Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 49-ПВР/НС
Шумен, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Шумен, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

С вх. № 65/13.10.2021г. в РИК - Шумен е постъпило  предложение от кмета на Община Шумен за състави на СИК с изх. №37-00-134/13.10.2021г. на Община Шумен, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС / 29.09.2021г. на ЦИК,

РИК Шумен

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Шумен при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:
 

№ 303000001

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или коалиция

1

Председател

Вилдан Мустафа Хюсню

ДПС

2

Зам.-председател

Айля Зекри Халил

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Десислава Дянкова Мутафова-Атанасова

ДБ

4

Член

Григор Кирчев Иванов

ИТН

5

Член

Десислава Димитрова Желева

ИТН

6

Член

Айлин Али Кязим

ДПС

7

Член

Дилбер Ерджан Нусин

ИБГНИ

8

Член

Благовест Красимиров Михайлов

БСП

9

Член

Айлин Мустафа Юсреф

ГЕРБ-СДС

 

 

№ 303000002

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Йорданка Богданова Йосифова

ДБ

2

Зам.-председател

Даниела Георгиева Спасова

ИТН

3

Секретар

Невим Безчет Османова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Трифон Цветелинов Камбуров

ИТН

5

Член

Ивайло Илков Илиев

ИТН

6

Член

Нехире Мухамер Мюмюн

ДПС

7

Член

Севджан Мустафа Мустафа

ИБГНИ

8

Член

Галя Тодорова Димитрова

БСП

9

Член

Ивалина Руменова Механджийска

ГЕРБ-СДС

 

 

№ 303000003

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Елена Райчева Димитрова

БСП

2

Зам.-председател

Христомира Живкова Койчева

ДБ

3

Секретар

Шенай Ридван Сали

ИТН

4

Член

Адрияна Стоянова Янкова

ИТН

5

Член

Димитър Димчев Митев

ДБ

6

Член

Бедиха Ибраим Ибрахим

ДПС

7

Член

Севдалина Станимирова Близнакова

ИБГНИ

8

Член

Ана Кръстева Йорданова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Георги Тодоров Русев

ГЕРБ-СДС

 

 

№303000004

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Дончо Чудомиров Донев

ИТН

2

Зам.-председател

Стефан Галинов Рачев

БСП

3

Секретар

Мирела Панайотова Панайотова

ДБ

4

Член

Иванка Бойчева Георгиева

ИТН

5

Член

Соня Ангелова Мирчева

ИТН

6

Член

Севджан Мехмедова Сюлейманова

ДПС

7

Член

Светла Иванова Божилова

ИБГНИ

8

Член

Желязка Стойкова Костадинова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Снежана Димитрова Русева

ГЕРБ-СДС

 

 

№ 303000005

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Красимира Михайлова Павлова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Олджай Ерджан Мехмед

ДПС

3

Секретар

Краси Иванова Пенева

БСП

4

Член

Веселинка Иванова Тодорова

БСП

5

Член

Стефан Радев Радев

ДБ

6

Член

Кремена Маринова Петкова

ИТН

7

Член

Живко Данаилов Йорданов

ИТН

8

Член

Зейнеб Решад Хамид

ИБГНИ

9

Член

Златина Руменова Механджиева

ГЕРБ-СДС

 

 

№ 303000006

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Явор Методиев Костадинов

ДБ

2

Зам.-председател

Галина Иванова Сакарова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Еленка Станчева Кръстева

ИТН

4

Член

Симеон Мануилов Иванов

ИТН

5

Член

Петя Димитрова Петкова

ИТН

6

Член

Нуртен Мехмед Ереджеб

ДПС

7

Член

Диана Желязкова Митева

ИБГНИ

8

Член

Валери Георгиев Иванов

БСП

9

Член

Нурхан Кемалов Талибов

ГЕРБ-СДС

 

 

№ 303000007

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Тодор Драгомиров Тодоров

БСП

2

Зам.-председател

Цветан Калинов Герасимов

ДБ

3

Секретар

Севжан Акифова Риза

ДПС

4

Член

Толга Сенаифов Исмаилов

ИТН

5

Член

Теодор Веселинов Цонев

ИТН

6

Член

Ирина Василева Стойчева

ИБГНИ

7

Член

Тошко Стоянов Тодоров

БСП

8

Член

Диана Петрова Златева

ГЕРБ-СДС

9

Член

Стилиян Манолов Богданов

ГЕРБ-СДС

 

 

№ 303000008

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Лилия Миленова Малинова

ИТН

2

Зам.-председател

Юлиян Апостолов Мутафов

БСП

3

Секретар

Аксения Илчева Краева

ДБ

4

Член

Виолета Жекова Кулева

ДБ

5

Член

Шерил Сенаифова Исмаилова

ИТН

6

Член

Салим Себайдин Халим

ДПС

7

Член

Елис Тургаева Кючюкова

ИБГНИ

8

Член

Ирена Русева Атанасова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Севсен Енверова Алиева

ГЕРБ-СДС

 

 

№303000009

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Ресмие Исмаил Мустафова

ДПС

2

Зам.-председател

Мариан Куцаров Куцаров

ИТН

3

Секретар

Стела Даниелова Минчева

БСП

4

Член

Даниела Борисова Костадинова

БСП

5

Член

Полина Данаилова Христова

ИТН

6

Член

Благовеста Георгиева Петкова

ДБ

7

Член

Добромир Димитров Георгиев

ИБГНИ

8

Член

Айля Мехмед Прашко

ГЕРБ-СДС

9

Член

Георги Тодоров Христов

ГЕРБ-СДС

 

 

№303000010

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Стела Славчева Николова

ДБ

2

Зам.-председател

Леман Ахмед Хаккъ

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Елица Емилова Мутафова

ИТН

4

Член

Тодор Димитров Костадинов

БСП

5

Член

Тодорка Христова Димитрова

ИТН

6

Член

Марийка Димитрова Стефанова

ИТН

7

Член

Беич Мехмед Хасан

ДПС

8

Член

Джахиде Османова Реджебова

ИБГНИ

9

Член

Светла Иванова Митева

ГЕРБ-СДС

 

 

№ 303000011

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Невена Иванова Мутафова

БСП

2

Зам.-председател

Никола Радев Чухлев

ДБ

3

Секретар

Кристина Ивайлова Славейкова

ИТН

4

Член

Зорница Красимирова Костадинова

ИТН

5

Член

Красимира Русанова Костадинова

ДБ

6

Член

Айтен Мехмед Риза

ДПС

7

Член

Йорданка Стоянова Иванова

ИБГНИ

8

Член

Мария Георгиева Божинова-Борисова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Сейвим Енверова Юсеин

ГЕРБ-СДС

 

 

№ 303000012

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Илиана Кирчева Симеонова

ИБГНИ

2

Зам.-председател

Нели Богданова Станчева

БСП

3

Секретар

Силвия Венкова Михайлова-Радославова

ДБ

4

Член

Моника Тончева Стефанова

ИТН

5

Член

Пресиан Методиев Върбанов

ИТН

6

Член

Цанка Русева Чилингирова

ИТН

7

Член

Гюлчер Мехмед Ибрям

ДПС

8

Член

Виолета Иванова Стоянова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Билсер Марем Салим

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000013

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Насуф Исуф Насуф

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Севджан Сами Мехмед

ДПС

3

Секретар

Ангелинка Йорданова Андонова

БСП

4

Член

Мариела Йовкова Дончева

БСП

5

Член

Ерджан Нусинов Османов

ИБГНИ

6

Член

Ростислав Димчев Митев

ДБ

7

Член

Илияна Христова Ангелова

ИТН

8

Член

Светлин Ясенов Веселинов

ИТН

9

Член

Айлин Ерханова Сабриева

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000014

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Бисер Калчев Иванов

ИТН

2

Зам.-председател

Сание Съткъ Хасан

ИБГНИ

3

Секретар

Стоян Иванов Стоянов

ГЕРБ

4

Член

Татяна Лалова Ангелова

ДБ

5

Член

Пламена Денчева Рачева

ИТН

6

Член

Натали Генчева Генова

ИТН

7

Член

Зийнеб Аптраман Хюсеин

ДПС

8

Член

Ивелина Маринчева Стоянова

БСП

9

Член

Первин Мехмедова Мехмедова

ГЕРБ

   

 

 

 

№ 303000015

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Светослава Евгениева Добрева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Валентин Стоянов Маринов

ИТН

3

Секретар

Тюркян Мустафова Хюсеин

ДПС

4

Член

Мария Огнянова Илиева

ДБ

5

Член

Жанет Миленова Иванова

ИТН

6

Член

Снежанка Петрова Ковачева

ИБГНИ

7

Член

Васил Невелинов Петков

БСП

8

Член

Горанка Димитрова Димитрова

БСП

9

Член

Марин Бонев Маринов

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000016

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Красимира Георгиева Стилиянова

ИТН

2

Зам.-председател

Ивелина Цонева Христова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Милко Янков Панайотов

ИБГНИ

4

Член

Величка Спасова Димитрова

ДБ

5

Член

Стефания Руменова Христова

ИТН

6

Член

Калоян Мирославов Марков

ИТН

7

Член

Есин Юлмиева Нуриева

ДПС

8

Член

Шенол Кемалдинов Смаилов

БСП

9

Член

Павлина Рускова Маринова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000017

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Медиха Неждет Сали

ДПС

2

Зам.-председател

Илияна Цветанова Минчева

ИТН

3

Секретар

Маргарита Иванова Маркова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Гергана Венелинова Борисова

ИБГНИ

5

Член

Юлиана Лазарова Каменова

ИТН

6

Член

Петинка Стойкова Захариева

ДБ

7

Член

Цанка Иванова Петкова

БСП

8

Член

Десислава Валериева Бобачева

БСП

9

Член

Светлана Недкова Ангелова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000018

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Теодоси Иванов Празников

ДБ

2

Зам.-председател

Анета Тодорова Недялкова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Иван Донев Иванов

ИТН

4

Член

Цветелина Даниелова Петрова

ИТН

5

Член

Димитрина Дучева Гинева

ИТН

6

Член

Нерман Неджмидин Еюб

ДПС

7

Член

Живка Василева Кръстева

ИБГНИ

8

Член

Ивелина Петрова Димитрова

БСП

9

Член

Петя Захариева Пейкова

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000019

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Златинка Михайлова Златкова

БСП

2

Зам.-председател

Вяра Радославова Радославова

ДБ

3

Секретар

Златинка Асенова Петрова

ИТН

4

Член

Сандра Енчева Стоянова

ИТН

5

Член

Ивелина Стойкова Кръстева

ДБ

6

Член

Елис Рафаилова Гасанзадеева

ДПС

7

Член

Иванка Русева Веселинова

ИБГНИ

8

Член

Ивелина Славчева Йорданова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Николинка Стоянова Маркова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000020

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Павлина Донева Стоянова

ИТН

2

Зам.-председател

Фатме Салим Османова

ДПС

3

Секретар

Наталия Драгомирова Драганова

ДБ

4

Член

Марияна Ивайлова Петкова

ИТН

5

Член

Станимир Диянов Илиев

ИБГНИ

6

Член

Росен Милков Радев

БСП

7

Член

Марин Красимиров Маринов

БСП

8

Член

Мая Атанасова Кожухарова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Пенчо Тенев Пейков

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000021

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Силвена Златанова Маринова-Пенева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Денка Славова Георгиева

БСП

3

Секретар

Мария Димитрова Любенова

ИТН

4

Член

Габриела Мирославова Малчева

ИТН

5

Член

Даниела Христова Иванова

ДБ

6

Член

Шенол Шабан Исмаил

ДПС

7

Член

Добринка Иванова Бояджиева 

ИБГНИ

8

Член

Йорданка Георгиева Димитрова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Костадинка Иванова Петкова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000022

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Георги Димитров Узунов

ИТН

2

Зам.-председател

Десислава Сашова Димитрова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Марина Стоянова Радева

ДПС

4

Член

Анелия Гинчева Митева

ИТН

5

Член

Мария-Магдалена Неделчева Неделчева

ДБ

6

Член

Мейрям Мехмедова Томаш

ИБГНИ

7

Член

Валентина Севдалинова Филипова

БСП

8

Член

Николай Радов Йорданов

БСП

9

Член

Йорданка Кирилова Христова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000023

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Детелина Константинова Димитрова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Иван Деков Иванов

ИТН

3

Секретар

Цвета Маринова Бодурова

БСП

4

Член

Тюркян Сали Наил

ИТН

5

Член

Марияна Койчева Коева

ДБ

6

Член

Марияна Димитрова Романова

ДБ

7

Член

Веждия Османова Хасанова

ДПС

8

Член

Аспарух Христов Петров

ИБГНИ

9

Член

Маринела Марианова Борисова

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000024

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Ралица Дончева Вълчева

ИТН

2

Зам.-председател

Мария Иванова Тодорова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Даниела Георгиева Иванова

БСП

4

Член

Габриела Георгиева Колева

ИТН

5

Член

Веселин Веселинов Баев

ИТН

6

Член

Иванка Кирилова Коева

ДБ

7

Член

Шенай Сунай Садък- Афили

ДПС

8

Член

Калина Димитрова Йорданова

ИБГНИ

9

Член

Фигян Айтун Салиева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000025

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Назифе Ахмедова Мехмедова

ДПС

2

Зам.-председател

Георги Колев христов

ИТН

3

Секретар

Мая Георгиева Иванова               

ГЕРБ-СДС

4

Член

Виктория Минкова Михалева

ИТН

5

Член

Иванка Василева Минчева

ДБ

6

Член

Гергана Бисерова Иванова

ИБГНИ

7

Член

Силвия Севдалинова Филипова

БСП

8

Член

Пенка Вескова Димова

БСП

9

Член

Кристина Владимирова Павлова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000026

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Илонка Христова Стоянова

ДБ

2

Зам.-председател

Милен Ганчев Димов

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Виолета Славчева Божилова

ИТН

4

Член

Алвин Тихомиров Емилов

ИТН

5

Член

Серкан Себайдинов Исмаилов

ДПС

6

Член

Боряна Станимирова Градинарова

ИТН

7

Член

Дамян Илиянов Илиев

ИБГНИ

8

Член

Ралица Маринова Балканска

БСП

9

Член

Ирина Михайлова Николова

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000027

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Севелина Александрова Стоянова

БСП

2

Зам.-председател

Иван Иванов Стефанов

ДБ

3

Секретар

Митка Димитрова Марашева

ИТН

4

Член

Нели Валериева Михайлова

ИТН

5

Член

Ценория Петрова Младенова

ИТН

6

Член

Месут Тюрхан Неджиб

ДПС

7

Член

Тончо Георгиев Иванов

ИБГНИ

8

Член

Жулиета Дончева Нешкова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Христо Николаев Николов

ГЕРБ-СДС

 

 

 

 

 

№ 303000028

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Деян Стоянов Горостанов

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Тодорка Илиева Ганева

БСП

3

Секретар

Свилен Йорданов Стойчев

ДБ

4

Член

Наварт Киркор Аведисова

ИТН

5

Член

Димитър Красенов Николов

ИТН

6

Член

Мая Руменова Иванова

ИБГНИ

7

Член

Шехрибан Ахмедова Ибрямова

ДПС

8

Член

Николай Иванов Вълков

ДБ

9

Член

Антоанета Кирилова Павлова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000029

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Георги Калинов Герасимов

ИТН

2

Зам.-председател

Айше Фейзула Исмаил

ДПС

3

Секретар

Костадинка Йовчева Великова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Диана Илиева Николова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Веска Василева Банкина

ГЕРБ-СДС

6

Член

Светла Христова Драгнева

БСП

7

Член

Радослав Недялков Радославов

ИБГНИ

8

Член

Неделчо Атанасов Стоянов

ИТН

9

Член

Стоянка Йовчева Кокаланова

ДБ

   

 

 

 

№ 303000030

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Невянка Иванова Трифонова

ИБГНИ

2

Зам.-председател

Анелия Васкова Георгиева

ИТН

3

Секретар

Пакизе Ремзиева Абдурахманова

ДПС

4

Член

Мая Валентинова Неделчева

ИТН

5

Член

Добрин Павлов Павлов

ДБ

6

Член

Тошко Иванов Тодоров

БСП

7

Член

Димитър Петров Димитров

БСП

8

Член

Росица Димитрова Костадинова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Галина Иванова Вълева

ГЕРБ-СДС

       
   

 

 

 

№ 303000031

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Велислава Николаева Донева

ИТН

2

Зам.-председател

Иванка Гинева Кирацова

ИБГНИ

3

Секретар

Красимира Данчева Димитрова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Петя Евгениева Илиева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Йолина Ивалинова Желязкова

ИТН

6

Член

Йорданка Василева Славова

ИТН

7

Член

Вичка Стоянова Деспотова

ДБ

8

Член

Румен Маринов Мунков

ДПС

9

Член

Емилия Христова Кирилова

БСП

   

 

 

 

№ 303000032

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Ваня Георгиева Дянкова

ДБ

2

Зам.-председател

Каролина Валериева Маркова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Валентина Веселинова Ченгелиева

ИБГНИ

4

Член

Иванка Илиева Станчева

ИТН

5

Член

Илиана Пламенова Ангелова

ИТН

6

Член

Калоян Руменов Кръстев

ИТН

7

Член

Симона Руменова Маринова

ДПС

8

Член

Бонка Христова Иванова

БСП

9

Член

Цветелина Красимирова Кирова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000033

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Донка Събева Атанасова

БСП

2

Зам.-председател

Дарина Димитрова Папазова

ДБ

3

Секретар

Марияна Тодорова Петкова

ИТН

4

Член

Стоян Петров Гинев

ИТН

5

Член

Атанас Милков Димитров

ДБ

6

Член

Еми Ангелова Младенова

ДПС

7

Член

Еленка  Димитрова Иванова

ИБГНИ

8

Член

Иван Живков Иванов

ГЕРБ-СДС

9

Член

Галина Борисова Петрова

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000034

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Йолина Васкова Баева

ИТН

2

Зам.-председател

Христинка Димитрова Баева

БСП

3

Секретар

Галя Бенчева Ганева

ДБ

4

Член

Виктория Стоянова Петрова

ИТН

5

Член

Ивета Стоянова Иванова

ИТН

6

Член

Снежана Юлиянова Митева

ДПС

7

Член

Дебора Йорданова Дечкова

ИБГНИ

8

Член

Павел Иванов Павлов

ГЕРБ-СДС

9

Член

Виолета Атанасова Тодорова

ГЕРБ-СДС

 

 

№ 303000035

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Атанаска Великова Русева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Миглена Иванова Иванова

ИТН

3

Секретар

Галина Христова Тодорова

БСП

4

Член

Калина Иванова Цочева

ИТН

5

Член

Владимир Кирилов Вълчев

ДБ

6

Член

Светослав Антонийев Петров

ДБ

7

Член

Фикрие Мехмед Хюсеин

ДПС

8

Член

Павлена Лъчезарова Кирилова

ИБГНИ

9

Член

Светла Ефтимова Михайлова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000036

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Гинка Здравкова Василева

ИТН

2

Зам.-председател

Милен Росенов Милков

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Любомир Пенков Василев

ДБ

4

Член

Петя Вескова Радославова

ИТН

5

Член

Амал Алиосманов Хюсеинов

ДПС

6

Член

Ивайло Бориславов Илиев

ИБГНИ

7

Член

Марийка Василева Щерева

БСП

8

Член

Валерия Маркова Иванова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Станислав Денчев Миланов

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000037

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Мюбеджел Невзат ОСман

ДПС

2

Зам.-председател

Тихомир Пенчев Пейков

ИТН

3

Секретар

Светла Николова Русева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Петър Тихомиров Петров

ГЕРБ-СДС

5

Член

Петър Григоров Йорданов

ИТН

6

Член

Силвия Гинева Наумова

ДБ

7

Член

Мерт Бейхан Мустафа

ИБГНИ

8

Член

Анна Стефанова Илиева

БСП

9

Член

Стоян Христов Стоянов

БСП

 

 

   

 

№ 303000038

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Мария Мирчева Мирчева

ДБ

2

Зам.-председател

Димитричка Митева Петрова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Ширин Гюнайдънова Реджебова

ИТН

4

Член

Добринка Костадинова Драганова

ИТН

5

Член

Нина Симеонова Йорданова

ИТН

6

Член

Мерлин Мухамедова Исмаилова

ДПС

7

Член

Бейхан Мустафа Мустафа

ИБГНИ

8

Член

Мариана Георгиева Захариева

БСП

9

Член

Виолета Дамянова Пенчева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000039

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Светла Данчева Кирова

БСП

2

Зам.-председател

Арзу Зия Ахмед

ДПС

3

Секретар

Вяра Сашева Илиева

ИТН

4

Член

Христина Иванова Великова

ИТН

5

Член

Марийка Георгиева Сидерова

ДБ

6

Член

Ружди Юлми Билял

ИБГНИ

7

Член

Миглена Илиева Илиева

ГЕРБ-СДС

8

Член

Янка Христова Станева

ГЕРБ-СДС

9

Член

Светлана Живкова Петкова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000040

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Емил Георгиев Янев

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Елка Стефанова Ненова

ДБ

3

Секретар

Елеонора Свиленова Йорданова

ИТН

4

Член

Петър Павлов Петров

ИТН

5

Член

Дияна Владиславова Абаджиева-Тошева

ИТН

6

Член

Нихал Мехмед Али

ДПС

7

Член

Юджел Хюсеинова Мустафа

ИБГНИ

8

Член

Цветомира Йорданова Иванова

БСП

9

Член

Васил Емилов Костадинов

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000041

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

мария Йорданова Жекова

ИТН

2

Зам.-председател

Маринчо Иванов Маринов

БСП

3

Секретар

Елеонора Пенчева Стоянова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Виолета Жечкова Люцканова-Статева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Ерхан Мехмед Ахмед

ИБГНИ

6

Член

Джемиле Талиб Мехмед-Али

ДПС

7

Член

Роксана Миленова ДОчева

ИТН

8

Член

Антоанета Цветанова Белчева

ИТН

9

Член

Неделчо Стойчев Неделчев

ДБ

 

 

   

 

№ 303000042

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Дафинка Цонкова Петрова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Даниела Величкова Тасева

ИТН

3

Секретар

Галя Вълчева Йорданова

ДБ

4

Член

Мариела Пенчева Костадинова

ИТН

5

Член

Денчо Асенов Пашов

ДПС

6

Член

Анастасия Живкова Жекова

ИБГНИ

7

Член

Петко Венелинов Борисов

БСП

8

Член

Павлинка Иванова Митева

БСП

9

Член

Севим Исмедова Хюсеинова

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000043

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Станислава Йорданова Стоянова

ИТН

2

Зам.-председател

Росица Димитрова Иванова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Валентин Неделчев Караиванов

БСП

4

Член

Евгени Веселинов Ангелов

ИТН

5

Член

Радостин Петров Пенчев

ДБ

6

Член

Георги Стефанов Георгиев

ДБ

7

Член

Васил Борисов Железов

ДПС

8

Член

Боянка Петкова Боянова

ИБГНИ

9

Член

Силвия Миткова Среброва

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000044

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Калоян Георгиев Янков

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Катя Иванова Петрова

ИТН

3

Секретар

Мелиса Мечнун Явер

ИБГНИ

4

Член

Билян Детелинов Лешков

ИТН

5

Член

Антония Иванова Петрова

ИТН

6

Член

Пенка Кирилова Кръстева

ДБ

7

Член

Ибрахим Насуф Тефик

ДПС

8

Член

Петър Андреев Николаев

БСП

9

Член

Десислава Андреева Димитрова-Андонова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000045

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Нели Иванова Русева

ИБГНИ

2

Зам.-председател

Янка Панайотова Цветкова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Теодор Петков Петков

ИТН

4

Член

Валери Венциславов Великов

ИТН

5

Член

Габриел Недялков Загоров

ИТН

6

Член

Христо Веселинов Василев

ДБ

7

Член

Ниляй Нихал Мехмед

ДПС

8

Член

Павел Иванов Станков

БСП

9

Член

Искра Христова Терзийска

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000046

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Нермин Неджмидин Бейти

ДПС

2

Зам.-председател

Ивелина Янкова Иванова

ИБГНИ

3

Секретар

Делчо Колев Делчев

ГЕРБ-СДС

4

Член

Силвия Митева Иванова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Димо Карамфилов Попов

ИТН

6

Член

Валентин Димитров Митев

ИТН

7

Член

Марияна Костова Лесева

ДБ

8

Член

Първомая Веселинова Ковачева

БСП

9

Член

Тамара Федоровна Стилиянова

БСП

   

 

 

 

№ 303000047

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Ангел Димитров Зотев

ДБ

2

Зам.-председател

Петинка Пламенова Койчева

ИТН

3

Секретар

Галина Рашкова Трифонова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Иванка Стоянова Димитрова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Жечко Йорданов Белчев

ИТН

6

Член

Кристина Димитрова Чанева

ИТН

7

Член

Синан Салиев Шабанов

ДПС

8

Член

Ведиха Ведат Юсни

ИБГНИ

9

Член

Екатерина Игнатова Иванова

БСП

   

 

 

 

№ 303000048

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Христина Атанасова Илиева

БСП

2

Зам.-председател

Стела Славева Христова

ДБ

3

Секретар

Йовка Петрова Димитрова

ИТН

4

Член

Петър Бранимиров Коларов

ИТН

5

Член

Валентин Руменов Димитров

ДБ

6

Член

Ергин Салимов Елмиев

ДПС

7

Член

Димитър Михаилов Димитров

ИБГНИ

8

Член

Елис Селимова Руфадова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Веселка Веселинова Митева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000049

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Елка Ямандиева Тодорова

ИТН

2

Зам.-председател

Севим Ахмед Али

ДПС

3

Секретар

Кремена Иванова Стоянова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Николай Маринов Жоров

ГЕРБ-СДС

5

Член

Виолета Василева Маринова

БСП

6

Член

Розалина Стефанова Иванова

БСП

7

Член

Райме Кямилова Азизова

ИБГНИ

8

Член

Димитър Георгиев Ночев

ИТН

9

Член

Радослава Жекова Хаджииванова

ДБ

   

 

 

 

№ 303000050

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Деан Христов Бакев

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Патриция Борисова Маринова

БСП

3

Секретар

Звезделина Младенова Йорданова

ДПС

4

Член

Недко Боянов Киров

ИТН

5

Член

Марийка Жечева Даскалова

ИТН

6

Член

Йорданка Тодорова Василева

ДБ

7

Член

Галина Йорданова Рачева

ИБГНИ

8

Член

Иванка Димитрова Атанасова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Любомир Борилов Любомиров

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000051

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Стефка Георгиева Карабелова

ДБ

2

Зам.-председател

Димитър Боянов Киров

ИТН

3

Секретар

Жулиен Димитров Димитров

ГЕРБ-СДС

4

Член

Мирослав Николаев Илиев

ГЕРБ-СДС

5

Член

Марияна Димитрова Йотова

БСП

6

Член

Мирослава Жекова Иванова

ИБГНИ

7

Член

Едже Рамисова Мехмедова

ДПС

8

Член

Жана Петрова Грозданова

ИТН

9

Член

Мартин Стоянов Янков

ИТН

   

 

 

 

№ 303000052

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Надежда Николаева Кирилова

БСП

2

Зам.-председател

Божидар Славчев Чернев

ДБ

3

Секретар

Милен Иванов Тенев

ИТН

4

Член

Даниела Панева Христова- Димитрова

ИТН

5

Член

Кристиян Христов Лесев

ДБ

6

Член

Дуйгу Али Ахмед

ДПС

7

Член

Тереза Сашева Славчева

ИБГНИ

8

Член

Ани Иванова Бончева

ГЕРБ-СДС

9

Член

Неделчо Русанов Неделчев

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000053

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Зорница Вескова Христова

ИТН

2

Зам.-председател

Мирослав Христов Коев

БСП

3

Секретар

Мария Рачева Невянова

ДБ

4

Член

Пламена Петрова Димитрова

ИТН

5

Член

Берке Дениз Айнур

ДПС

6

Член

Силвия Сашева Славчева

ИБГНИ

7

Член

Йоргаки Иванов Жеков

ГЕРБ-СДС

8

Член

Маргарита Спасова Кирова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Росица Стайкова Димитрова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000054

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Величка Сидерова Трайкова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Диан Тонев Димов

ИТН

3

Секретар

Даниела Димитрова Иванова

БСП

4

Член

Паола Иванова Иванова

ДБ

5

Член

Ростислав Тодоров Казаков

ДБ

6

Член

Гергана Красимирова Стефанова

ИТН

7

Член

Денис Джевдет Адем

ДПС

8

Член

Ара Бердж Арзуманян

ИБГНИ

9

Член

Венка Бойчева Дечева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000055

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Йорданка Асенова Димитрова

ДПС

2

Зам.-председател

Лиляна Славчева  Друмчева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Кремена Живкова Божанова

ИТН

4

Член

Мирослава Златкова Ганчева

ИТН

5

Член

Нина Юлиева Йорданова

ДБ

6

Член

Даниела Валентинова Неделчева

ИБГНИ

7

Член

Мариян Йорданов Събев

БСП

8

Член

Ивалина Георгиева Тодорова

БСП

9

Член

Христина Григорова Стоянова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000056

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Душица Величкова Куцарова

ДБ

2

Зам.-председател

Живко Кирилов Божанов

ИТН

3

Секретар

Валентина Владимирова Добрева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Здравка Велинова Спирова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Вихър Йорданов Даскалов

ИТН

6

Член

Нели Стоянова Гичева

ИТН

7

Член

Ридвание Халил Хасан

ДПС

8

Член

Милена Дончева Дончева

ИБГНИ

9

Член

Ивелина Цветанова Пенева

БСП

   

 

 

 

№ 303000057

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Дора Янкова Андреева

БСП

2

Зам.-председател

Николай Ефремов Чакъров

ДПС

3

Секретар

Еленка Давидова Божанова

ИТН

4

Член

Диана Георгиева Иванова

ИТН

5

Член

Искра Миткова Владимирова

ДБ

6

Член

Константин Веселинов Кирилов

ИБГНИ

7

Член

Марина Миткова Събева

БСП

8

Член

Александрина Димитрова Чанева

ГЕРБ-СДС

9

Член

Красимир Благоев Михайлов

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000058

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Виолета Иванова Николова

ИТН

2

Зам.-председател

Маргарита Иванова Здравкова

ДБ

3

Секретар

Фелин Бюлент Рахим

ДПС

4

Член

Данаил Върбанов Стоянов

ИТН

5

Член

Артаки Артаки Алтунян

ИБГНИ

6

Член

Екатерина Ганчева Великова

БСП

7

Член

Анелия Венелинова Стаменова

ГЕРБ-СДС

8

Член

Митко Михалев Михалев

ГЕРБ-СДС

9

Член

Тони Тончева Маринова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000059

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Мариела Жечева Василева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Димитричка Асенова Петрова

БСП

3

Секретар

Стела Славова Велева

ДБ

4

Член

Светла Лалова Йотова

ДБ

5

Член

Анета Ненчева Колчакова

ИТН

6

Член

Венета Минчева Кръстева

ИТН

7

Член

Тензиле Мехмед Мустафа

ДПС

8

Член

Георги Петков Георгиев

ИБГНИ

9

Член

Надежда Николова Николова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000060

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Веселка  Иванова Янева

ИТН

2

Зам.-председател

Диана Пенчева Димитрова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Анна Бориславова Захариева

БСП

4

Член

Даниелка Маринова Димитрова

ИТН

5

Член

Снежанка Величкова Христова

ДБ

6

Член

Юркия Мехмед Джелял

ДПС

7

Член

Ирена Стефанова Маринова

ИБГНИ

8

Член

Петинка Бойчева Дечева-Стоянова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Илияна Исайлова Антонова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000061

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Галина Стоянова Божилова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Рени Иванова Байкова

ИТН

3

Секретар

Салиха Ахмедова Хамидова

ДПС

4

Член

Силвия Здравкова Крамева

ИТН

5

Член

Петър Минчев Бъчваров

ДБ

6

Член

Силвена Иванова Иванова

ИБГНИ

7

Член

Нели Георгиева Димитрова

БСП

8

Член

Даниела Славчева Евстратиева

ГЕРБ-СДС

9

Член

Соня Иванова Тодорова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000062

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Мария Валериева Груева

ИТН

2

Зам.-председател

Елена Николова Петрова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Даниела Божидарова Чилингирова

ДБ

4

Член

Здравко Росенов радославов

ИТН

5

Член

Нермин Джеватова Хасан

ДПС

6

Член

Нонка Йорданова Григорова

ИБГНИ

7

Член

Нели Златкова Христова

БСП

8

Член

Добромила Мирчева Стойчева

ГЕРБ-СДС

9

Член

Любка Борисова Господинова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000063

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Йорданка Димитрова Илиева

ИБГНИ

2

Зам.-председател

Ваня Атанасова Василева

ИТН

3

Секретар

Стефка Гочева Димитрова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Иван Емилов Маринов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Иванка Стоянова Тонева

ИТН

6

Член

Светла Стефанова Цанкова

ИТН

7

Член

Мирчо Димитров Мирчев

ДБ

8

Член

Фатме Шабанова Мехмедова

ДПС

9

Член

Кина Николова Велинова

БСП

   

 

 

 

№ 303000064

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Елица Христова Енева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Емил Маринов Неделчев

ИБГНИ

3

Секретар

Деница Пламенова Петрова-Янкова

ИТН

4

Член

Светлозар Стоичков Илчев

ИТН

5

Член

Стефан Юлианов Димитров

ИТН

6

Член

Наум Георгиев Кулев

ДБ

7

Член

Тодорка Вълчева Желязкова-Суркова

ДПС

8

Член

Георги Димитров Димитров

БСП

9

Член

Бирджан Емин Шабан

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000065

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Павлинка Станчева Марева

БСП

2

Зам.-председател

Десислава Горанова Стоянова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Ангелина Спасова Вельова

ИБГНИ

4

Член

Мариана Семова Кънева

ИТН

5

Член

Валери Стойков Серафимов

ИТН

6

Член

Виктория Галинова Ганева

ДБ

7

Член

Тодор Христов Казаков

ДБ

8

Член

Бейхан Али Мехмед

ДПС

9

Член

Петранка Антонова Петкова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000066

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Христо Мирчев Атанасов

ИТН

2

Зам.-председател

Емилия Иванова Ганева

БСП

3

Секретар

Петинка Йосифова Михайлова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Янита Анастасова Спирова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Марияна Петрова Петрова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Валентина Йосифова Златанова

ИБГНИ

7

Член

Айшегюл Фаик Мюмюн

ДПС

8

Член

Петя Ивайлова Живкова

ИТН

9

Член

Ирена Георгиева Кирилова

ДБ

   

 

 

 

№ 303000067

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Добринка Златкова Илиева-Панайотова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Анелия Серафимова Йорданова

ИТН

3

Секретар

Мариянка Димитрова Иванова

БСП

4

Член

Калина Атанасова Михайлова

ИТН

5

Член

Снежанка Йорданова Стоянова

ДБ

6

Член

Пенка Здравкова Андреева

ДБ

7

Член

Мелиха Али Мехмед

ДПС

8

Член

Мария Костадинова Коцева

ИБГНИ

9

Член

Виктория Георгиева Димитрова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000068

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Свилена Йорданова Малева-Куцарова

ИТН

2

Зам.-председател

Румяна Георгиева Банкина

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Надежда Любенова Кирилова

ДПС

4

Член

Велислава Руменова Асенова

ИТН

5

Член

Анета Русева Рошева

ДБ

6

Член

Светла Стефанова Ненова

ИБГНИ

7

Член

Димитричка Валериева Русева

БСП

8

Член

Галина Дойчева Димитрова

БСП

9

Член

Маргарита Христова Найденова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000069

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Айлин Ахмедова Хамди

ДПС

2

Зам.-председател

Мариян Любенов Крумов

ИТН

3

Секретар

Бойка Иванова Стоянова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Елена Миланова Сиракова

ИТН

5

Член

Нели Цанкова Димитрова

ДБ

6

Член

Сейхан Ахмед Емин

ИБГНИ

7

Член

Магдалена Вачкова Георгиева

БСП

8

Член

Иван Атанасов Сурков

ГЕРБ-СДС

9

Член

Станислав Александров Дойчинов

ГЕРБ-СДС

 

 

№ 303000070

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Дана Бисерова Чилингирова

ДБ

2

Зам.-председател

Ана Стоянова Тонева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Росица Димитрова Христова

ИТН

4

Член

Георги Михайлов Сираков

ИТН

5

Член

Петромил Генчев Петров

ИТН

6

Член

Хайри Исмаил Хасан

ДПС

7

Член

Илина Бахнева  Бахнева 

ИБГНИ

8

Член

Силвия Милкова Димитрова

БСП

9

Член

Борислава Василева Димитрова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000071

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Ивелин Атанасов Иванов

БСП

2

Зам.-председател

Антоанета Димитрова Грозева

ДБ

3

Секретар

Галина Николаева Стайкова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Иван Димов Иванов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Атанас Георгиев Минчев

ГЕРБ-СДС

6

Член

Красимира Иванова Балтаджиева

ИБГНИ

7

Член

Румяна Стойчева Недева

ИТН

8

Член

Снежана Георгиева Хараланова

ИТН

9

Член

Райме Ахмедова Хасанова

ДПС

   

 

 

 

№ 303000072

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Марияна Трифонова Иванова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Сесил Муйсин Мустафа

ДПС

3

Секретар

Пламен Златев Димитров

ИТН

4

Член

Диана Василева Жечева

ИТН

5

Член

Диляна Стилиянова Танева

ДБ

6

Член

Иван Добрев Стефанов

ИБГНИ

7

Член

Силвия Василева Маринова

БСП

8

Член

Надежда Стоянова Неделчева

БСП

9

Член

Пламен Светославов Пенев

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000073

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Анастасия Атанасова Ляпова

ИТН

2

Зам.-председател

Галина Атанасова Ганева

БСП

3

Секретар

Димитър Недялков Димитров

ГЕРБ-СДС

4

Член

Ивайло Йорданов Трайков

ГЕРБ-СДС

5

Член

Галина Красимирова Дончева

ИБГНИ

6

Член

Юзджан Ерджан Афили

ДПС

7

Член

Сийка Кръстева Атанасова

ИТН

8

Член

Диана Иванова Борисова

ДБ

9

Член

Михаил Георгиев Сираков

ДБ

 

 

   

 

№303000074

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Валентина Станушева Анастасова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Пенка Атанасова Ляпова

ИТН

3

Секретар

Снежанка Димитрова Вичева

ДБ

4

Член

Глория Светозарова Василева

ИТН

5

Член

Станислав Пламенов Стоянов

ИТН

6

Член

Бехидже Расим Мехмедова

ДПС

7

Член

Марияна Димчева Христова

ИБГНИ

8

Член

Елица Диянова Катранджиева

БСП

9

Член

Райна Асенова Гайдаржиева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000075

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Йовчо Грудев Иванов

ИТН

2

Зам.-председател

Цветанка Маломирова Иванова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Даниела Василева Димитрова

БСП

4

Член

Наталия Пламенова Христова

ИТН

5

Член

Мария Иванова Стефанова

ДБ

6

Член

Шермин Шефкет Хасан

ДПС

7

Член

Ивет Стоянова Иванова

ИБГНИ

8

Член

Димка Динева Христова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Тодорка Демирова Янева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000076

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Мая Милкова Гроздева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Владимир Радославов Димитров

ИТН

3

Секретар

Алиосман Хасан Алиосман

ДПС

4

Член

Мирослава Георгиева Димова

ДБ

5

Член

Кристина Георгиева Цончева

ИТН

6

Член

Галина Кирилова Атанасова

ИБГНИ

7

Член

Снежанка Георгиева Герганска

БСП

8

Член

Маргарита Николаева Павлова

БСП

9

Член

Нели Иванова Иванова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000077

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Петинка Георгиева Георгиева

ИТН

2

Зам.-председател

Деян Пенчев Дечев

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Мирослава Миткова Неделчева

ДБ

4

Член

Лили Николаева Богданова

ИТН

5

Член

Ърфан Юкселов Мехмедов

ДПС

6

Член

Стоянчо Савов Герасимов

ИБГНИ

7

Член

Детелина Йосифова Новакова

БСП

8

Член

Бистра Иванова Тодорова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Женя Йорданова Николова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000078

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Сибял Фахри Фикрет

ДПС

2

Зам.-председател

Надежда Руменова Мирчева

ИТН

3

Секретар

Гергана Владимирова Иванова-Атанасова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Мария Панкова Митева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Любен Светозаров Спасов

ГЕРБ-СДС

6

Член

Теодора Хараланова Йорданова

БСП

7

Член

Милен Желязков Митев

ИБГНИ

8

Член

Моника Антонова Велчева-Цончева

ИТН

9

Член

Даринка Михайлова Малчева

ДБ

   

 

 

 

№ 303000079

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Румянка Иванова Димитрова

ДБ

2

Зам.-председател

Румяна Георгиева Димитрова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Рени Адриянова Борисова

ИТН

4

Член

Славка Дичева Александрова

ИТН

5

Член

Даниела Иванова Димитрова

ИТН

6

Член

Айджан Ирфан Али

ДПС

7

Член

Даниела Станчева Москова

ИБГНИ

8

Член

Румянка Иванова Смиленова

БСП

9

Член

Ивелина Железова Панайотова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№303000080

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Марияна Христова Вълчева

БСП

2

Зам.-председател

Любомир Станиславов Виков

ДБ

3

Секретар

Мими Атанасова Кобурова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Галя Стоянова Недева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Костадин Петров Костадинов

ИБГНИ

6

Член

Синем Севимова Исметова

ДПС

7

Член

Елена Евгениева Жекова

ИТН

8

Член

Теодор Иванов Тодоров

ИТН

9

Член

Боян Светлозаров Стоилов

ДБ

   

 

 

 

№ 303000081

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Свилена Георгиева Стоянова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Сибял Илхан Васви

ДПС

3

Секретар

Наталия Атанасова Тонева

ИТН

4

Член

Светослав Альошев Джурбинев

ИТН

5

Член

Николета Христова Христова

ДБ

6

Член

Марина Орлинова  Симеонова

ИБГНИ

7

Член

Марияна Неделчева Лампарова

БСП

8

Член

Наталия Стилиянова Боянова

БСП

9

Член

Миглена Иванова Георгиева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

 

№ 303000082

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Запрянка Асенова Мутафчиева

ИТН

2

Зам.-председател

Десислава Петрова Стилиянова

БСП

3

Секретар

Даниела Алексиева Вичева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Керанка Костова Минева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Юлиян Стилиянов Илиев

ГЕРБ-СДС

6

Член

Мария Стефанова Върбанова

ИБГНИ

7

Член

Мелиха Хюсеин Рагъб

ДПС

8

Член

Светлана Симеонова Колева

ИТН

9

Член

Станка Христова Иванова

ДБ

   

 

 

 

№ 303000083

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Стефан Гигов Борисов

ИБГНИ

2

Зам.-председател

Нели Венелинова Арабаджиева

ИТН

3

Секретар

Станислав Василев Стайков

ГЕРБ-СДС

4

Член

Ангелина Димитрова Димитрова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Мариана Данчева Петрова

БСП

6

Член

Селиме Мехмед Ахмед

ДПС

7

Член

Красимир Руменов Йорданов

ИТН

8

Член

Валентин Костадинов Василев

ИТН

9

Член

Силвана Иванова Тодорова

ДБ

 

 

   

 

№ 303000084

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Венелин Крумов Вичев

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Дарина Пенчева Тодорова

ИБГНИ

3

Секретар

Дарина Димитрова Драганова

БСП

4

Член

Ростислав Пламенов Рачев

ИТН

5

Член

Катя Давидова Давидова

ИТН

6

Член

Румянка Стефанова Иванова

ДБ

7

Член

Айлин Айредин Кямил

ДПС

8

Член

Огнян Петров Кубадинов

ГЕРБ-СДС

9

Член

Михаил Ганев Парушев

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000085

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Диан Яворов Иванов

ИТН

2

Зам.-председател

Катя Димитрова Колева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Соня Владимирова Стойчева

ИБГНИ

4

Член

Живко Димитров Господинов

ИТН

5

Член

Явор Яворов Савов

ИТН

6

Член

Диана Илиева Вълчева

ДБ

7

Член

Едже Елхан Байрям

ДПС

8

Член

Светослава Стилиянова Спасова

БСП

9

Член

Каролина Минчева Борисова

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000086

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Бедиха Исмаил Муса

ДПС

2

Зам.-председател

Емине Хабитова Сюлейманова

ИТН

3

Секретар

Георги Стоянов Георгиев

ГЕРБ-СДС

4

Член

Северина Венелинова Малчева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Мирослав Георгиев Маринов

ИБГНИ

6

Член

Йордан Иванов Малев

ИТН

7

Член

Ивелина Иванова Русева

ДБ

8

Член

Валентинка Петрова Георгиева

БСП

9

Член

Диана Евгениева Гешева

БСП

 

 

   

 

№ 303000087

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Атанаска  Димитрова Маринова

ДБ

2

Зам.-председател

Лилия Костова Христова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Ревасие Реджебова Исмаилова

ИТН

4

Член

Миглена Василева Митева

ИТН

5

Член

Николай Златков Арабаджиев

ИТН

6

Член

Сидика Мехмед Ахмед

ДПС

7

Член

Веселин Светлев Христов

ИБГНИ

8

Член

Христо Вълчев Добрев

БСП

9

Член

Яна Огнянова Кубадинова

ГЕРБ-СДС

 

 

   

 

№ 303000088

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Бетина Дончева Йорданова

БСП

2

Зам.-председател

Даниела Андонова Йорданова

ДБ

3

Секретар

Валентина Маринова Нейкова

ИТН

4

Член

Жечко Диянов Ганев

ИТН

5

Член

Рефаат Решад Хасан

ДПС

6

Член

Георги Стефанов Гигов

ИБГНИ

7

Член

Полина Красимирова Петрова

ГЕРБ-СДС

8

Член

Елка Ангелова Бозова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Цветелина Иванова Стоянова

ГЕРБ-СДС

       

 

№ 303000089

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Мариана Тошкова Методиева-Станоева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Едис Нурхан Ихсан

ДПС

3

Секретар

Пламен Стоянов Маринов

ИТН

4

Член

Галин Сашев Неделчев

ДБ

5

Член

Живко Момчилов Георгиев

ИТН

6

Член

Надежда Петрова Методиева

ИБГНИ

7

Член

Стилиян Веселинов Станев

БСП

8

Член

Атанас Драгомиров Атанасов

ГЕРБ-СДС

9

Член

Ивелина Минчева Бъчварова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000090

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Данаил Петров Йорданов

ИТН

2

Зам.-председател

Тихомир Василев Илиев

БСП

3

Секретар

Ивелина Николаева Маркова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Ивелина Илиева Иванова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Андрей Славейков Мариянски

ИБГНИ

6

Член

Атиля Мерджан Ахмед

ДПС

7

Член

Венелин Станчев Малчев

ДБ

8

Член

Симеон Тодоров Казаков

ДБ

9

Член

Цветанка Павлова Иванова

ИТН

   

 

 

 

№ 303000091

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

 

Председател

Марин Пламенов Маринов

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Стефан Атанасов Георгиев

ИТН

3

Секретар

Ивайло Кънчев Иванов

ДБ

4

Член

Ирина Йорданова Илиева

ИТН

5

Член

Дамян Митков Янков

ИТН

6

Член

Аян Небат Халил

ДПС

7

Член

Радосвета Росенова Рачева

ИБГНИ

8

Член

Диана Стойчева Тодорова

БСП

9

Член

Мими Петрова Маринова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000092

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Росен Василев Господинов

ИТН

2

Зам.-председател

Тонислав Светославов Троев

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Капка Атанасова Събева

БСП

4

Член

Рачо Жечев Жечев

ИТН

5

Член

Маргарита Гинева Христова

ДБ

6

Член

Хамди Назми Хамди

ДПС

7

Член

Красимира Василева Веждарова

ИБГНИ

8

Член

Венета Любенова Акерска

ГЕРБ-СДС

9

Член

Юлияна Пенчева Йорданова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000093

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Иван Василев Иванов

БСП

2

Зам.-председател

Полина Тошкова Никифорова

ИТН

3

Секретар

Румяна Радева Карадимова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Кристиян Огнянов Крумов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Павлина Стефанова Живкова

БСП

6

Член

Димитричка Стоянова Петкова

ИБГНИ

7

Член

Севнур Исмаил Халил

ДПС

8

Член

Калин Георгиев Николов

ИТН

9

Член

Дарина  Иванова Николаева

ДБ

   

 

 

 

№ 303000094

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Светослав Атанасов Троев

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Свилен Светлозаров Петров

БСП

3

Секретар

Симеон Ивайлов Антонов

ИТН

4

Член

Йолина Йорданова Грозданова

ИТН

5

Член

Ивелина Петрова Алексиева

ДБ

6

Член

Орхан Мустафов Шабанов

ДПС

7

Член

Теодора Георгиева Христова

ИБГНИ

8

Член

Данка Савова Лазарова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Даниела Стефанова Богданова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000095

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Александра Иванова Иванова

ИТН

2

Зам.-председател

Джеврия Нихатова Хасан

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Трифон Тихомиров Илиев

БСП

4

Член

Стивалина Владимирова Събева

ИБГНИ

5

Член

Мелят Енверова Реджебова Яхова

ДПС

6

Член

Марина Костова Василева

ИТН

7

Член

Блага Господинова Люцканова

ДБ

   

 

 

 

№ 303000096

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Марияна Стилиянова Тодорова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Силвия Йорданова Динкова

ИТН

3

Секретар

Гергана Георгиева Христова

ДБ

4

Член

Нели Николаева Димитрова

ИТН

5

Член

Мехрибан Шенол Мехмед

ДПС

6

Член

Лалка Петрова Желева

ИБГНИ

7

Член

Маринка Стоянова Стойчева

БСП

   

 

 

 

№ 303000097

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Светла Танева Иванова

ИТН

2

Зам.-председател

Яница Тодорова Йорданова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Анна Ценова Иванова

БСП

4

Член

Цветалина Петрова Събева-Христова

ДБ

5

Член

Фикрет Ибрямов Мусов

ДПС

6

Член

Пепа Крумова Христова

ИБГНИ

7

Член

Рени Стоянова Маринова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000098

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Пенка Димова Златева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Станимир Людмилов Кънчев

ИТН

3

Секретар

Мария Станимирова Жекова

ДБ

4

Член

Йорданка Петкова Йорданова

БСП

5

Член

Жюлвянт Фуат Фикри

ДПС

6

Член

Ани Вескова Димова

ИБГНИ

7

Член

Ралица Атанасова Донева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000099

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Веселка Иванова Иванова

ИБГНИ

2

Зам.-председател

Иван Богданов Тонев

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Геновева Василева Димитрова

БСП

4

Член

Стефка Иванова Радева

ИТН

5

Член

Димитър Костадинов Димитров

ДБ

6

Член

Танжу Ахмед Халим

ДПС

7

Член

Ивалина Владимирова Иванова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000100

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Незиха Фикрет Мустафа

ДПС

2

Зам.-председател

Герчо Маринов Господинов

ИБГНИ

3

Секретар

Цоню Илиев Иванов

ИТН

4

Член

Татяна Любенова Люцканова

ДБ

5

Член

Димитричка Недева Лечева

БСП

6

Член

Йорданка Илкова Стойчева

ГЕРБ-СДС

7

Член

Ехтунай Адем Ибрям

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000101

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Божидара Любенова Руменова

ДБ

2

Зам.-председател

Мария Тодорова Христова

ИТН

3

Секретар

Йорданка Дончева Станчева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Надя Димитрова Цанева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Йорданка Василева Тодорова

БСП

6

Член

Георги Маринов Аврамов

ИБГНИ

7

Член

Тошка Петкова Йорданова

ИТН

8

Член

Биляна Василева Иванова

ДБ

9

Член

Емял Джевдет Мехмед

ДПС

   

 

 

 

№ 303000102

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Любомир Илиев Тодоров

БСП

2

Зам.-председател

Хюля Джелялова Ибрямова

ДПС

3

Секретар

Радостин Тихомиров Петров

ИТН

4

Член

Николай Павелов Маринов

ИТН

5

Член

Людмила Любенова Цветкова

ИБГНИ

6

Член

Неделчо Славев Ненов

ДБ

7

Член

Севги Ахмедова Мехмедова

ДПС

8

Член

Емине Хюсеинова Ахмедова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Гюлтен Бейтулова Сюлейманова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000103

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Нели Николова Пенева

ИТН

2

Зам.-председател

Стоян Димитров Димитров

ДБ

3

Секретар

Станислава Димитрова Стаматова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Диана Маринова Кирова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Недялка Великова Митева

ИТН

6

Член

Денислав Орхан Ердогду

ДПС

7

Член

Наталия Велкова Иванова

ИБГНИ

8

Член

Светлозар Павлинов Тодоров

БСП

9

Член

Ивалина Богданова Боянова

БСП

   

 

 

 

№ 303000104

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Фикрие Ибрям Али

ДПС

2

Зам.-председател

Адриан Георгиев Атанасов

БСП

3

Секретар

Кямиля Али Челеби

ГЕРБ-СДС

4

Член

Джемал Рафи Махмуд

ГЕРБ-СДС

5

Член

Айнур Ибрахим Потур

ГЕРБ-СДС

6

Член

Владимир Димитров Спасов

ИТН

7

Член

Тодор Маринов Иванов

ИТН

8

Член

Мартина Малева Стефанова

ДБ

9

Член

Румен Маринов Георгиев

ИБГНИ

   

 

 

 

№ 303000105

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Кристиян Димитров Димитров

ДБ

2

Зам.-председател

Деница Стефкова Колева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Ася Яворова Филипова 

ДПС

4

Член

Веска Стоилова Моканова

БСП

5

Член

Невена Станиславова Викова

ДБ

6

Член

Галин Енчев Иванов

ИТН

7

Член

Евгений Йорданов Ганев

ИТН

8

Член

Габриела Пламенова Колева

ИБГНИ

9

Член

Татяна Петрова Жекова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000106

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Кръстинка Кръстева Димова

БСП

2

Зам.-председател

Стоянка Георгиева Димитрова

ДБ

3

Секретар

Тотка Иванова Йорданова

ИТН

4

Член

Спасениа Добрева Ганева

ИТН

5

Член

Фикрет Антов Иванов

ДПС

6

Член

Васил Христов Василев

ИБГНИ

7

Член

Иванка Янкова Жечева

БСП

8

Член

Савка Крайчева Михалева

ГЕРБ-СДС

9

Член

Милен Петров Ганчев

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000107

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Петранка Енева Петрова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Валентина Жечкова Стойнова

БСП

3

Секретар

Лъчезар Кирилов Симеонов

ДБ

4

Член

Снежана Христова Недева

ИТН

5

Член

Радостина Богданова Тодорова

ИТН

6

Член

Мехмед Осман Осман

ДПС

7

Член

Стоянка Христова Николова

ИБГНИ

   

 

 

 

№ 303000108

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Кенан Шенол Исмаил

ИТН

2

Зам.-председател

Сюлейман Юсуф Сюлейман

ДПС

3

Секретар

Цветанка Тодорова Митева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Севги Исмаилова Мусова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Милка Георгиева Жечева

БСП

6

Член

Чанка Тодорова Димитрова

ДБ

7

Член

Вероника Александрова Данкова

ИБГНИ

   

 

 

 

№ 303000109

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Сабрие Еркан Реджеб

ДПС

2

Зам.-председател

Никола Светлинов Цонев

ИТН

3

Секретар

Елка Александрова Петкова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Христина Стоянова Стефанова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Иван Грозданов Николов

БСП

6

Член

Румен Валериев Руменов

ДБ

7

Член

Кристиян Данаилов Йорданов

ИБГНИ

   

 

 

 

№ 303000110

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Камен Станиславов Бонев

ДБ

2

Зам.-председател

Светла Димитрова Ташкова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Емине Сюлейман Юсуф

ДПС

4

Член

Йорданка Стоянова Димитрова

ИТН

5

Член

Веселин Йорданов Павлов

ИБГНИ

6

Член

Данаил Трифонов Ковачев

БСП

7

Член

Иванка Велева Иванова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000111

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или коалиция

1

Председател

Дочка Стоянова Делева

БСП

2

Зам.-председател

Людмил Матеев Иванов

ДБ

3

Секретар

Лилия Миланова Дечкова

ИТН

4

Член

Ивелина Младенова Маринова

ИТН

5

Член

 Мехмед Юмер Ялъм

ДПС

6

Член

Йосиф Иванов Йосифов

ИБГНИ

7

Член

Десислава Валентинова Владимирова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000112

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Елка Ангелова Георгиева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Добринка Замфирова Стойчева

БСП

3

Секретар

Добринка Пенчева Шишкова

ДБ

4

Член

Станислав Данаилов Йосифов

ИТН

5

Член

Еркан Неджмидин Мехмед

ДПС

6

Член

Снежа Тонева Костадинова

ИБГНИ

7

Член

Петя Йорданова Вълчева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000113

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Татяна Колева Кръстева

ИТН

2

Зам.-председател

Татяна Бижева Рангелова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Виолета Богданова Георгиева

БСП

4

Член

Момчил Емилов Узунов

ДБ

5

Член

Божидара Стоянова Димитрова

ИТН

6

Член

Билгин Вадет Хамид

ДПС

7

Член

Виолета Стоянова Ганева

ИБГНИ

   

 

 

 

№ 303000114

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Жулияна Стоянова Кръстева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Цветанка Иванова Стоянова

ИТН

3

Секретар

Юлияна Христова Бояновска

БСП

4

Член

Радка Янкова Стоянова

ИТН

5

Член

Даниел Светомиров Георгиев

ДБ

6

Член

Дешка Радева Стоянова

ДПС

7

Член

Силвия Росенова Георгиева

ИБГНИ

   

 

 

 

№ 303000115

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Ивелина Димитрова Иванова

ИБГНИ

2

Зам.-председател

Неждет Неджмидинов Мехмедов

ДПС

3

Секретар

Траяна Стоянова Петрова

ИТН

4

Член

Красимира Георгиева Христова

ИТН

5

Член

Иванка Атанасова Димова-Димитрова

ДБ

6

Член

Стоян Борисов Стоянов

БСП

7

Член

Цветан Маринов Нешев

БСП

8

Член

Христина Иванова Стоянова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Севим Вадет Мехмед

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000116

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Марина Стойчева Руменова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Михаил Сергеев Коцев

ИБГНИ

3

Секретар

Джемиле Хюсеин Молла

ДПС

4

Член

Емил  Петков Николов

ДБ

5

Член

Теменужка Христова Петкова

ИТН

6

Член

Иванка Стоянова Попова

БСП

7

Член

Тинка Христова Трифонова

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000117

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Дарина Върбанова Иванова

ИТН

2

Зам.-председател

Елиза Григорова Цолова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Пенка Алексиева Христова

ИБГНИ

4

Член

Румяна Димитрова Андреева

ИТН

5

Член

Ангел Радев Ангелов

ДБ

6

Член

Тефик Шефкъ Ахмед

ДПС

7

Член

Веселка Петрова Станчева

БСП

   

 

 

 

№ 303000118

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Евелина Георгиева Стефанова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Миглена Красимирова Велчева

ИТН

3

Секретар

Мая Северинова Марчева

ДБ

4

Член

Каро Йорданов Вълков

ИТН

5

Член

Емин  Вежди Емин

ДПС

6

Член

Николай Александров Златков

ИБГНИ

7

Член

Даринка Господинова Тодорова

БСП

   

 

 

 

№ 303000119

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Елена Илкова Василева

ИТН

2

Зам.-председател

Светлана Недялкова Севева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Ивелина Марчева Петрова

БСП

4

Член

Данко Данков Станчев

БСП

5

Член

Цветелина Пламенова Георгиева

ИТН

6

Член

Мартин Георгиев Стоянов

ДБ

7

Член

Милко Милков Маринов

ДПС

8

Член

Калин Данчев Колев

ИБГНИ

9

Член

Керанка Александрова Тошева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000120

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Мукадес Латиф Ахмед

ДПС

2

Зам.-председател

Александрина Николова Александрова

ИТН

3

Секретар

Елис Неждет Юмер

ГЕРБ-СДС

4

Член

Йорданка Станиславова Тончева

БСП

5

Член

Недко Пасков Димитров

ИТН

6

Член

Неше Кязимова Исмаилова

ДБ

7

Член

Бениде Джевдет Исмаил

ИБГНИ

   

 

 

 

№ 303000121

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Нели Асенова Исаева

ДБ

2

Зам.-председател

Илхан Хали Мехмед

ДПС

3

Секретар

Милена Петкова НЕделчева

ИТН

4

Член

Снежанка Иванова Христова

ИБГНИ

5

Член

Лиляна Богданова Вълева

БСП

6

Член

Валентина Ганева Христова

ГЕРБ-СДС

7

Член

Нели Станчева Ганчева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000122

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Анна Митева Михайлова

БСП

2

Зам.-председател

Йордан Милков Костадинов

ДБ

3

Секретар

Ирина Мирчева Колева

ИТН

4

Член

Мариян Маргаритов Тодоров

ИТН

5

Член

Емел Хамди Рушуд

ДПС

6

Член

Даниелка Андреева Любенова

ИБГНИ

7

Член

Светла Иванова Димитрова

БСП

8

Член

Нели Николаева Николова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Василка Илиева Георгиева

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000123

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Иванка Йотова Атанасова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Веселина Стоянова Тодорова

БСП

3

Секретар

Диян Велиянов Илиев

ДПС

4

Член

Севдалена Страхилова Никифорова

ДБ

5

Член

Зелиха Ахмедова Ахмед

ИТН

6

Член

Лилия Великова Вълева

ИТН

7

Член

Дияна Христова Миланова

ИБГНИ

8

Член

Димка Щерева Георгиева

ГЕРБ-СДС

9

Член

Руслан Василиевич Янковенко

ГЕРБ-СДС

   

 

 

 

№ 303000124

 

 Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партия или  коалиция

1

Председател

Свилена Емануилова Радева

ДПС

2

Зам.-председател

Георги Златев Янев

ДБ

3

Секретар

Назет Исмаил Сали

ГЕРБ-СДС

4

Член

Добринка Янкова Михайлова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Анелия Стоянова Кънчева

ИТН

6

Член

Станка Петрова Атанасова

ИТН

7

Член

Гинка Николова Рангелова

БСП

8

Член

Валентина Асенова Табакова

БСП

9

Член

Али Кязимов Алиев

ИБГНИ

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Шумен.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Шумен.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:45 часа

Свързани решения:

72-ПВР/НС/01.11.2021

103-ПВР/НС/10.11.2021

131-ПВР/НС/12.11.2021

150-ПВР/НС/13.11.2021

165-ПВР/НС/14.11.2021

182-ПВР/17.11.2021

184-ПВР/18.11.2021

194-ПВР/19.11.2021

209-ПВР/20.11.2021

222-ПВР/21.11.2021

Календар

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения