Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 132
Шумен, 02.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 0349/02.10.2022 г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Николай Красенов Колев, представляващ ПП „Продължаваме промяната“

С депозирания сигнал се въвеждат твърдения за нарушение на ИК, изразяващи се в това, че кметицата на с. Средня, община Шумен – Ханифе Ахмед Хасан, в изборния ден пресреща  гласоподавателите преди да влязат в Секционната избирателна комисия в същото село, като ги инструктира за коя партия да гласуват. Моли да бъде извършена проверка по случая и да бъде потърсена отговорност съгласно компетенциите на РИК.

Сигналът е допустим, като подаден от лице, имащо правен интерес. Разгледан по същество същият е неоснователен.  

След извършена проверка на място, представители на РИК – Ивалина Димитрова и Валентина Нейкова са установили от фактическа страна следното:

При проведен разговор с полицейския служител, който охранява секцията и от началото на изборния ден се намира пред нея, беше установено, че кметът на с. Средня не е извършила описаното в сигнала нарушение.

Констатациите им са обективирани в подробен писмен доклад, приложен към настоящото решение, който не се публикува.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, РИК Шумен

НЕ КОНСТАТИРА извършено нарушение на Изборния кодекс, касаещо действия, извършвани от кмета на с. Средня, община Шумен – Ханифе Ахмед Хасан, изразяващи се в извършване на агитационни действия и.

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Сигнал с вх. № 0349/02.10.2022 г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Николай Красенов Колев, представляващ ПП „Продължаваме промяната“.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от ИК.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 02.10.2022 в 13:10 часа

Календар

Решения

  • № 132 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх. № 0349/02.10.2022 г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Николай Красенов Колев, представляващ ПП „Продължаваме промяната“

  • № 131 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх. №350/02.10.2022 г. на РИК, от Николай Красенов Колев, представляващ Коалиция „Продължаваме промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение №1301-НС от 17.08.2022 г. на ЦИК.

  • № 130 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен, съгласно Удостоверение № 15-1-НС от 29.08.2022 г. от РИК – Шумен.

всички решения