Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 88
Шумен, 23.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Заявление с вх. № 01/21.05.2019 г. от Регистъра на застъпниците от упълномощен представител на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Към заявлението на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат са приложени 93 (деветдесет и три) броя декларации от лицата, предложени за застъпници. След извършена от „Информационно обслужване“ АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха несъответствия.    

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 2 във връзка с ал. 1, чл. 117, ал. 4 от ИК, Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК и така постъпилото заявление с вх. № 01/21.05.2019 г.,

РИК Шумен

РЕШИ:

 1. Регистрира 93 (деветдесет и три) броя застъпници за кандидатска листа на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Ердинч Ахмед Джера

2

Октай Синанов Хасанов

3

Ахмед Шабанов Мехмедов

4

Назиф Ахмед Сейфула

5

Ибрахим Хасанов Османов

6

Ердинч Хамид Неджиб

7

Нешет Исмаилов Еюбов

8

Ердинч Мюмюнов Еминов

9

Ергюл Енверов Халилов

10

Себайдин Шабан Шабан

11

Бехчет Мехмедов Юсуфов

12

Хабил Юсуф Бейтула

13

Джемил Али Мохарем

14

Муаммер Сабри Мехмед

15

Селиме Ниязиева Джераева

16

Олджай Сезгинов Исмаилов

17

Осман Исмаилов Османов

18

Шенгюл Али Назиф

19

Магбуле Ремзиева Мехмедалиева

20

Марин Димитров Радев

21

Селинай Орхан Сали

22

Милтен Мирославов Альошев

23

Гюнал Якуб Ибрахим

24

Денислав Иванов Христов

25

Елис Васви Бекир

26

Росен Николов Христов

27

Йордан Симеонов Христов

28

Галина  Асенова Христова

29

Яхя Ахмедов Яхов

30

Румен Миленов Кирилов

31

Азиме Мехмед Хашъм

32

Невин Емин Ахмедова

33

Ахмед Рейханов Аметов

34

Беинч Ахмед Хасан

35

Нерхан Ахмедова Алиева

36

Бехрин  Сюлейманов  Тахиров

37

Шенол  Ниязи  Хасан

38

Баки  Мехмед  Тахир

39

Нихает  Реджебова  Феймова

40

Шерафидин  Ахмед  Мехмед

41

Ахмед  Салим  Ахмед

42

Решат  Басриев  Салиев

43

Ридван  Еюб  Мехмед

44

Вежди  Шемсидин  Ахмед

45

Фетие  Адил  Рагуб

46

Дженгиз  Бедри  Ибрям

47

Емин  Ибрямов  Еминов

48

Цветан  Мартинов  Симеонов

49

Адинан  Мехмед  Мехмед

50

Муталиб  Рахим  Исмаил

51

Шефкет  Исмаил  Ариф

52

Невен  Илиев  Харизанов

53

Динчер  Неджат  Рахим

54

Хасан  Хюсеинов  Алиев

55

Якуб  Бехчет  Якуб

56

Хюсеин  Хюсеин  Мехмед

57

Емил Атанасов Иванов

58

Йорданка Димитрова Ракич

59

Ерол Юсеин Вели

60

Аптула Кямил Хасан

61

Хасан Осман Шукри

62

Невасие Ахмед Хасан

63

Стоян Радев Стоянов

64

Неждет Салиев Алиев

65

Мустафа Ридван Реджеб

66

Атча Ахмед Исмаил

67

Айнур Хасан Исмаил

68

Айкут Йешу Орхан

69

Елиман Халил Сюлюман

70

Емня Осман Мехмед

71

Айхан Хасан Ахмед

72

Севдие Хайредин Юмер

73

Ради Емилов Асенов

74

Айдън Садък Матъш

75

Джеват Якуб Исмаил

76

Сесил Тургай Бодур

77

Неслихан Гюрсял Ибрямова

78

Емине Исмаил Исмаил

79

Семра Нудин Мустафова

80

Саид Али Мустафа

81

Гюнюл Гюнайдин Исмаил

82

Февзия Реджеб Мехмед

83

Илхан Мехиди Исмаил

84

Атче Невзат Ахмед

85

Тижел Юсеин Мустафа

86

Нурай Изет Кадир

87

Зеле Ремзи Мустафа

88

Сибел Фикрет Юсеин

89

Фетие Риза Хакъ

90

Кямил Шабан Шабан

91

Айгюн Ибрям Ахмед

92

Айтен Ахмед Сабри

93

Себиля Мехмед Ибрям

 1. Вписва лицата по т. 1 от настоящото решение в публичния регистър на застъпниците;
 2. Издава удостоверения за застъпници на лицата, посочени в т. 1 от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му

Председател: Миглена Боянова Арсова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 23.05.2019 в 15:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 125 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 124 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 123 / 26.05.2019

  относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения