Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 103-ПВР/НС
Шумен, 10.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК в Община Шумен за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

Постъпили са следните предложения:

 1. С вх. № 166/03.11.2021г. на РИК-Шумен, подписано от упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“;
 2. С вх. № 162/02.11.2021г., № 198/08.11.2021г., № 199/08.11.2021г. и № 208/08.11.2021г. на РИК-Шумен, подписано от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,
 3. С вх. № 181/04.11.2021г., № 206/08.11.2021г. и № 210/08.11.2021г. на РИК-Шумен, подписано от упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС,
 4. С вх. № 183/05.11.2021г. на РИК-Шумен, подписано от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
 5. С вх. № 185/05.11.2021г. на РИК-Шумен, подписано от упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
 6. С вх. № 189/05.11.2021г. и № 216/09.11.2021г. на РИК-Шумен, подписано от упълномощен представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“;

за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии в Община Шумен.

Към заявленията от упълномощените представители са приложени всички необходими документи за извършване на промени в съставите на СИК.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.4  и т.5 от ИК,

РИК - Шумен

Р Е Ш И:

 1. Извършва промени в съставите на СИК в Община Шумен, назначени с решение № 49-ПВР/НС от 19.10.2021 г. както следва:

Секция

Позиция

Освобождава

Назначава

Партия или коалиция

303000093

член

Дарина  Иванова Николаева

Златко Русев Русев

ДБ

303000004

секретар

Мирела Панайотова Панайотова

Калоян Миленов Живков

ДБ

303000106

зам.-председател

Стоянка Георгиева Димитрова

Стойка Митева Великова

ДБ

303000063

член

Иванка Стоянова Тонева

Красимира Георгиева Христова

ИТН

303000031

член

Петя Евгениева Илиева

Ирена Стоянова Стефанова

ГЕРБ-СДС

303000121

член

Валентина Ганева Христова

Снежанка  Методиева Илиева

ГЕРБ-СДС

303000017

зам-председател

Илияна Цветанова Минчева

Петър Григоров Йорданов

ИТН

303000037

член

Петър Григоров Йорданов

Зорница Вескова Христова

ИТН

303000053               

председател

Зорница Вескова Христова

Илияна Цветанова Минчева

ИТН

303000045

секретар

Теодор Петков Петков

Габриел Недялков Загоров

ИТН

303000045

член

Габриел Недялков Загоров

Теодор Петков Петков

ИТН

303000048

секретар

Йовка Петрова Димитрова

Елена Стоянова Лазарова

ИТН

303000062

председател

Мария Валериева Груева

Александър Светланов Станчев

ИТН

303000060

член

Даниелка Маринова Димитрова

Боян Христов Банов

ИТН

303000077

председател

Петинка Георгиева Георгиева

Пепа Георгиева Тотева

ИТН

303000074

председател

Пенка Атанасова Ляпова

Мирослав Тодоров Лечев

ИТН

303000068

член

Велислава Руменова Асенова

Никола Бориславов Тошев

ИТН

303000071

член

Снежана Георгиева Хараланова

Северина Тодорова Атанасова

ИТН

303000057

секретар

Еленка Давидова Божанова

Магдалена Славчева Лечева

ИТН

303000001

председател

Вилдан  Мустафа Хюсню

Севджан Мехмедова Сюлейманова

ДПС

303000001

член

Айлин Али Кязим

Сузан Джемил Ахмед 

ДПС

303000003

член

Бедиха Ибрахим Ибрахим

Севджан Сами Мехмед

ДПС

303000004

член

Севджан Мехмедова Сюлейманова

Бедиха Ибрахим Ибрахим

ДПС

303000006

член

Нуртен  Мехмед Ереджеб

Ебру Гюнай Адем

ДПС

303000007

секретар

Севжан Акифова Риза

Айтен Мехмед Риза

ДПС

303000008

член

Салим Себайдин Халим

Севжан Акифова Риза

ДПС

303000009

председател

Ресмие Исмаил Мустафова

Джемиле Талиб Мехмед – Али

ДПС

303000011

член

Айтен Мехмед Риза

Салим Себайдин Халим

ДПС

303000012

член

Гюлчер Мехмед Ибрям

Айлин Али Кязим

ДПС

303000013

зам.-председател

Севджан Сами Мехмед

Гюлчер Мехмед Ибрям

ДПС

303000014

член

Зийнеб Аптраман Хюсеин

Мелих Ерджан Шабан

ДПС

303000016

член

Есин Юлмиева Нуриева

Медиха  Неждет Сали

ДПС

303000017

председател

Медиха  Неждет Сали

Есин Юлмиева Нуриева

ДПС

303000018

член

Нерман Неджмидин Еюб

Нихал Ахмед Мехмед

ДПС

303000020

зам.-председател

Фатме Салим Османова

Едис Нурхан Ихсан

ДПС

303000025

председател

Назифе Ахмедова Мехмедова

Ресмие Исмаил Мустафова

ДПС

303000036

секретар

Амал Алиосманов Хюсеинов

Аксел Амалова Мухсинова

ДПС

303000037

председател

Мюбеджел Невзат Осман

Зийнеб Аптраман Хюсеин

ДПС

303000040

член

Нихал Мехмед Али

Мюбеджел Невзат Осман

ДПС

303000041

член

Джемиле Талиб Мехмед-Али

Нуртен Мехмед Ереджеб

ДПС

303000045

член

Ниляй Нихал Мехмед

Нермин Неджмидин Бейти

ДПС

303000046

председател

Нермин Неджмидин Бейти

Нихал Мехмед Али

ДПС

303000048

член

Ергин Салимов Елмиев

Сафие Хасанова Хасанова

ДПС

303000056

член

Ридвание Халил Хасан

Сибял Фахри Фикрет

ДПС

303000058

секретар

Фелин Бюлент Рахим

Хайри Исмаил Хасан

ДПС

303000062

член

Нермин Джеватова Хасан

Месут Айхан Ахмед

ДПС

303000063

член

Фатме Шабанова Мехмедова

Ердем Вежди Мехмед

ДПС

303000064

член

Тодорка Вълчева Желязкова-Суркова

Весиле Фикретова Тасин

ДПС

303000065

член

Бейхан Али Мехмед

Аян Небат Халил

ДПС

303000067

член

Мелиха Али Мехмед

Айнур Идрис Юмер

ДПС

303000068

секретар

Надежда Любенова Кирилова

Айлин Ахмедова Хамди

ДПС

303000069

председател

Айлин Ахмедова Хамди

Хамди Назми Хамди

ДПС

303000070

член

Хайри Исмаил Хасан

Мелин Бейнур Мехмед

ДПС

303000078

председател

Сибял Фахри Фикрет

Вежди Мехмед Хасан 

ДПС

303000081

зам.-председател

Сибял Илхан Васви

Ниляй Тансел Тахир

ДПС

303000082

член

Мелиха Хюсеин Рагъб

Синем Метинова Касимова

ДПС

303000085

член

Едже Елхан Байрям

Первин Фикри Али

ДПС

303000086

председател

Бедиха Исмаил Муса

Едже Елхан Байрям

ДПС

303000087

член

Сидика Мехмед Ахмед

Нежда Хасанова Ереджебова

ДПС

303000089

зам.-председател

Едис Нурхан Ихсан

Фатме Салим Османова

ДПС

303000091

член

Аян Небат Халил

Гюлджан Гюнаева Юсуфова

ДПС

303000092

член

Хамди Назми Хамди

Октай Мюсфер Осман

ДПС

303000099

член

Танжу Ахмед Халим

Амал Алиосманов Хюсеинов

ДПС

303000054

секретар

Даниела Димитрова Иванова

Дончо Милков Дончев

БСП

303000059

зам.-председател

Димитричка Асенова Петрова

Геновева Радославова Парашкеванова

БСП

303000098

член

Йорданка Петкова Йорданова

Пенка Станчева Номику

БСП

303000123

зам.-председател

Веселина Стоянова Тодорова

Петромила Данчева Младенова

БСП

303000030

председател

Невянка Иванова Трифонова

Катя Иванова Стоилова

ИБГНИ

303000045

председател

Нели Иванова Русева

Димитър Михаилов Димитров

ИБГНИ

303000048

член

Димитър Михаилов Димитров

Нели Иванова Русева

ИБГНИ

303000103

член

Наталия Велкова Иванова

Ангел Костадинов Ангелов

ИБГНИ

303000092

член

Юлияна Пенчева Йорданова

Виктория Живкова Върбева

ГЕРБ-СДС

303000123

член

Димка Щерева Георгиева

Евгения Божидарова Николова

ГЕРБ-СДС

303000071

член

Атанас Георгиев Минчев

Венета Атанасова Кулова

ГЕРБ-СДС

303000003

председател

Адрияна Стоянова Янкова

Велислава Руменова Асенова

ИТН

303000009

зам.-председател

Мариан Куцаров Куцаров

Иванка Ганчева Иванова

ИТН

303000073

председател

Анастасия Атанасова Ляпова

Деница Иванова Стоянова

ИТН

303000108

председател

Кенан Шенол Исмаил

Цоню Илиев Иванов

ИТН

303000117

председател

Дарина Върбанова Иванова

Димона Мирославова Лечева

ИТН

303000004

председател

Дончо Чудомиров Донев

Иван Йорданов Иванов

ИТН

303000082

председател

Запрянка Асенова Мутафчиева

Радослав Антонов Александров

ИТН

303000064

зам.-председател

Емил Маринов Неделчев

Асен Аврамов Аврамов

ИБГНИ

303000065

секретар

Ангелина Спасова Вельова

Светлана Радославова Крумова

ИБГНИ

303000029

член

Радослав Недялков Радославов

Ирена Стефанова Иванова

ИБГНИ

303000081

член

Марина Орлинова  Симеонова

Силвия Христова Господинова

ИБГНИ

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.
 3. Утвърждава актуален списъчен състав на СИК в Община Шумен към 10.11.2021г.

 

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 10.11.2021 в 19:57 часа

Свързани решения:

49-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения