Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 53
Шумен, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Шумен, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.10.2022г.

С вх. № 0062/31.08.20222г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Шумен за състави на СИК с изх. № 37-00-089/31.08.2022г. на Община Шумен, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 1281-НС/16.08.2022г. на ЦИК ,

РИК Шумен

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Шумен при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.10.2022г., както следва:
   

№  303000001

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ивелинка Тошкова Давидкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Антоанета Тончева Нанева

 

ПППП

3

секретар

Айля Зeкри Халил

 

ГЕРБ

4

член

Тинка Неделчева Тодорова

 

ПППП

5

член

Стефан Димов Божилов

 

БСП

6

член

Сунай Хасан Сабри

 

ИТН

7

член

Айлин Мустафа Юсреф

 

ГЕРБ

8

член

Хюлия Неби Осман

 

ДПС

9

член

Цветелина Димитрова Николова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000002

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Юлиян Снежанов Русев

 

ПППП

2

зам. председател

Ангелинка Йорданова Андонова

 

БСП

3

секретар

Невим Безчет Османова

 

ГЕРБ

4

член

Силвия Руменова Димитрова

 

ПППП

5

член

Нилин Гюнтер Ремзи

 

ИТН

6

член

Нeвелин Величков Маринов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Ивалина Руменова Механджийска

 

ГЕРБ

8

член

Ебру Гюнай Адем

 

ДПС

9

член

Йорданка Богданова Йосифова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000003

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Евгения Димитрова Маринова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Светослав Георгиев Славов

 

ПППП

3

секретар

Митка Димитрова Марашева

 

ИТН

4

член

Йорданка Кръстева Добрева

 

ПППП

5

член

Филис Хюсеин Зейнун

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Ана Кръстева Йорданова

 

ГЕРБ

7

член

Фунда Юмер Съдкъ

 

ДПС

8

член

Паула Иванова Иванова

 

ДБ

9

член

Елена Райчева Димитрова

 

БСП

     

 

 
   

№  303000004

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Мария Мирчева Мирчева

 

ДБ

2

зам. председател

Желязка Стойкова Костадинова

 

ГЕРБ

3

секретар

Кремена Ташкова Славова

 

ПППП

4

член

Еленка Денчева Иванова

 

ПППП

5

член

Веселинка Иванова Тодорова

 

БСП

6

член

Румен Бойков Русев

 

ИТН

7

член

Мерал Гюрсел Иса

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Диана Петрова Златева

 

ГЕРБ

9

член

Бедиха Ибраим Ибрахим

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000005

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Мартин Пламенов Пенев

 

ПППП

2

зам. председател

Албена Желязкова Радева

 

ДБ

3

секретар

Божидара Любенова Руменова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Асен Аврамов Аврамов

 

ПППП

5

член

Краси Иванова Пенева

 

БСП

6

член

Даниела Георгиева Спасова

 

ИТН

7

член

Пенчо Стоянов Жечев

 

ГЕРБ

8

член

Красимира Михайлова Павлова

 

ГЕРБ

9

член

Емре Сунаев Хасанов

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000006

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Недрет Хикмет Ясим

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Айтен Мустан Ахмед

 

ПППП

3

секретар

Силвия Венкова Михайлова – Радославова

 

ДБ

4

член

Юлия Петрова Николова

 

ПППП

5

член

Веселка Тодорова Стоянова

 

БСП

6

член

Григор Кирчев Иванов

 

ИТН

7

член

Стилияна Боянова Великова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Даниела Стефанова Богданова

 

ГЕРБ

9

член

Бахтишен Басриева Халимова

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000007

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Тодор Драгомиров Тодоров

 

БСП

2

зам. председател

Ивелина Димитрова Иванова

 

ГЕРБ

3

секретар

Нели Пенчева Пенчева

 

ПППП

4

член

Севдан Христов Иванов

 

ПППП

5

член

Елица Емилова Мутафова

 

ИТН

6

член

Биляна Василева Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Стилиян Манолов Богданов

 

ГЕРБ

8

член

Ердал Гюнай Хаккъ

 

ДПС

9

член

Снежанка Величкова Христова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000008

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Севджан Мехмедова Сюлейманова

 

ДПС

2

зам. председател

Соня Цветанова Пекова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Даниела Руменова Иванова

 

ГЕРБ

4

член

Аксения Илчева Краева

 

ДБ

5

член

Салим Себайдин Халим

 

ДПС

6

член

Зорница Красимирова Костадинова

 

ИТН

7

член

Юлиян Апостолов Мутафов

 

БСП

8

член

Нели Красимирова Ангелова

 

ПППП

9

член

Йордан Маринов Добрев

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000009

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Айля Мехмед Прашко

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Нуртен Мехмед Ереджеб

 

ДПС

3

секретар

Венка Бойчева Дечева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Даниела Желязкова Райчева

 

ДБ

5

член

Хафизе Мехмедова Исмаилова

 

ДПС

6

член

Северина Тодорова Атанасова

 

ИТН

7

член

Стела Даниелова Минчева

 

БСП

8

член

Светослав Антонийев Петров

 

ПППП

9

член

Ивалина Георгиева Тодорова

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000010

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Янка Русева Рачева

 

ПППП

2

зам. председател

Леман Ахмед Хаккъ

 

ГЕРБ

3

секретар

Севжан Акифова Риза

 

ДПС

4

член

Емилиян Маринчев Георгиев

 

ПППП

5

член

Несрин Мехмед Исмаил

 

БСП

6

член

Елена Евгениева Жекова

 

ИТН

7

член

Кремена Костадинова Желязкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Беич Мехмед Хасан

 

ДПС

9

член

Виктория Галинова Ганева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000011

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Олджай Ерджан Мехмед

 

ДПС

2

зам. председател

Иван Василев Иванов

 

ПППП

3

секретар

Мария Георгиева Божинова-Борисова

 

ГЕРБ

4

член

Давид Тончев Рахнев

 

ПППП

5

член

Невена Иванова Мутафова

 

БСП

6

член

Михаил Пенчев Маринов

 

ИТН

7

член

Ирина Александровна Постовалова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Сибелджан Мехмед Сабри

 

ДПС

9

член

Мирчо Димитров Мирчев

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000012

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ралица Маринова Балканска

 

ПППП

2

зам. председател

Гюлчер Мехмед Ибрям

 

ДПС

3

секретар

Благовест Красимиров Михайлов

 

БСП

4

член

Катерина Велиславова Димитрова

 

ПППП

5

член

Евгени Веселинов Ангелов

 

ИТН

6

член

Ина Хараланова Леонкева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Веселина Петрова Илиева

 

ГЕРБ

8

член

Валентина Иванова Вълева

 

ДПС

9

член

Диляна Стилиянова Танева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000013

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Насуф Исуф Насуф

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Шюкран Гюрселова Мехмед

 

ПППП

3

секретар

Севджан Сами Мехмед

 

ДПС

4

член

Мариян Йорданов Събев

 

ПППП

5

член

Нели Богданова Станчева

 

БСП

6

член

Гинка Димитрова Георгиева

 

ИТН

7

член

Ирина Веселинова Събева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Айлин Али Емурла

 

ДПС

9

член

Ростислав Димчев Митев

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000014

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Олег Миленов Ангелов

 

ПППП

2

зам. председател

Стоян Иванов Стоянов

 

ГЕРБ

3

секретар

Вержиния Обреткова Димитрова

 

ИТН

4

член

Валентин Йорданов Чилингиров

 

ПППП

5

член

Ивелина Маринчева Стоянова

 

БСП

6

член

Янка Кънева Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Первин Мехмедова Мехмедова

 

ГЕРБ

8

член

Мелих Ерджан Шабан

 

ДПС

9

член

Ирена Георгиева Кирилова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000015

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Георги Иванов Иванов

 

ПППП

2

зам. председател

Иван Христов Христов

 

ИТН

3

секретар

Светослава Евгениева Добрева

 

ГЕРБ

4

член

Снежанка Петрова Ковачева

 

ПППП

5

член

Горанка Димитрова Димитрова

 

БСП

6

член

Росен Атанасов Иванов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Веселина Андреева Димитрова

 

ГЕРБ

8

член

Тюркян Мустафова Хюсеин

 

ДПС

9

член

Теодора Атанасова Червенкова

 

ДБ

     

 

 
 

 

№  303000016

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Павлина Рускова Маринова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Венета Бончева Николова

 

ПППП

3

секретар

Десислава Валериева Бобачева

 

БСП

4

член

Симона Емилова Петрова

 

ПППП

5

член

Рени Иванова Байкова-Узунова

 

ИТН

6

член

Красимир Иванов Георгиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Ивелина Цонева Христова

 

ГЕРБ

8

член

Есин Юлмиева Нуриева

 

ДПС

9

член

Мария Петрова Христова

 

ДБ

     

 

 
 

 

№  303000017

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Борислав Димитров Стоянов

 

ПППП

2

зам. председател

Маргарита Иванова Маркова

 

ГЕРБ

3

секретар

Кремена Маринова Петкова

 

ИТН

4

член

Роза Симеонова Симеонова

 

ПППП

5

член

Стефанка Иванова Георгиева

 

БСП

6

член

Ивелина Неделчева Станчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Йорданка Василева Иванова

 

ГЕРБ

8

член

Медиха Неждет Адем

 

ДПС

9

член

Величка Спасова Димитрова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000018

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ивелина Петрова Димитрова

 

БСП

2

зам. председател

Тодор Маринов Иванов

 

ПППП

3

секретар

Анета Тодорова Недялкова

 

ГЕРБ

4

член

Гинка Здравкова Василева

 

ПППП

5

член

Димитър Георгиев Ночев

 

ИТН

6

член

Жанета Георгиева Петрова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Петя Захариева Пейкова

 

ГЕРБ

8

член

Нерман Неджмидин Еюб

 

ДПС

9

член

Марияна Димитрова Романова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000019

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Росен Василев Господинов

 

ИТН

2

зам. председател

Марин Красимиров Маринов

 

БСП

3

секретар

Румяна Василева Иванова

 

ПППП

4

член

Роксана Миленова Дочева

 

ПППП

5

член

Ина Павлинова Неделчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Ивелина Славчева Йорданова

 

ГЕРБ

7

член

Николинка Стоянова Маркова

 

ГЕРБ

8

член

Елиз Рафаилова Гасанзадеева

 

ДПС

9

член

Илонка Христова Стоянова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000020

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Фатме Салим Османова

 

ДПС

2

зам. председател

Неделчо Атанасов Стоянов

 

ИТН

3

секретар

Марияна Ивайлова Петкова

 

ПППП

4

член

Павлина Донева Стоянова

 

ПППП

5

член

Росен Милков Радев

 

БСП

6

член

Христина Йорданова Косева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Мая Атанасова Кожухарова

 

ГЕРБ

8

член

Пенчо Тенев Пейков

 

ГЕРБ

9

член

Ирена Иванова Лукарова – Христова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000021

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Силвена Златанова Маринова-Пенева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Шенол Шабан Исмаил

 

ДПС

3

секретар

Мадлена Тодорова Костадинова

 

ПППП

4

член

Иванка Русева Веселинова

 

ПППП

5

член

Денка Славова Георгиева

 

БСП

6

член

Наталия Пламенова Христова

 

ИТН

7

член

Василена Стефанова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Йорданка Георгиева Димитрова

 

ГЕРБ

9

член

Даниела Христова Иванова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000022

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Анна Илиева Митева

 

ПППП

2

зам. председател

Десислава Сашова Димитрова

 

ГЕРБ

3

секретар

Марина Стоянова Радева

 

ДПС

4

член

Детелина Антонова Апостолова

 

ПППП

5

член

Валентина Севдалинова Филипова

 

БСП

6

член

Бойка Венелинова Христова

 

ИТН

7

член

Анелия Гинчева Митева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Йорданка Кирилова Христова

 

ГЕРБ

9

член

Златко Русев Русев

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000023

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Свилен Йорданов Стойчев

 

ДБ

2

зам. председател

Маринка Станева Петева

 

ПППП

3

секретар

Детелина Константинова Димитрова

 

ГЕРБ

4

член

Наталия Драгомирова Драганова

 

ПППП

5

член

Силвия Севдалинова Филипова

 

БСП

6

член

Георги Димитров Узунов

 

ИТН

7

член

Васил Иванов Василев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Румен Ганчев Русев

 

ГЕРБ

9

член

Мелят Енверова Реджебова - Яхова

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000024

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Мая Георгиева Иванова               

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Руслана Петрова Георгиева

 

ДБ

3

секретар

Натали Драгомирова Димитрова

 

ПППП

4

член

Женета Станчева Колева

 

ПППП

5

член

Ралица Маринова Балканска

 

БСП

6

член

Живко Данаилов Йорданов

 

ИТН

7

член

Ирена Величкова Неделчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Катя Цанкова Иванова

 

ГЕРБ

9

член

Шенай Сунай Садък- Афили

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000025

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ели Пантилеева Костадинова

 

ПППП

2

зам. председател

Бюлянт Исмет Сюлейман

 

ГЕРБ

3

секретар

Кристиян Димитров Димитров

 

ДБ

4

член

Иванета Иванова Иванова

 

ПППП

5

член

Даниела Георгиева Иванова

 

БСП

6

член

Венета Минчева Кръстева

 

ИТН

7

член

Пламен Иванов Петров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Кристина Владимирова Павлова

 

ГЕРБ

9

член

Назифе Ахмедова Мехмедова

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000026

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Борислав Валентинов Костов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Ани Станимирова Георгиева

 

ПППП

3

секретар

Ирина Михайлова Николова

 

ГЕРБ

4

член

Румен Маринов Георгиев

 

ПППП

5

член

Димитър Петров Димитров

 

БСП

6

член

Христинка Симеонова Александрова

 

ИТН

7

член

Галина Иванова Вълева

 

ГЕРБ

8

член

Серкан Себайдинов Исмаилов

 

ДПС

9

член

Иванка Кирилова Коева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000027

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Богомила Петкова Георгиева

 

ПППП

2

зам. председател

Жулиета Дончева Нешкова

 

ГЕРБ

3

секретар

Марина Веселинова Маринова

 

БСП

4

член

Цветелина Георгиева Иванова

 

ПППП

5

член

Георги Колев Христов

 

ИТН

6

член

Нели Валериева Михайлова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Христо Николаев Николов

 

ГЕРБ

8

член

Месут Тюрхан Неджиб

 

ДПС

9

член

Иванка Василева Минчева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000028

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Шермин Шефкет Хасан

 

ДПС

2

зам. председател

Северина Красенова Стефанова

 

ПППП

3

секретар

Деян Стоянов Горостанов

 

ГЕРБ

4

член

Даниела Иванова Тодорова

 

ПППП

5

член

Светла Христова Драгнева

 

БСП

6

член

Росица Димитрова Христова

 

ИТН

7

член

Людмила Борисова Радославова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Антоанета Кирилова Павлова

 

ГЕРБ

9

член

Николай Иванов Вълков

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000029

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Костадинка Йовчева Великова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Айше Фейзула Исмаил

 

ДПС

3

секретар

Милена Росенова Василева

 

ПППП

4

член

Елеонора Стефанова Недкова

 

ПППП

5

член

Севелина Александрова Стоянова

 

БСП

6

член

Габриела Георгиева Колева

 

ИТН

7

член

Елис Басриева Хасанова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Диана Илиева Николова

 

ГЕРБ

9

член

Стоянка Йовчева Кокаланова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000030

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Светослава Йорданова Хайнова

 

ПППП

2

зам. председател

Росица Димитрова Костадинова

 

ГЕРБ

3

секретар

Айлин Рашидова Мехмедова

 

ДПС

4

член

Стела Златкова Илиева

 

ПППП

5

член

Тошко Иванов Тодоров

 

БСП

6

член

Наварт Киркор Аведисова

 

ИТН

7

член

Натали Драгомирова Димитрова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Атанас Димитров Ковачев

 

ГЕРБ

9

член

Марияна Койчева Коева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000031

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Емилия Христова Кирилова

 

БСП

2

зам. председател

Звезделина Пенчева Захариева

 

ПППП

3

секретар

Иван Живков Иванов

 

ГЕРБ

4

член

Валентина Веселинова Ченгелиева

 

ПППП

5

член

Миглена Илиева Илиева

 

ИТН

6

член

Стоян Димитров Георгиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Красимира Данчева Димитрова

 

ГЕРБ

8

член

Румен Маринов Мунков

 

ДПС

9

член

Вичка Стоянова Деспотова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000032

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Симона Руменова Маринова

 

ДПС

2

зам. председател

Галя Бенчева Ганева

 

ПППП

3

секретар

Бонка Христова Иванова

 

БСП

4

член

Дамянка Иванова Апостолова

 

ПППП

5

член

Зелиха Ахмедова Ахмед

 

ИТН

6

член

Марияна Енчева Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Цветелина Красимирова Кирова

 

ГЕРБ

8

член

Милена Чернева Петкова

 

ГЕРБ

9

член

Стоянка Стоянова Вълева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000033

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ваня Георгиева Дянкова

 

ПППП

2

зам. председател

Еми Ангелова Младенова

 

ДПС

3

секретар

Донка Събева Атанасова

 

БСП

4

член

Назмие Назми Кабил

 

ПППП

5

член

Стойчо Герчев Стойчев

 

ПППП

6

член

Марияна Тодорова Петкова

 

ИТН

7

член

Илиян Павлов Илев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Галина Борисова Петрова

 

ГЕРБ

9

член

Атанас Милков Димитров

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000034

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Пламена Данаилова Маринова

 

ПППП

2

зам. председател

Христинка Димитрова Баева

 

БСП

3

секретар

Снежана Юлиянова Митева

 

ДПС

4

член

Георги Славчев Арсов

 

ПППП

5

член

Янка Станева Тодорова

 

ПППП

6

член

Наталия Милкова Цветкова-Трендафилова

 

ИТН

7

член

Румяна Маринова Стойнова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Лилия Трифонова Атанасова

 

ГЕРБ

9

член

Галя Бенчева Ганева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000035

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Нели Николаева Николова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Александра Валентинова Андонова

 

ПППП

3

секретар

Галина Христова Тодорова

 

БСП

4

член

Никола Николаев Лазарски

 

ПППП

5

член

Ивелина Иванова Бъчварова

 

ИТН

6

член

Даяна Стефанова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Светла Ефтимова Михайлова

 

ГЕРБ

8

член

Фикрие Мехмед Хюсеин

 

ДПС

9

член

Мирослава Георгиева Димова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000036

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Мариела Валериева Груева

 

ПППП

2

зам. председател

Милен Росенов Милков

 

ГЕРБ

3

секретар

Марийка Василева Щерева

 

БСП

4

член

Йовка Петрова Димитрова

 

ПППП

5

член

Валентин Стоянов Маринов

 

ИТН

6

член

Пенка Цанкова Влаховска

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Валерия Маркова Иванова

 

ГЕРБ

8

член

Амал Алиосманов Хюсеинов

 

ДПС

9

член

Ангел Радев Ангелов

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000037

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Георги Зашев Георгиев

 

ПППП

2

зам. председател

Дияна Георгиева Атанасова

 

БСП

3

секретар

Димитричка Митева Петрова

 

ГЕРБ

4

член

Шенол Кемалдинов Смаилов

 

ПППП

5

член

Мартин Стоянов Янков

 

ИТН

6

член

Иван Тошков Каров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Виолета Дамянова Пенчева

 

ГЕРБ

8

член

Мюбеджел Невзат Осман

 

ДПС

9

член

Силвия Гинева Наумова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000038

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Анастасия Живкова Жекова

 

БСП

2

зам. председател

Анна Стефанова Илиева

 

ПППП

3

секретар

Ширин Гюнайдънова Реджебова

 

ИТН

4

член

Тодор Димитров Костадинов

 

ПППП

5

член

Десислава Николаева Павлова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Васил Емилов Костадинов

 

ГЕРБ

7

член

Петър Тихомиров Петров

 

ГЕРБ

8

член

Мерлин Мухамедова Исмаилова

 

ДПС

9

член

Светла Данчева Кирова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000039

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Петинка Пламенова Койчева

 

ИТН

2

зам. председател

Детелина Борилова Палазова

 

ПППП

3

секретар

Димитър Михаилов Димитров

 

БСП

4

член

Венцислав Ганев Маринов

 

ПППП

5

член

Полина Николаева Младенова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Димитър Иванов Димитров

 

ГЕРБ

7

член

Янка Христова Станева

 

ГЕРБ

8

член

Арзу Зия Ахмед

 

ДПС

9

член

Марийка Георгиева Сидерова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000040

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Зийнеб Аптраман Хюсеин

 

ДПС

2

зам. председател

Миглена Василева Гатева

 

ИТН

3

секретар

Александра Атанасова Светлинова

 

ПППП

4

член

Тамара Федоровна Стилиянова

 

ПППП

5

член

Ваня Боянова Мирчева

 

БСП

6

член

Мирослав Стефанов Чавдаров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Емил Георгиев Янев

 

ГЕРБ

8

член

Веселина Сашкова Стоянова

 

ГЕРБ

9

член

Елка Стефанова Ненова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000041

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Елеонора Пенчева Стоянова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Джемиле Талиб Мехмед-Али

 

ДПС

3

секретар

Йордан Радославов Дочев

 

ПППП

4

член

Лидия Петрова Иванова

 

ПППП

5

член

Иван Желязков Иванов

 

БСП

6

член

Нина Симеонова Йорданова

 

ИТН

7

член

Галина Георгиева Христова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Виолета Жечкова Люцканова-Статева

 

ГЕРБ

9

член

Неделчо Стойчев Неделчев

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000042

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Полина Росенова Матеева

 

ПППП

2

зам. председател

Сейвим Енверова Юсеин

 

ГЕРБ

3

секретар

Денчо Асенов Пашов

 

ДПС

4

член

Даяна Драганчева Иванова

 

ПППП

5

член

Йорданка Димитрова Йорданова

 

БСП

6

член

Елена Илкова Василева

 

ИТН

7

член

Ивелина Димитрова Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Елис Селимова Руфадова

 

ГЕРБ

9

член

Галя Вълчева Йорданова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000043

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ваня Георгиева Дянкова

 

ДБ

2

зам. председател

Пламена Христова Иванова

 

ПППП

3

секретар

Силвия Миткова Среброва

 

ГЕРБ

4

член

Денка Петрова Христова

 

ПППП

5

член

Емил Атанасов Игнатов

 

БСП

6

член

Цветелина Пламенова Георгиева

 

ИТН

7

член

Таня Иванова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Севим Исмедова Хюсеинова

 

ГЕРБ

9

член

Васил Борисов Железов

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000044

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ридвание Халил Хасан

 

ДПС

2

зам. председател

Йордан Вълчев Йорданов

 

ДБ

3

секретар

Стоил Вълков Иванов

 

ПППП

4

член

Светлина Владимирова Костова

 

ПППП

5

член

Теодора Валентинова Николова

 

БСП

6

член

Живко Колев Узунов

 

ИТН

7

член

Галин Георгиев Господинов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Калоян Георгиев Янков

 

ГЕРБ

9

член

Веселин Вълчанов Василев

 

ГЕРБ

     

 

 
   

№  303000045

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Янка Панайотова Цветкова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Нихал Мехмед Али

 

ДПС

3

секретар

Маргарита Иванова Здравкова

 

ДБ

4

член

Искра Христова Терзийска

 

ГЕРБ

5

член

Валя Захариева Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Петя Димитрова Петкова

 

ИТН

7

член

Донка Рачева Великова

 

БСП

8

член

Ивко Тодоров Цонев

 

ПППП

9

член

Петромил Генчев Петров

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000046

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Веселина Иванова Петрова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Делчо Колев Делчев

 

ГЕРБ

3

секретар

Нермин Неджмидин Бейти

 

ДПС

4

член

Марияна Костова Лесева

 

ДБ

5

член

Силвия Митева Иванова

 

ГЕРБ

6

член

Гергана Красимирова Стефанова

 

ИТН

7

член

Виолета Василева Маринова

 

БСП

8

член

Доника Владимирова Иванова

 

ПППП

9

член

Димитър Живков Димитров

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000047

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Стоян Христов Стоянов

 

ПППП

2

зам. председател

Ивелина Петкова Илиева- Михайлова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Миглена Илиева Илиева

 

ГЕРБ

4

член

Антония Апостолова Антонова

 

ПППП

5

член

Радослав Иванов Русев

 

БСП

6

член

Анелия Васкова Георгиева

 

ИТН

7

член

Иванка Стоянова Димитрова

 

ГЕРБ

8

член

Мерт Ридван Исмаил

 

ДПС

9

член

Любомир Станиславов Виков

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000048

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Мариела Жечева Василева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Христина Атанасова Илиева

 

ПППП

3

секретар

Северина Жекова Данкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Райна Апостолова Антонова

 

ПППП

5

член

Екатерина Игнатова Иванова

 

БСП

6

член

Калоян Калоянов Колев

 

ИТН

7

член

Веселка Веселинова Митева

 

ГЕРБ

8

член

Ергин Салимов Елмиев

 

ДПС

9

член

Стела Славева Христова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000049

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Розалина Стефанова Иванова

 

БСП

2

зам. председател

Кремена Иванова Стоянова

 

ГЕРБ

3

секретар

Цанка Русева Чилингирова

 

ПППП

4

член

Капка Атанасова Събева

 

ПППП

5

член

Виолета Славчева Божилова

 

ИТН

6

член

Ралица Христова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Николай Маринов Жоров

 

ГЕРБ

8

член

Севим Ахмед Али

 

ДПС

9

член

Пенка Кирилова Кръстева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000050

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Пламена Денчева Рачева

 

ИТН

2

зам. председател

Анахид Кеворк Сакисян

 

БСП

3

секретар

Деан Христов Бакев

 

ГЕРБ

4

член

Силвия Николаева Радушева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

член

Звезделина Младенова Йорданова

 

ДПС

6

член

Станислав Антонов Павлов

 

ДБ

7

член

Иванка Димитрова Атанасова

 

ГЕРБ

8

член

Йосиф Радославов Сандев

 

ПППП

9

член

Валерия Миткова Колева

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000051

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Алтер Мехмед Ахмед

 

ДПС

2

зам. председател

Еленка Станчева Кръстева

 

ИТН

3

секретар

Филко Атанасов Филипов

 

ПППП

4

член

Кристина Георгиева Сандева

 

ПППП

5

член

Моника Юлиянова Димитрова

 

БСП

6

член

Емилия Томова Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Жулиен Димитров Димитров

 

ГЕРБ

8

член

Мирослав Николаев Илиев

 

ГЕРБ

9

член

Тодор Христов Казаков

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000052

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Петя Стоева Атанасова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Дуйгу Али Ахмед

 

ДПС

3

секретар

Гергана Венелинова Борисова

 

ПППП

4

член

Илина Бахнева Бахнева

 

ПППП

5

член

Ивелина Кънева Стоянова

 

БСП

6

член

Милен Иванов Тенев

 

ИТН

7

член

Марийка Георгиева Йорданова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Росица Стайкова Димитрова

 

ГЕРБ

9

член

Златина Руменова Найденова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000053

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ангел Христов Илиев

 

ДБ

2

зам. председател

Маргарита Спасова Кирова

 

ГЕРБ

3

секретар

Берке Дениз Айнур

 

ДПС

4

член

Росица Стойчева Атанасова

 

ГЕРБ

5

член

Миглена Донева Борисова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Сандра Енчева Стоянова

 

ИТН

7

член

Траяна Галинова Иванова

 

БСП

8

член

Ивелина Богомилова Томова

 

ПППП

9

член

Петър Стоянов Петров

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000054

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Стивалина Владимирова Събева

 

ПППП

2

зам. председател

Детелина Драгомирова Димова

 

ДБ

3

секретар

Христина Григорова Стоянова

 

ГЕРБ

4

член

Виктория Стоянова Петрова

 

ПППП

5

член

Стефка Вълчева Бабицова

 

БСП

6

член

Станислав Пламенов Стоянов

 

ИТН

7

член

Йордан Сашев Йорданов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Лиляна Славчева  Друмчева

 

ГЕРБ

9

член

Денис Джевдет Адем

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000055

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Мариана Радева Йорданова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Мария Руменова Стаматова

 

ПППП

3

секретар

Даниела Божидарова Чилингирова

 

ДБ

4

член

Александра Илианова Живкова

 

ПППП

5

член

Милена Георгиева Петрова

 

БСП

6

член

Глория Светозарова Василева

 

ИТН

7

член

Николинка Стоянова Станчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Искра Пенева Костадинова

 

ГЕРБ

9

член

Йорданка Асенова Димитрова

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000056

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Кремена Маринова Петкова

 

БСП

2

зам. председател

Стоян Валентинов Стоянов

 

ГЕРБ

3

секретар

Детелина Йосифова Новакова

 

ПППП

4

член

Десислава Ивелинова Патлеева

 

ПППП

5

член

Силвия Здравкова Крамева

 

ИТН

6

член

Борислав Димитров Димитров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Здравка Велинова Спирова

 

ГЕРБ

8

член

Ибрахим Насуф Тефик

 

ДПС

9

член

Душица Величкова Куцарова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000057

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Иво Тодоров Иванов

 

ИТН

2

зам. председател

Юлия Иванова Станева

 

БСП

3

секретар

Валентина Владимирова Добрева

 

ГЕРБ

4

член

Иванка Антонова Вълева

 

ГЕРБ

5

член

Николай Ефремов Чакъров

 

ДПС

6

член

Искра Миткова Владимирова

 

ДБ

7

член

Виолета Герчева Стойнева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Никола Николаев Лазарски

 

ПППП

9

член

Зарка Янкова Гинева

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000058

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Фелин Бюлент Рахим

 

ДПС

2

зам. председател

Надежда Руменова Мирчева

 

ИТН

3

секретар

Лилия Евгениева Баева

 

ПППП

4

член

Дора Янкова Андреева

 

ПППП

5

член

Цветомира Йорданова Иванова

 

БСП

6

член

Люба Константинова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Живка Атанасова Митева

 

ГЕРБ

8

член

Митко Михалев Михалев

 

ГЕРБ

9

член

Мария Апостолова Михайлова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000059

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Светла Николова Русева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Тензиле Мехмед Мустафа

 

ДПС

3

секретар

Антоанета Трифонова Томова

 

ПППП

4

член

Антония Илиева Божинова

 

ПППП

5

член

Галина Дойчева Димитрова

 

БСП

6

член

Невянка Калоянова Георгиева

 

ИТН

7

член

Петър Григоров Йорданов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Тони Тончева Маринова

 

ГЕРБ

9

член

Светла Лалова Йотова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000060

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Наталия Гълъбова Митева-Иванова

 

ПППП

2

зам. председател

Мария Иванчева Христова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Юркия Мехмед Джелял

 

ДПС

4

член

Виктория Пламенова  Узунова

 

ПППП

5

член

Митко Крумов Гочев

 

БСП

6

член

Свилен Николов Колев

 

ИТН

7

член

Диана Пенчева Димитрова

 

ГЕРБ

8

член

Величка Сидерова Трайкова

 

ГЕРБ

9

член

Йордан Янков Стоянов

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000061

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Патрициа Борисова Маринова

 

ПППП

2

зам. председател

Светлана Симеонова Колева

 

ИТН

3

секретар

Елена Николова Петрова

 

ГЕРБ

4

член

Нели Станчева Димитрова

 

ПППП

5

член

Нели Георгиева Димитрова

 

БСП

6

член

Яница Красимирова Станчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Добромила Мирчева Стойчева

 

ГЕРБ

8

член

Салиха Ахмедова Хамидова

 

ДПС

9

член

Петър Минчев Бачваров

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000062

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Стефка Георгиева Карабелова

 

ДБ

2

зам. председател

Явор Росенов Лучански

 

ПППП

3

секретар

Пенка Атанасова Ляпова

 

ИТН

4

член

Кристиян Красимиров Иванов

 

ПППП

5

член

Светла Янкова Неделчева

 

БСП

6

член

Светлана Иванова Вичева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Христина Георгиева Янкова

 

ГЕРБ

8

член

Любомир Борилов Любомиров

 

ГЕРБ

9

член

Нермин Джеватова Хасан

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000063

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Стефка Гочева Димитрова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Никола Радев Чухлев

 

ДБ

3

секретар

Даниела Димитрова Иванова

 

ПППП

4

член

Йордан Христов Стефанов

 

ПППП

5

член

Лазарина Йорданова Жечева-Мехмед

 

БСП

6

член

Владимир Димитров Спасов

 

ИТН

7

член

Павлина Тодорова Янева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Пламена Данчева Жекова

 

ГЕРБ

9

член

Фатме Шабанова Мехмедова

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000064

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Христо Мирчев Атанасов

 

ПППП

2

зам. председател

Елица Христова Енева

 

ГЕРБ

3

секретар

Стела Славова Велева

 

ДБ

4

член

Теодора Недкова Бонева

 

ПППП

5

член

Дарина Димитрова Драганова

 

БСП

6

член

Деница Пламенова Петрова-Янкова

 

ИТН

7

член

Красимир Стоянов Станчев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Бирджан Емин Шабан

 

ГЕРБ

9

член

Тодорка Вълчева Желязкова-Суркова

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000065

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Галина Атанасова Ганева

 

БСП

2

зам. председател

Трифон Тихомиров Илиев

 

ПППП

3

секретар

Десислава Горанова Стоянова

 

ГЕРБ

4

член

Живка Николова Рачева

 

ПППП

5

член

Марина Тодорова Иванова

 

ДБ

6

член

Стефан Юлианов Димитров

 

ИТН

7

член

Диана Иванова Чавдарова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Петранка Антонова Петкова

 

ГЕРБ

9

член

Бейхан Али Мехмед

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000066

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Бисер Калчев Иванов

 

ИТН

2

зам. председател

Наталия Стилиянова Боянова

 

БСП

3

секретар

Тихомир Пенчев Пейков

 

ПППП

4

член

Илияна Руменова Исаева

 

ПППП

5

член

Радослав Христов Рачев

 

ПППП

6

член

Велина Николова Костова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Петинка Йосифова Михайлова

 

ГЕРБ

8

член

Айшегюл Фаик Мюмюн

 

ДПС

9

член

Мария Христова Стефанова-Киранова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000067

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Мелиха Али Мехмед

 

ДПС

2

зам. председател

Калоян Евгениев Стоянов

 

ПППП

3

секретар

Мариянка Димитрова Иванова

 

БСП

4

член

Борислав Бисеров Благоев

 

ПППП

5

член

Методий Димитров Методиев

 

ПППП

6

член

Красимира Георгиева Христова

 

ИТН

7

член

Жечко Тодоров Данков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Румянка Йорданова Пенева

 

ГЕРБ

9

член

Пенка Здравкова Андреева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000068

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Добринка Златкова Илиева-Панайотова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Надежда Любенова Кирилова

 

ДПС

3

секретар

Павлинка Иванова Митева

 

ПППП

4

член

Атанаска Димитрова Демирова-Илчева

 

ПППП

5

член

Галя Стойчева Стоянова

 

БСП

6

член

Иво Тодоров Първанов

 

ИТН

7

член

Гицка Стоянова Горчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Веска Василева Банкина

 

ГЕРБ

9

член

Анета Русева Рошева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000069

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ивета Живкова Жекова

 

ПППП

2

зам. председател

Бойка Иванова Стоянова

 

ГЕРБ

3

секретар

Айлин Ахмедова Хамди

 

ДПС

4

член

Стоян Петров Гинев

 

ПППП

5

член

Магдалена Вачкова Георгиева

 

БСП

6

член

Дамян Митков Янков

 

ИТН

7

член

Деян Валентинов Христов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Иван Атанасов Сурков

 

ГЕРБ

9

член

Нели Цанкова Димитрова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000070

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Росица Благоева Харалампиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Веселина Любомирова Василева

 

ПППП

3

секретар

Милена Димитрова Маврова

 

ГЕРБ

4

член

Йорданка Венелинова Панайотова

 

ПППП

5

член

Силвия Милкова Димитрова

 

БСП

6

член

Георги Михайлов Сираков

 

ИТН

7

член

Виктория Георгиева Димитрова

 

ГЕРБ

8

член

Хайри Исмал Хасан

 

ДПС

9

член

Радка Симионова Петрова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000071

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Кина Николова Василева

 

ПППП

2

зам. председател

Венцислав Атанасов Десподов

 

ГЕРБ

3

секретар

Иванка Атанасов Иванов

 

БСП

4

член

Иванка Павлова Станкова - Пирожок

 

ПППП

5

член

Иванка Бойчева Георгиева

 

ИТН

6

член

Теодора Петкова Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Галина Николаева Стайкова

 

ГЕРБ

8

член

Райме Ахмедова Хасанова

 

ДПС

9

член

Евелина Илиева Фереджанова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000072

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Марияна Трифонова Иванова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Венелин Станчев Малчев

 

ПППП

3

секретар

Теодор Живков Янков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Северина Венелинова Малчева

 

ПППП

5

член

Илко Тодоров Цонев

 

БСП

6

член

Дияна Василева Жечева

 

ИТН

7

член

Пламен Светославов Пенев

 

ГЕРБ

8

член

Сесил Муйсин Мустафа

 

ДПС

9

член

Петинка Василева Василева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000073

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Тошко Стоянов Тодоров

 

ПППП

2

зам. председател

Ивайло Йорданов Трайков

 

ГЕРБ

3

секретар

Ивелина Цветанова Пенева

 

БСП

4

член

Валентин Желков Чанков

 

ПППП

5

член

Даниела Петрова Димова

 

ИТН

6

член

Иван Димитров Димов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Димитричка Велинова Василева

 

ГЕРБ

8

член

Кемран Нешков Раданов

 

ДПС

9

член

Валентина Димитрова Иванова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000074

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Мирослав Стефанов Тончев

 

ПППП

2

зам. председател

Стела Станимирова Атанасова

 

БСП

3

секретар

Цветанка Маломирова Иванова

 

ГЕРБ

4

член

Даниела Борисова Костадинова

 

ПППП

5

член

Анастасия Атанасова Ляпова

 

ИТН

6

член

Цветанка Йоргова Димова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Невена Станиславова Викова

 

ДБ

8

член

Димка Динева Христова

 

ГЕРБ

9

член

Бехидже Расим Мехмедова

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000075

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Даниела Василева Димитрова

 

БСП

2

зам. председател

Маринка Стоянова Михалева

 

ПППП

3

секретар

Кристина Ивайлова Славейкова

 

ИТН

4

член

Малина Росенова Стамова

 

ПППП

5

член

Величка Димчева Давиткова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Валентина Станушева Анастасова

 

ГЕРБ

7

член

Боряна Стоянова Мирчева

 

ГЕРБ

8

член

Шехрибан Ахмедова Ибрямова

 

ДПС

9

член

Марчело Христов Червенков

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000076

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Виолета Иванова Николова

 

ИТН

2

зам. председател

Бисерка Георгиева Гаева

 

ПППП

3

секретар

Снежанка Георгиева Герганска

 

БСП

4

член

Цветанка Георгиева Въчкова

 

ПППП

5

член

Гена Руменова Григорова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Мая Милкова Гроздева

 

ГЕРБ

7

член

Нели Иванова Иванова

 

ГЕРБ

8

член

Алиосман Хасан Алиосман

 

ДПС

9

член

Диана Манолова Монева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000077

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ърфан Юкселов Мехмедов

 

ДПС

2

зам. председател

Марина Костова Василева

 

ИТН

3

секретар

Красен Иванов Иванов

 

ПППП

4

член

Димитрина Дучева Гинева

 

ПППП

5

член

Димитричка Василева Димитрова

 

БСП

6

член

Айше Ахмед Мустафа

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Диян Пенчев Дечев

 

ГЕРБ

8

член

Бистра Иванова Тодорова

 

ГЕРБ

9

член

Милен Станев Добрев

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000078

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Снежана Христова Недева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Сибял Фахри Фикрет

 

ДПС

3

секретар

Калоян Христов Христов

 

ПППП

4

член

Валентин Йорданов Чилингиров

 

ПППП

5

член

Емилия Иванова Ганева

 

БСП

6

член

Иванка Стоянова Тонева

 

ИТН

7

член

Теодосий Ненчев Кожухаров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Мария Панкова Митева

 

ГЕРБ

9

член

Дарина Димитрова Папазова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000079

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Силвия Христова Господинова

 

ПППП

2

зам. председател

Румяна Георгиева Димитрова

 

ГЕРБ

3

секретар

Айджан Ирфан Али

 

ДПС

4

член

Симеон Хариев Спасов

 

ПППП

5

член

Цветелина Иванова Иванова

 

БСП

6

член

Пламен Златев Димитров

 

ИТН

7

член

Евгения Георгиева Йорданова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Ивелина Железова Панайотова

 

ГЕРБ

9

член

Станка Христова Иванова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000080

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Румянка Иванова Димитрова

 

ДБ

2

зам. председател

Виктория Красимирова Григорова

 

ПППП

3

секретар

Мими Атанасова Кобурова

 

ГЕРБ

4

член

Петър Данаилов Петров

 

ПППП

5

член

Марияна Христова Вълчева

 

БСП

6

член

Петър Желязков Петров

 

ИТН

7

член

Нели Мартинова Христова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Галя Стоянова Недева

 

ГЕРБ

9

член

Синем Севимова Исметова

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000081

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Сибял Илхан Васви

 

ДПС

2

зам. председател

Даниела Андонова Йорданова

 

ДБ

3

секретар

Марина
Миткова
Събева

 

ПППП

4

член

Ростислав Ивелинов Стоянов

 

ПППП

5

член

Иван Стоянов Иванов

 

БСП

6

член

Румяна Стойчева Недева

 

ИТН

7

член

Емилия Христова Урилска

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Свилена Георгиева Стоянова

 

ГЕРБ

9

член

Миглена Иванова Георгиева

 

ГЕРБ

     

 

 
   

№  303000082

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Даниела Алексиева Вичева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Мелиха Хюсеин Рагъб

 

ДПС

3

секретар

Снежанка Димитрова Вичева

 

ДБ

4

член

Керанка Костова Минева

 

ГЕРБ

5

член

Илка Рачева Стоянова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Полина Данаилова Христова

 

ИТН

7

член

Милена Мартинова Абрашева

 

БСП

8

член

Ирина Йорданова Вълчева

 

ПППП

9

член

Петя Русева Янева

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000083

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Теодора Хараланова Йорданова

 

ПППП

2

зам. председател

Станислав Василев Стайков

 

ГЕРБ

3

секретар

Селиме Мехмед Ахмед

 

ДПС

4

член

Жени Димитрова Колева

 

ПППП

5

член

Марияна Данчева Петрова

 

БСП

6

член

Емине Хабитова Сюлейманова-Малева

 

ИТН

7

член

Айлин Еминова Исмаилова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Ангелина Димитрова Димитрова

 

ГЕРБ

9

член

Силвана Иванова Тодорова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000084

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Соня Митева Манова-Камджалова

 

ПППП

2

зам. председател

Йордан Иванов Малев

 

ИТН

3

секретар

Венелин Крумов Вичев

 

ГЕРБ

4

член

Галина Минчева Николова

 

ПППП

5

член

Десислава Петрова Стилиянова

 

БСП

6

член

Пламен Пламенов Стоянов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Огнян Петров Кубадинов

 

ГЕРБ

8

член

Айлин Айредин Кямил

 

ДПС

9

член

Румянка Стефанова Иванова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000085

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Магдалена Стилиянова Спасова

 

БСП

2

зам. председател

Петко Венелинов Борисов

 

ПППП

3

секретар

Ваня Атанасова Василева

 

ИТН

4

член

Станимир Анатолиев Чолаков

 

ПППП

5

член

Хасан Садула Ибрям

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Катя Димитрова Колева

 

ГЕРБ

7

член

Снежана Добрева Куртева-Кубадинова

 

ГЕРБ

8

член

Едже Елхан Байрям

 

ДПС

9

член

Дияна Илиева Вълчева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000086

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Надежда Николаева Кирилова

 

ИТН

2

зам. председател

Красимир Божков Крумов

 

БСП

3

секретар

Галя Иванова Георгиева

 

ПППП

4

член

Мариела Симеонова Попова

 

ПППП

5

член

Синан Вадет Хамди

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Георги Стоянов Георгиев

 

ГЕРБ

7

член

Магдалена Неделчева Вълова

 

ГЕРБ

8

член

Бедиха Исмаил Муса

 

ДПС

9

член

Ивелина Иванова Русева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000087

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕНА

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Лилия Костова Христова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Иванка Георгиева Лефтерова

 

БСП

3

секретар

Костадин Бонев Костадинов

 

ПППП

4

член

Светла Христова Иванова

 

ПППП

5

член

Миглена Василева Митева

 

ИТН

6

член

Илка Неделчева Карева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Яна Огнянова Кубадинова

 

ГЕРБ

8

член

Сидика Мехмед Ахмед

 

ДПС

9

член

Томас Едуард Андреев

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000088

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Христина Стоянова Станкова

 

ПППП

2

зам. председател

Николай Йончев Пеков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Христо Вълчев Добрев

 

БСП

4

член

Лиляна Горанова Димитрова

 

ПППП

5

член

Диляна Миткова Димитрова

 

ИТН

6

член

Милена Недева Василева

 

ГЕРБ

7

член

Елка Ангелова Бозова

 

ГЕРБ

8

член

Рефаат Решад Хасан

 

ДПС

9

член

Мария Иванова Стефанова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000089

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Алейдин Бейхан Алейдин

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Румянка Иванова Смиленова

 

ПППП

3

секретар

Мариана Тошкова Методиева-Станоева

 

ГЕРБ

4

член

Павлинка Станчева Марева

 

ПППП

5

член

Михаил Ганев Парушев

 

ГЕРБ

6

член

Станислав Антонов Павлов

 

ДБ

7

член

Едис Нурхан Ихсан

 

ДПС

8

член

Антоанета Живкова Антонова

 

ИТН

9

член

Любомир Йорданов Лефтеров

 

БСП

     

 

 
   

№  303000090

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ивелина Илиева Иванова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Камен Георгиев Крумов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Йорданка Цанкова Цанкова

 

ПППП

4

член

Снежанка Йорданова Стоянова

 

ДБ

5

член

Ива Павлова Станкова

 

ПППП

6

член

Валентинка Петрова Георгиева

 

БСП

7

член

Цветанка Павлова Иванова

 

ИТН

8

член

Веселин Йорданов Павлов

 

ГЕРБ

9

член

Атиля Мерджан Ахмед

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000091

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Маринчо Иванов Маринов

 

ПППП

2

зам. председател

Юлиян Стилиянов Илиев

 

ГЕРБ

3

секретар

Светла Стефанова Стойчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Галя Стойчева Мичева

 

ПППП

5

член

Николинка Костадинова Жечева

 

БСП

6

член

Ревасие Реджебова Исмаилова

 

ИТН

7

член

Иванка Стефанова Стоянова

 

ГЕРБ

8

член

Аян Небат Халил

 

ДПС

9

член

Валентин Руменов Димитров

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000092

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Надежда Николаева Кирилова

 

БСП

2

зам. председател

Тихомир Василев Илиев

 

ПППП

3

секретар

Тонислав Светославов Троев

 

ГЕРБ

4

член

Свилен Светлозаров Петров

 

ПППП

5

член

Лорена Олегова Донева

 

ИТН

6

член

КалинкаИлиянова Стефанова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Диляна Николаева Иванова

 

ГЕРБ

8

член

Хамди Назми Хамди

 

ДПС

9

член

Ивайло Михайлов Цанков

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000093

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Запрянка Асенова Мутафчиева

 

ИТН

2

зам. председател

Вероника Ивкова Стойчева

 

БСП

3

секретар

Юлка Цветанова Атанасова

 

ПППП

4

член

Росен Иванов Миланов

 

ПППП

5

член

Марияна Неделчева Лампарова

 

ПППП

6

член

Милена Ботева Маркова-Топалова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Гергана Венелинова Борисова

 

ГЕРБ

8

член

Севнур Исмаил Халил

 

ДПС

9

член

Атанаска  Димитрова Маринова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000094

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Гинка Николова Рангелова

 

ПППП

2

зам. председател

Рачо Жечев Жечев

 

ИТН

3

секретар

Дияна Стойчева Тодорова

 

БСП

4

член

Пламен Антонов Павлов

 

ДБ

5

член

Павел Иванов Станков

 

ПППП

6

член

Георги Светославоов Славов

 

ПППП

7

член

Росица Атанасова Стойнева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Светослав Атанасов Троев

 

ГЕРБ

9

член

Орхан Мюстеджеб Шабанов

 

ДПС

     

 

 
   

№  303000095

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Айтен Мехмед Риза

 

ДПС

2

зам. председател

Джеврие Нихатова Хасан

 

ГЕРБ

3

секретар

Деница Иванова Стоянова

 

ИТН

4

член

Галина Митева Пенкова - Котева

 

ПППП

5

член

Георги Димитров Димитров

 

БСП

6

член

Блага Господинова Люцканова

 

ДБ

7

член

Юлвия Мюстеджеб Ахмед

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

     

 

 
   

№  303000096

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Маринка Стоянова Стойчева

 

БСП

2

зам. председател

Яница Пламенова Василева

 

ГЕРБ

3

секретар

Даня Галинова Димитрова

 

ПППП

4

член

Мехрибан Шенол Мехмед

 

ДПС

5

член

Силвия Йорданова Динкова

 

ИТН

6

член

Светлана Живкова Петкова

 

ДБ

7

член

Бурчин Мехмед Иляз

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

     

 

 
   

№  303000097

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Джемиле Хюсеин Молла

 

ДПС

2

зам. председател

Анна Ценова Иванова

 

БСП

3

секретар

Соня Иванова Костова

 

ПППП

4

член

Росица Петрова Гурая

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

член

Яница Тодорова Йорданова

 

ГЕРБ

6

член

Димитър Радославов Роев

 

ИТН

7

член

Снежана Димитрова Русева

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000098

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Пенка Димова Златева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Елмаз Исмаил Ахмед

 

ДПС

3

секретар

Стефчо Богданов Сивев

 

ПППП

4

член

Стела Николаева Рачева

 

БСП

5

член

Галина Иванова Кръстева

 

ИТН

6

член

Таня Йорданова Дулу

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Диана Илиева Бежанова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000099

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Бонка Крумова Пеева

 

ПППП

2

зам. председател

Иван Богданов Тонев

 

ГЕРБ

3

секретар

Танжу Ахмед Халим

 

ДПС

4

член

Георги Тодоров Русев

 

ДБ

5

член

Николай Диков Станчев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Стефка Иванова Радева

 

ИТН

7

член

Димитра Спасова Павлева

 

БСП

     

 

 
   

№  303000100

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Рукие Мустафова Мустафова

 

ДБ

2

зам. председател

Мария Петрова Иванова

 

ПППП

3

секретар

Жулиен Димитров Димитров

 

ГЕРБ

4

член

Димитричка Недева Лечева

 

БСП

5

член

Десислава Ботева Илиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Незиха Фикрет Мустафа

 

ДПС

7

член

Десислава Христова Христова

 

ИТН

     

 

 
   

№  303000101

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Стойка Митева Великова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Севсен Енверова Алиева

 

ДБ

3

секретар

Мариянка Христова Георгиева

 

ПППП

4

член

Пламен Върбанов Рачев

 

ПППП

5

член

Йорданка Василева Тодорова

 

БСП

6

член

Ирина Стоянова Неделчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Георги Величков Василев

 

ГЕРБ

8

член

Емял Джевдет Мехмед

 

ДПС

9

член

Цветелина Даниелова Петрова

 

ИТН

     

 

 
   

№  303000102

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕНА

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Хюля Джелялова Ибрямова

 

ДПС

2

зам. председател

Севдалин Николаев Михайлов

 

ПППП

3

секретар

Неше Кязимова Исмаилова

 

ДБ

4

член

Снежана Ангелова Маринова

 

ПППП

5

член

Иван Христов Иванов

 

БСП

6

член

Красимир Руменов Йорданов

 

ИТН

7

член

Стойчо Крумов Стоев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Емине Хюсеинова Ахмедова

 

ГЕРБ

9

член

Гюлтен Бейтулова Сюлейманова

 

ГЕРБ

     

 

 
   

№  303000103

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕНА

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Антония Кирилова Жечкова

 

БСП

2

зам. председател

Юзджан Ерджан Афили

 

ДПС

3

секретар

Галя Йорданова Добрева

 

ГЕРБ

4

член

Станислава Димитрова Стаматова

 

ГЕРБ

5

член

Йордан Митев Йорданов

 

ДБ

6

член

Нина Стойчева Богданова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Светлозар Стоичков Илчев

 

ИТН

8

член

Пламена Ивалинова Георгиева

 

ПППП

9

член

Юлияна Дянкова Иванова

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000104

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Стефания Руменова Христова

 

ИТН

2

зам. председател

Бахтияр Исмаил Потур

 

ПППП

3

секретар

Фикрие Ибрям Али

 

ДПС

4

член

Христо Емилов Радев

 

ПППП

5

член

Адриан Георгиев Атанасов

 

БСП

6

член

Мария Дончева Енчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Икмал Фатмиев Махмуд

 

ГЕРБ

8

член

Джемал Рафи Махмуд

 

ГЕРБ

9

член

Айнур Ибрахим Потур

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000105

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Ведат Али Емин

 

ДПС

2

зам. председател

Наталия Тодорова Тодорова

 

ИТН

3

секретар

Ростислав Веселинов Радев

 

ПППП

4

член

Ради Кулев Димитров

 

ПППП

5

член

Веска Стоилова Моканова

 

БСП

6

член

Димитричка Господинова Тодорова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Тонка Янкова Узунова

 

ГЕРБ

8

член

Милен Петров Ганчев

 

ГЕРБ

9

член

Неделчо Славев Ненов

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000106

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Деница Стефкова Колева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Ася Яворова Филипова 

 

ДПС

3

секретар

Ваня Динева Гърбачева

 

ИТН

4

член

Нурхан Кемалов Талибов

 

ДБ

5

член

Радинка Колева Радушева

 

ГЕРБ

6

член

Валентин Емандиев Тодоров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Кръстинка Кръстева Димова

 

БСП

8

член

Лиляна Неделчева Жекова

 

ПППП

9

член

Дора Неделчева Дончева

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000107

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Габриел Стоянов Колев

 

ПППП

2

зам. председател

Рени Стоянова Маринова

 

ГЕРБ

3

секретар

Мехмед Осман Осман

 

ДПС

4

член

Борислав Петев Балчев

 

ДБ

5

член

Сашка Иванова Симеонова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Златинка Асенова Петрова

 

ИТН

7

член

Йорданка Едрева Михайлова

 

БСП

     

 

 
   

№  303000108

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Димитър Костадинов Димитров

 

ДБ

2

зам. председател

Райна Христова Иванова

 

ПППП

3

секретар

Анна Младенова Христова

 

ГЕРБ

4

член

Сюлейман Юсуф Сюлейман

 

ДПС

5

член

Петина Руменова Вескова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Тошка Петкова Йорданова

 

ИТН

7

член

Чанка Тодорова Димитрова

 

БСП

     

 

 
   

№  303000109

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Сабрие Еркан Реджеб

 

ДПС

2

зам. председател

Божидар Славчев Чернев

 

ДБ

3

секретар

Бетина Дончева Йорданова

 

ПППП

4

член

Иван Грозданов Николов

 

БСП

5

член

Богдан Веселинов Дакев

 

ИТН

6

член

Атанаска Стаменова Атанасова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Елка Александрова Петкова

 

ГЕРБ

     

 

 
   

№  303000110

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Светла Димитрова Ташкова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Емине Сюлейман Юсуф

 

ДПС

3

секретар

Стоянка Георгиева Димитрова

 

ДБ

4

член

Емил Недялков Минчев

 

ПППП

5

член

Данаил Трифонов Ковачев

 

БСП

6

член

Синан Хайрединов Хайрулов

 

ИТН

7

член

Павлина Панайотова Тодорова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

     

 

 
   

№  303000111

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Дочка Стоянова Делева

 

БСП

2

зам. председател

Десислава Валентинова Владимирова

 

ГЕРБ

3

секретар

 Мехмед Юмер Ялъм

 

ДПС

4

член

Симеона Калоянова Ташева

 

ДБ

5

член

Милена Милчева Стоева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Лилия Миланова Дечкова

 

ИТН

7

член

Ивелина Младенова Маринова

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000112

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Евгений Йорданов Ганев

 

ИТН

2

зам. председател

Добринка Замфирова Стойчева

 

БСП

3

секретар

Татяна Бижева Рангелова

 

ГЕРБ

4

член

Еркан Неджмидин Мехмед

 

ДПС

7

член

Михаил Георгиев Сираков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Панайот Георгиев Панайотов

 

ДБ

9

член

Латинка Илиева Рангелова

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000113

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Елка Ангелова Георгиева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Спасения Добрева Ганева

 

ИТН

3

секретар

Йорданка Димитрова Тодорова

 

ПППП

4

член

Фуркан Айдънов Исов

 

ДПС

5

член

Петранка Методиева Асенова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Пенка Петрова Стоянова

 

БСП

7

член

Божидара Стоянова Димитрова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000114

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Димитър Василев Колев

 

ПППП

2

зам. председател

Жулияна Стоянова Кръстева

 

ГЕРБ

3

секретар

Цветанка Иванова Стоянова

 

ИТН

4

член

Дешка Радева Стоянова

 

ДПС

5

член

Камен Станиславов Бонев

 

ДБ

6

член

Албена Сашева Христова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Стелка Руменова Дончева

 

БСП

     

 

 
   

№  303000115

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Севги Ахмедова Мехмедова

 

ДБ

2

зам. председател

Десислава Петрова Михайлова

 

ПППП

3

секретар

Христина Иванова Стоянова

 

ГЕРБ

4

член

Неждет Неджмидинов Мехмедов

 

ДПС

5

член

Силвия Владимирова Димова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Александър Светланов Станчев

 

ИТН

7

член

Стоян Борисов Стоянов

 

БСП

     

 

 
   

№  303000116

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Марина Стойчева Руменова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Дария Ганчева Георгиева

 

ДБ

3

секретар

Деница Димитрова Костадинова

 

ПППП

6

член

Фикрет Ибрямов Мусов

 

ДПС

7

член

Даниела Иванова Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Лерзан Закир Сеид

 

ИТН

9

член

Иванка Стоянова Попова

 

БСП

     

 

 
   

№  303000117

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Йорданка Боянова Манолова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Моника Ивайлова Иванова

 

ГЕРБ

3

секретар

Нели Николаева Димитрова

 

ПППП

4

член

Галина Митева Стефанова

 

ДБ

5

член

Тефик Шефкъ Ахмед

 

ДПС

6

член

Пламена Петрова Димитрова

 

ИТН

7

член

Веселка Петрова Станчева

 

БСП

     

 

 
   

№  303000118

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Пенка Станчева Номику

 

ПППП

2

зам. председател

Веселка Стефанова Кирилова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Людмила Любенова Цветкова

 

ГЕРБ

4

член

Емин  Вежди Емин

 

ДПС

5

член

Ивелина Николова Алексиева

 

ДБ

6

член

Миглена Красимирова Велчева

 

ИТН

7

член

Даринка Господинова Тодорова

 

БСП

     

 

 
   

№  303000119

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Светлана Недялкова Севева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Асен Димитров Митев

 

ПППП

3

секретар

Теодора Маринова Миленова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Даринка Стойчева Въчкова

 

ПППП

5

член

Калин Данчев Колев

 

ПППП

6

член

Ивелина Марчева Петрова

 

БСП

7

член

Керанка Недялкова Славова

 

ИТН

8

член

Милко Милков Маринов

 

ДПС

9

член

Станислав Каменов Бонев

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000120

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Мукадес Латиф Ахмед

 

ДПС

2

зам. председател

Елис Неждет Юмер

 

ГЕРБ

3

секретар

Микаел Юриев Бочков

 

ПППП

4

член

Бениде Джевдет Исмаил

 

ДБ

5

член

Надежда Бориславова Михайлова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Мария Тодорова Христова

 

ИТН

7

член

Йорданка Станиславова Тончева

 

БСП

     

 

 
   

№  303000121

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Любомир Илиев Тодоров

 

БСП

2

зам. председател

Илхан Хали Мехмед

 

ДПС

3

секретар

Нели Станчева Ганчева

 

ГЕРБ

4

член

Николай Павелов Маринов

 

ПППП

5

член

Веселка Иванова Янева

 

ИТН

6

член

Ралица Ясенова Христова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Руслан Василиевич Янковенко

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000122

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Димка Щерева Георгиева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Анна Митева Михайлова

 

БСП

3

секретар

Емел Хамди Рушуд

 

ДПС

4

член

Тодорка Георгиева Михайлова

 

ДБ

5

член

Живко Асенов Георгиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Ирина Мирчева Колева

 

ИТН

7

член

Николинка Стоянова Колева

 

ПППП

8

член

Нора Христова Георгиева

 

ПППП

9

член

Василка Борисова Димитрова

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000123

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Диян Велиянов Илиев

 

ДПС

2

зам. председател

Василка Илиева Георгиева

 

ГЕРБ

3

секретар

Иваничка Ганева Кондузова

 

ПППП

4

член

Петромила Данчева Младенова

 

ПППП

5

член

Роза Борисова Стоянова

 

ПППП

6

член

Светла Иванова Димитрова

 

БСП

7

член

Миглена Иванова Иванова

 

ИТН

8

член

Лъчезар Тодоров Лазаров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

член

Ирина Иванова Живкова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000124

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Назет Исмаил Сали

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Христо Кирилов Христов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Свилена Емануилова Радева

 

ДПС

4

член

 

 

ДБ

5

член

Ангел Ганчев Ангелов

 

ИТН

6

член

Борис Данаелов Табаков

 

БСП

7

член

Симеон Георгиев Симеонов

 

ПППП

8

член

Добрина Николаева Христова

 

ПППП

9

член

Димитър Асенов Рангелов

 

ПППП

     

 

 
   

№  303000125

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Стела Славчева Николова

 

ПППП

2

зам. председател

Кремена Митева Георгиева

 

ДПС

3

секретар

Ани Иванова Бончева

 

ГЕРБ

4

член

Христина Александрова Хаджидимитрова

 

БСП

5

член

Радостина Росенова Иванова

 

ИТН

6

член

Кремена Митева Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Светла Данчева Кирова

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000126

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Павлина Стефанова Живкова

 

ПППП

2

зам. председател

Людмила Владимирова Илиева

 

ГЕРБ

3

секретар

Тюляй Ридванова Ризаева

 

ДПС

4

член

Мартин Тихомиров Стоянов

 

БСП

5

член

Невена Събева Христова

 

ИТН

6

член

Борис Стефков Борисов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Росен Милев Христов

 

ДБ

     

 

 
   

№  303000127

 

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ

1

председател

Северин Стоянов Акерски

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Геновева Радославова Парашкеванова

 

ПППП

3

секретар

Неджият Наджи Илияз

 

ДПС

4

член

Дора Стоянова Пенева

 

БСП

5

член

Елизабет Красимирова Янкова

 

ИТН

6

член

Виктория Георгиева Георгиева-Борисова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Радостин Петров Пенчев

 

ДБ

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Шумен.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Шумен.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 05.09.2022 в 19:46 часа

Календар

Решения

 • № 132 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх. № 0349/02.10.2022 г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Николай Красенов Колев, представляващ ПП „Продължаваме промяната“

 • № 131 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх. №350/02.10.2022 г. на РИК, от Николай Красенов Колев, представляващ Коалиция „Продължаваме промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение №1301-НС от 17.08.2022 г. на ЦИК.

 • № 130 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен, съгласно Удостоверение № 15-1-НС от 29.08.2022 г. от РИК – Шумен.

всички решения