-66/23.05.2019
Николай Димитров Василев3-67/23.05.2019
Димитър Евгениев Манов3-68/23.05.2019
Марина Андонова Петрова3-69/23.05.2019
Кремена Арангелова Иванова3-70/23.05.2019
Тодор Иванов Гроздев3-71/23.05.2019
Мария Миткова Кръстева3-72/23.05.2019
Ганка Митева Трифонова3-73/23.05.2019
Георги Методиев Георгиев3-74/23.05.2019
Димитър Георгиев Гергански3-75/23.05.2019
Виктор Георгиев Гергански3-76/23.05.2019
Мартин Евгениев Минчев3-77/23.05.2019
Полина Миткова Иванова3-78/23.05.2019
Маринела Иванова Маринова3-79/23.05.2019
Калушка Василева Пенчева3-80/23.05.2019
Георги Ангелов Мутафчийски3-81/23.05.2019
Бонка Кондева Русева3-82/23.05.2019
Свилен Светлозаров Петров3-83/23.05.2019
Светла Стефанова Ненова3-84/23.05.2019
Снежина Милкова Атанасова3-85/23.05.2019
Добринка Драгиева Давидова3-86/23.05.2019
Гинка Райчева Стоянова3-87/23.05.2019
Нели Златкова Христова3-302/23.05.2019
Диляна Николаева Загорова3-88/23.05.2019
Валентинка Петрова Георгиева3-89/23.05.2019
Марин Стефанов Казаков3-90/23.05.2019
Антония Велкова Тодорова3-91/23.05.2019
Данаил Тодоров Костадинов3-92/23.05.2019
Румен Василев Тодоров3-93/23.05.2019
Александър Илиев Милев3-94/23.05.2019
Маринка Стоянова Стойчева3-95/23.05.2019
Златка Христова Карабялова3-303/23.05.2019
Радка Тодорова Георгиева3-96/23.05.2019
Люба Стоянова Петрова3-97/23.05.2019
Красимир Георгиев Стоянов3-98/23.05.2019
Иван Стоянов Иванов3-99/23.05.2019
Радка Иванова Кузманова3-100/23.05.2019
Антония Кирилова Жечкова3-101/23.05.2019
Юмер Ахмед Хаджи3-102/23.05.2019
Гина Цанкова Матрозова3-103/23.05.2019
Бойка Тонева Драгоева3-104/23.05.2019
Райна Щерева Райкова3-105/23.05.2019
Борис Хинев Бойчев3-106/23.05.2019
Радка Петрова Якимова3-107/23.05.2019
Гинка Стоянова Борисова3-108/23.05.2019
Стела Георгиева Костова3-109/23.05.2019
Велко Колев Стоянов3-110/23.05.2019
Тодор Георгиев Куманов3-111/23.05.2019
Красимира Николаева Савова3-112/23.05.2019
Стефан Владимиров Анев3-113/23.05.2019
Петранка Стоянова Драмалиева3-114/23.05.2019
Ивелин Стоянов Иванов3-115/23.05.2019
Гергана Недкова Иванова3-116/23.05.2019
Бонка Димитрова Александрова3-117/23.05.2019
Галина Богданова Радева3-118/23.05.2019
Бойко Генов Вълев3-119/23.05.2019
Иванка Данова Лозанова3-120/23.05.2019
Зарка Георгиева Иванова3-121/23.05.2019
Вунка Василева Петкова3-122/23.05.2019
Иван Жечков Калоянов3-123/23.05.2019
Пенка Христова Величкова3-124/23.05.2019
Румянка Йорданова Миланова3-125/23.05.2019
Николинка Йорданова Маринова3-126/23.05.2019
Ефросина Иванова Кинева3-127/23.05.2019
Кръстинка Христова Вълева3-128/23.05.2019
Диана Атанасова Атанасова3-129/23.05.2019
Огнян Ангелов Куюмджиев3-130/23.05.2019
Райна Христова Рачева3-131/23.05.2019
Зорка Костова Илиева3-132/23.05.2019
Християн Радославов Христов3-133/23.05.2019
Мартин Миленов Маринов3-134/23.05.2019
Ивайло Върбанов Димов3-135/23.05.2019
Георги Жеков Георгиев3-136/23.05.2019
Елка Димчева Боева3-137/23.05.2019
Славчо Иванов Терзиев3-138/23.05.2019
Васил Стефанов Колев3-139/23.05.2019
Красимир Димитров Кръстев3-140/23.05.2019
Йорданка Димитрова Иванова3-141/23.05.2019
Димитър Радев Панчев3-142/23.05.2019
Стоянка Георгиева Димова3-143/23.05.2019
Диляна Жечкова Владимирова3-144/23.05.2019
Стойчо Стратиев Стойнов3-145/23.05.2019
Мария Владимирова Огнянова3-146/23.05.2019
Минчо Стоянов Минев3-147/23.05.2019
Илия Ташев Илиев3-148/23.05.2019
Валентин Маринов Ангелов3-149/23.05.2019
Пламен Димов Андреев3-150/23.05.2019
Абил Али Хасан3-151/23.05.2019
Марко Петров Марков3-152/23.05.2019
Ангел Цветков Спасов3-153/23.05.2019
Денка Василева Малчева3-154/23.05.2019
Димитричка Гинова Димитрова3-155/23.05.2019
Росица Кънчева Ганчева3-156/23.05.2019
Димитричка Николова Стоянова3-157/23.05.2019
Нина Юриева Стефанова3-158/23.05.2019
Кремена Йорданова Йорданова3-159/23.05.2019
Любомир Илиянов Любенов3-160/23.05.2019
Галина Иванова Тодорова3-161/23.05.2019
Иван Григоров Генов3-162/23.05.2019
Гинка Атанасова Мишева3-163/23.05.2019
Цветанка Неделчева Стоименова3-164/23.05.2019
Марийка Димитрова Коляшева3-165/23.05.2019
Ангелинка Генчева Николова3-166/23.05.2019
Ганка Василева Ганчева3-167/23.05.2019
Костадин Йорданов Стоянов3-168/23.05.2019
Иванка Григорова Маринова3-169/23.05.2019
Христинка Христова Георгиева3-170/23.05.2019
Милен Методиев Янков3-171/23.05.2019
Веселин Герчев Ангелов3-172/23.05.2019
Господин Гочев Костов3-173/23.05.2019
Стоянка Илиева Костадинова3-174/23.05.2019
Савка Димитрова Въртоломеева3-175/23.05.2019
Спаска Теофилова Коева3-176/23.05.2019
Ивалин Райчев Иванов3-177/23.05.2019
Марин Василев Иванов3-178/23.05.2019
Тодорка Теофилова Стефанова3-179/23.05.2019
Николай Мирославов Николов3-180/23.05.2019
Георги Иванов Петров3-181/23.05.2019
Митко Демиров Митев3-182/23.05.2019
Искра Милкова Христова3-183/23.05.2019
Павлинка Дамянова Трифонова3-184/23.05.2019
Валентина Иванова Трифонова3-185/23.05.2019
Венка Драганова Войнова3-186/23.05.2019
Румен Маринов Русев3-187/23.05.2019
Милен Сандев Миленов3-188/23.05.2019
Евгени Добрев Тактаков3-189/23.05.2019
Христо Илиев Христов3-190/23.05.2019
Марийка Алексиева Стоянова3-191/23.05.2019
Ангелинка Неделчева Димова3-192/23.05.2019
Босилка Георгиева Милева3-193/23.05.2019
Лиляна Стаменова Петрова3-194/23.05.2019
Станислав Атанасов Костадинов3-195/23.05.2019
Йонка Василева Николова3-196/23.05.2019
Мита Радева Банчева3-197/23.05.2019
Пламен Николов Цеков3-198/23.05.2019
Ивелин Стефанов Денчев3-199/23.05.2019
Стефан Иванов Стефанов3-200/23.05.2019
Мирослав Весков Колев3-201/23.05.2019
Маргарита Пенчева Стефанова3-202/23.05.2019
Стефан Стефанов Димитров3-203/23.05.2019
Селиме Шабан Адем3-204/23.05.2019
Идриз Назифов Рамаданов3-205/23.05.2019
Катя Колева Радева3-206/23.05.2019
Гюлшаде Хасан Мустафа3-207/23.05.2019
Денка Господинова Митева3-208/23.05.2019
Бахрие Раим Алиш3-209/23.05.2019
Христина Иванова Господинова3-210/23.05.2019
Иван Колев Иванов3-211/23.05.2019
Васил Красенов Василев3-212/23.05.2019
Васил Кръстев Василев3-213/23.05.2019
Величка Божинова Георгиева3-214/23.05.2019
Венцислав Григоров Василев3-215/23.05.2019
Веска Донкова Илиева3-216/23.05.2019
Ганчо Стефанов Георгиев3-217/23.05.2019
Георги Анастасов Георгиев3-218/23.05.2019
Десислав Венелинов Десподов3-219/23.05.2019
Диян Василев Димитров3-220/23.05.2019
Здравка Николова Тодорова3-221/23.05.2019
Иван Христов Иванов3-222/23.05.2019
Илия Димов Христов3-223/23.05.2019
Красен Василев Петров3-224/23.05.2019
Младен Димитров Младенов3-225/23.05.2019
Недка Иванова Стоянова3-226/23.05.2019
Петър Василев Хараланов3-227/23.05.2019
Петър Николов Савков3-228/23.05.2019
Селиме Ибрямова Шабанова3-229/23.05.2019
Слави Николов Георгиев3-230/23.05.2019
Стоянка Стоянова Давидкова3-231/23.05.2019
Юлиян Славчев Цанков3-232/23.05.2019
Фердун Федаи Басри3-233/23.05.2019
Васви Зекерие Мехмед3-234/23.05.2019
Арнел Мустафа Лютфи3-235/23.05.2019
Хюлия Апазова Османова3-236/23.05.2019
Ертан Хюсеин Мустафа3-237/23.05.2019
Мюмюн Сали Мюмюн3-238/23.05.2019
Реджеб Дженгиз Реджеб3-239/23.05.2019
Илия Атанасов Огнянов3-240/23.05.2019
Джахит Нури Мехмед3-241/23.05.2019
Атче Осман Карамахмуд3-242/23.05.2019
Сами Ахмедов Яхов3-243/23.05.2019
Апаз Османов Апазов3-244/23.05.2019
Мехмед Касим Мустафа3-245/23.05.2019
Идриз Кадир Юсуф3-246/23.05.2019
Джевдет Ахмед Реджеб3-247/23.05.2019
Невяна Вълчева Вълчева3-248/23.05.2019
Радка Тодорова Русева3-249/23.05.2019
Велизар Иванов Кремов3-250/23.05.2019
Дарина Живкова Жечева3-251/23.05.2019
Симеон Петков Стоянов3-252/23.05.2019
Георги Кънев Георгиев3-253/23.05.2019
Кръстю Желев Димитров3-254/23.05.2019
Руслан Илиев Русев3-255/23.05.2019
Дарина Андонова Йорданова3-256/23.05.2019
Янка Кънева Георгиева3-257/23.05.2019
Ангелина Неделчева Димова3-258/23.05.2019
Живко Янков Желязков3-259/23.05.2019
Елена Петкова Кулева3-260/23.05.2019
Шабан Юсуфов Шабанов3-261/23.05.2019
Сезгин Рефик Хюсню3-262/23.05.2019
Васви Мехмед Мустафа3-263/23.05.2019
Димитър Георгиев Димитров3-264/23.05.2019
Исмаил Ибрямов Ахмедов3-265/23.05.2019
Юсуф Мехмедов Шабанов3-266/23.05.2019
Нурджихан Сюлейманова Мустафова3-267/23.05.2019
Иван Русев Петров3-268/23.05.2019
Иван Вълчев Стоянов3-269/23.05.2019
Илчо Иванов Ангелов3-270/23.05.2019
Нурдан Галибова Неджати3-271/23.05.2019
Красимира Димитрова Вълчева3-272/23.05.2019
Адриана Недкова Христова3-273/23.05.2019
Неджмидин Мехмед Хюсмен3-274/23.05.2019
Стоян Василев Стоянов3-275/23.05.2019
Бирхаят Илхан Ибрям3-276/23.05.2019
Сали Ирханов Хабилов3-277/23.05.2019
Славчо Киров Славов3-278/23.05.2019
Джунейт Хайредин Халим3-279/23.05.2019
Алденис Неждиев Хасанов3-280/23.05.2019
Онур Тефик Рушан3-281/23.05.2019
Христинка Тодорова Йорданова3-282/23.05.2019
Айше Мехмед Маринова3-283/23.05.2019
Пейчо Жечев Драгнев3-284/23.05.2019
Мустафа Мехмед Хасан3-285/23.05.2019
Ахмед Османов Мехмедов3-286/23.05.2019
Любчо Димитров Георгиев3-287/23.05.2019
Тодор Захариев Христов3-288/23.05.2019
Петьо Светланов Петров3-289/23.05.2019
Мехмед Мехмедов Мустафов3-290/23.05.2019
Димитър Тодоров Чирпанов3-291/23.05.2019
Петър Миланов Стоименов3-292/23.05.2019
Гълъб Димитров Тодоров3-293/23.05.2019
Хасан Хасанов Ибрямов3-294/23.05.2019
Станислав Ангелов Герджиков3-295/23.05.2019
Йорданка Мирчева Памукова3-296/23.05.2019
Мехмед Ахмедов Хасанов3-297/23.05.2019
Атанас Димитров Желев3-298/23.05.2019
Асен Руменов Вълчев3-299/23.05.2019
Ферхад Исуф Мехмед3-300/23.05.2019
Мустафа Байрямалиев Буруков3-301/23.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 125 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 124 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 123 / 26.05.2019

  относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения