Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 130
Шумен, 02.10.2022

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен, съгласно Удостоверение № 15-1-НС от 29.08.2022 г. от РИК – Шумен.

В РИК Шумен е постъпила жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен, съгласно Удостоверение № 15-1-НС от 29.08.2022 г. от РИК - Шумен

С депозираната жалба се въвеждат твърдения за нарушение на ИК, изразяващи се в това, че в секция №303000101, находяща се в с. Вехтово, община Шумен, се наблюдава нарушаване на правилата на Изборния кодекс от председателя на секционната комисия, изразяващо се в подпомагане на гласоподавателите като лично поставял картата за гласуване в машината и наблюдавал избирателите за коя от листите ще гласуват, което нарушавало тайната на вота.

Жалбата е допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес. Разгледана по същество същата е неоснователна.  

След проведена проверка на място, представители на РИК – Мариела Великова и Ахмед Джамбазов са установили от фактическа страна следното:

Председателят на СИК №303000101 Стойка Митева Великова отрича да е извършвала посочените в жалбата действия, като думите й са потвърдени от всички членове на комисията. В момента на проверката е гласувал избирател, като представителите на РИК не са наблюдавали неправомерно подпомагане на гласоподавателя по какъвто и да е начин от членовете на СИК.

Представителите на РИК са дали изрични указания, че членовете на СИК могат да подпомагат гласоподавателите при затруднения с гласуването без да влияят върху вота на избирателя и при запазване тайната на вота. Констатациите им са обективирани в подробен писмен доклад, приложен към настоящото решение, който не се публикува.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, РИК Шумен

НЕ КОНСТАТИРА извършено нарушение на Изборния кодекс, касаещо действия, извършвани от председател на секционна избирателна комисия, изразяващи се в нарушаване тайната на вота и.

 

Р Е Ш И:

 1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен.
 2. Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 02.10.2022 в 10:59 часа

Календар

Решения

 • № 132 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх. № 0349/02.10.2022 г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Николай Красенов Колев, представляващ ПП „Продължаваме промяната“

 • № 131 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх. №350/02.10.2022 г. на РИК, от Николай Красенов Колев, представляващ Коалиция „Продължаваме промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение №1301-НС от 17.08.2022 г. на ЦИК.

 • № 130 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен, съгласно Удостоверение № 15-1-НС от 29.08.2022 г. от РИК – Шумен.

всички решения