Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 227-ПВР
Шумен, 21.11.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

Постъпило е уведомление с вх. № 487/21.11.2021г. на РИК- Шумен  от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което  РИК-Шумен е уведомена, че е  оттеглено пълномощно № 205-1-18 /11.11.2021г. на Хюсню Мехмед Хюсеин, вписан в публикувания списък на  упълномощените представители на коалицията.

 

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, от Изборния кодекс,

 

РИК - Шумен

РЕШИ:

Извършва промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, като в графа № и дата на пълномощно се отбележи „ОТТЕГЛЕНО“ срещу името на:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Хюсню Мехмед Хюсеин

***********

 

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Веселина Маринова Маринова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 21.11.2021 в 11:18 часа

Календар

Решения

  • № 229-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

  • № 228-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

  • № 227-ПВР / 21.11.2021

    относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения