Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 90
Шумен, 23.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на КП „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Заявление с вх. № 03/22.05.2019 г. от Регистъра на застъпниците от упълномощен представител на КП „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Към заявлението на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат са приложени 303 (триста и три) броя декларации от лицата, предложени за застъпници. След извършена от „Информационно обслужване“ АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха несъответствия.    

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 2 във връзка с ал. 1, чл. 117, ал. 4 от ИК, Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК

РИК Шумен

РЕШИ:

 1. Регистрира 303 (триста и три) броя застъпници за кандидатска листа на КП „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

Нели Иванова Иванова

2

Стойка Панайотова Вълчева

3

Стефан Димчев Божилов

4

Благовест Красимиров Михайлов

5

Николинка  Цанкова Маринова

6

Мария Ненкова Динова

7

Стоянка Николова Йорданова

8

Айтен Мустан Ахмед

9

Ангелинка Йорданова Андонова

10

Бронхилда Станчева Николова

11

Галя Димитрова Георгиева

12

Зорко Пенев Маринов

13

Иван Димов Иванов

14

Диана Благова Костова - Бачева

15

Марийка Денева  Андреева

16

Илина Свиленова Стефанова

17

Тодорка Илиева Стефанова

18

Цветелина Бориславова Станчева

19

Петя Костадинова Димитрова

20

Пламен Борисов Дянков

21

Атанас Иванов Йорданов

22

Тихомир Желязков Петров

23

Ваня Илиева Стоянова

24

Нели Колева Друмева

25

Румяна Георгиева Борисова

26

Елиман Шукриев Елиманов

27

Божана Павлова Иванова

28

Георги Тодоров Георгиев

29

Радка Тодорова Николова

30

Стефан Желев Стоянов

31

Стоян Стефанов Василев

32

Васил Владимиров Василев

33

Стойчо Герчев Стойчев

34

Георги Славчев Арсов

35

Ивелина Пенчева Иванова

36

Райна Станчева Иванова

37

Драган Костадинов Ангелов

38

Искрен Найденов Милков

39

Анета Стоянова Ангелова

40

Веска Дончева Ефтимова

41

Атанас Герчев Йорданов

42

Иванчо Христов Цанев

43

Красимир Герчев Калев

44

Венцеслав Рафаелов Минчев

45

Стоян Дянков Дянков

46

Дечко Христов Бонев

47

Соня Митева Манова-Камджалова

48

Маргарита Фердинандова Станева

49

Марийка Иванова Иванова

50

Маргарита Иванова Петрова

51

Атанас Стойменов Атанасов

52

Стоян Енев Мъдров

53

Николай Любенов Калев

54

Крум Желев Желев

55

Анка Йорданова Янкова

56

Станислава Валентинова Кръстева

57

Недялка Стоянова Дженкова

58

Росен Димитров Маринов

59

Иван Койчев Иванов

60

Мариана Тодорова Иванова

61

Минка Георгиева Дойчинова

62

Валентин Стефанов Иванов

63

Димитър Йорданов Димитров

64

Христо Вълчев Добрев

65

Дафинка Борисова Стефанова

66

Сашо Христов Савев

67

Николай Димитров Василев

68

Димитър Евгениев Манов

69

Марина Андонова Петрова

70

Кремена Арангелова Иванова

71

Тодор Иванов Гроздев

72

Мария Миткова Кръстева

73

Ганка Митева Трифонова

74

Георги Методиев Георгиев

75

Димитър Георгиев Гергански

76

Виктор Георгиев Гергански

77

Мартин Евгениев Минчев

78

Полина Миткова Иванова

79

Маринела Иванова Маринова

80

Калушка Василева Пенчева

81

Георги Ангелов Мутафчийски

82

Бонка Кондева Русева

83

Свилен Светлозаров Петров

84

Светла Стефанова Ненова

85

Снежина Милкова Атанасова

86

Добринка Драгиева Давидова

87

Гинка Райчева Стоянова

88

Нели Златкова Христова

89

Диляна Николаева Загорова

90

Валентинка Петрова Георгиева

91

Марин Стефанов Казаков

92

Антония Велкова Тодорова

93

Данаил Тодоров Костадинов

94

Румен Василев Тодоров

95

Александър Илиев Милев

96

Маринка Стоянова Стойчева

97

Златка Христова Карабялова

98

Радка Тодорова Георгиева

99

Люба Стоянова Петрова

100

Красимир Георгиев Стоянов

101

Иван Стоянов Иванов

102

Радка Иванова Кузманова

103

Антония Кирилова Жечкова

104

Юмер Ахмед Хаджи

105

Гина Цанкова Матрозова

106

Бойка Тонева Драгоева

107

Райна Щерева Райкова

108

Борис Хинев Бойчев

109

Радка Петрова Якимова

110

Гинка Стоянова Борисова

111

Стела Георгиева Костова

112

Велко Колев Стоянов

113

Тодор Георгиев Куманов

114

Красимира Николаева Савова

115

Стефан Владимиров Анев

116

Петранка Стоянова Драмалиева

117

Ивелин Стоянов Иванов

118

Гергана Недкова Иванова

119

Бонка Димитрова Александрова

120

Галина Богданова Радева

121

Бойко Генов Вълев

122

Иванка Данова Лозанова

123

Зарка Георгиева Иванова

124

Вунка Василева Петкова

125

Иван Жечков Калоянов

126

Пенка Христова Величкова

127

Румянка Йорданова Миланова

128

Николинка Йорданова Маринова

129

Ефросина Иванова Кинева

130

Кръстинка Христова Вълева

131

Диана Атанасова Атанасова

132

Огнян Ангелов Куюмджиев

133

Райна Христова Рачева

134

Зорка Костова Илиева

135

Християн Радославов Христов

136

Мартин Миленов Маринов

137

Ивайло Върбанов Димов

138

Георги Жеков Георгиев

139

Елка Димчева Боева

140

Славчо Иванов Терзиев

141

Васил Стефанов Колев

142

Красимир Димитров Кръстев

143

Йорданка Димитрова Иванова

144

Димитър Радев Панчев

145

Стоянка Георгиева Димова

146

Диляна Жечкова Владимирова

147

Стойчо Стратиев Стойнов

148

Мария Владимирова Огнянова

149

Минчо Стоянов Минев

150

Илия Ташев Илиев

151

Валентин Маринов Ангелов

152

Пламен Димов Андреев

153

Абил Али Хасан

154

Марко Петров Марков

155

Ангел Цветков Спасов

156

Денка Василева Малчева

157

Димитричка Гинова Димитрова

158

Росица Кънчева Ганчева

159

Димитричка Николова Стоянова

160

Нина Юриева Стефанова

161

Кремена Йорданова Йорданова

162

Любомир Илиянов Любенов

163

Галина Иванова Тодорова

164

Иван Григоров Генов

165

Гинка Атанасова Мишева

166

Цветанка Неделчева Стоименова

167

Марийка Димитрова Коляшева

168

Ангелинка Генчева Николова

169

Ганка Василева Ганчева

170

Костадин Йорданов Стоянов

171

Иванка Григорова Маринова

172

Христинка Христова Георгиева

173

Милен Методиев Янков

174

Веселин Герчев Ангелов

175

Господин Гочев Костов

176

Стоянка Илиева Костадинова

177

Савка Димитрова Въртоломеева

178

Спаска Теофилова Коева

179

Ивалин Райчев Иванов

180

Марин Василев Иванов

181

Тодорка Теофилова Стефанова

182

Николай Мирославов Николов

183

Георги Иванов Петров

184

Митко Демиров Митев

185

Искра Милкова Христова

186

Павлинка Дамянова Трифонова

187

Валентина Иванова Трифонова

188

Венка Драганова Войнова

189

Румен Маринов Русев

190

Милен Сандев Миленов

191

Евгени Добрев Тактаков

192

Христо Илиев Христов

193

Марийка Алексиева Стоянова

194

Ангелинка Неделчева Димова

195

Босилка Георгиева Милева

196

Лиляна Стаменова Петрова

197

Станислав Атанасов Костадинов

198

Йонка Василева Николова

199

Мита Радева Банчева

200

Пламен Николов Цеков

201

Ивелин Стефанов Денчев

202

Стефан Иванов Стефанов

203

Мирослав Весков Колев

204

Маргарита Пенчева Стефанова

205

Стефан Стефанов Димитров

206

Селиме Шабан Адем

207

Идриз Назифов Рамаданов

208

Катя Колева Радева

209

Гюлшаде Хасан Мустафа

210

Денка Господинова Митева

211

Бахрие Раим Алиш

212

Христина Иванова Господинова

213

Иван Колев Иванов

214

Васил Красенов Василев

215

Васил Кръстев Василев

216

Величка Божинова Георгиева

217

Венцислав Григоров Василев

218

Веска Донкова Илиева

219

Ганчо Стефанов Георгиев

220

Георги Анастасов Георгиев

221

Десислав Венелинов Десподов

222

Диян Василев Димитров

223

Здравка Николова Тодорова

224

Иван Христов Иванов

225

Илия Димов Христов

226

Красен Василев Петров

227

Младен Димитров Младенов

228

Недка Иванова Стоянова

229

Петър Василев Хараланов

230

Петър Николов Савков

231

Селиме Ибрямова Шабанова

232

Слави Николов Георгиев

233

Стоянка Стоянова Давидкова

234

Юлиян Славчев Цанков

235

Фердун Федаи Басри

236

Васви Зекерие Мехмед

237

Арнел Мустафа Лютфи

238

Хюлия Апазова Османова

239

Ертан Хюсеин Мустафа

240

Мюмюн Сали Мюмюн

241

Реджеб Дженгиз Реджеб

242

Илия Атанасов Огнянов

243

Джахит Нури Мехмед

244

Атче Осман Карамахмуд

245

Сами Ахмедов Яхов

246

Апаз Османов Апазов

247

Мехмед  Касим Мустафа

248

Идриз Кадир Юсуф

249

Джевдет Ахмед Реджеб

250

Невяна Вълчева Вълчева

251

Радка Тодорова Русева

252

Велизар Иванов Кремов

253

Дарина Живкова Жечева

254

Симеон Петков Стоянов

255

Георги Кънев Георгиев

256

Кръстю Желев Димитров

257

Руслан Илиев Русев

258

Дарина Андонова Йорданова

259

Янка Кънева Георгиева

260

Ангелина Неделчева Димова

261

Живко Янков Желязков

262

Елена Петкова Кулева

263

Шабан Юсуфов Шабанов

264

Сезгин Рефик Хюсню

265

Васви Мехмед Мустафа

266

Димитър Георгиев  Димитров

267

Исмаил Ибрямов Ахмедов

268

Юсуф Мехмедов Шабанов

269

Нурджихан Сюлейманова Мустафова

270

Иван Русев Петров

271

Иван Вълчев Стоянов

272

Илчо Иванов Ангелов

273

Нурдан Галибова Неджати

274

Красимира Димитрова Вълчева

275

Адриана Недкова Христова

276

Неджмидин Мехмед Хюсмен

277

Стоян Василев Стоянов

278

Бирхаят Илхан Ибрям

279

Сали Ирханов Хабилов

280

Славчо Киров Славов

281

Джунейт Хайредин Халим

282

Алденис Неждиев Хасанов

283

Онур Тефик Рушан

284

Христинка Тодорова Йорданова

285

Айше Мехмед Маринова

286

Пейчо Жечев Драгнев

287

Мустафа Мехмед Хасан

288

Ахмед Османов Мехмедов

289

Любчо Димитров Георгиев

290

Тодор Захариев Христов

291

Петьо Светланов Петров

292

Мехмед Мехмедов Мустафов

293

Димитър Тодоров Чирпанов

294

Петър Миланов Стоименов

295

Гълъб Димитров Тодоров

296

Хасан Хасанов Ибрямов

297

Станислав Ангелов Герджиков

298

Йорданка Мирчева Памукова

299

Мехмед Ахмедов Хасанов

300

Атанас Димитров Желев

301

Асен Руменов Вълчев

302

Ферхад Исуф Мехмед

303

Мустафа Байрямалиев Буруков

 1. Вписва лицата по т. 1 от настоящото решение в публичния регистър на застъпниците;
 2. Издава удостоверения за застъпници на лицата посочени в т. 1 на настоящото решение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 23.05.2019 в 15:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 125 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 124 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 123 / 26.05.2019

  относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения