Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 36
Шумен, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа в изборите за народни представители на 02.10.2022г. на ПП ,,ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

Постъпило е предложение от упълномощен представител на ПП ,,ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистриране на кандидати за народни представители.

Към предложението са приложени:

 1. Заявление –декларация / 12 бр./ по образец от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от ПП ,,ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, че отговаря на условията по чл.65 ал. 1 от Конституцията на Република България и условията по чл.254 ал.1 от ИК.
 2. Пълномощно от лицето, упълномощено да представлява партията пред РИК.

На основание чл.72 ал.1 т.8 от ИК , чл.255 ал.1 от ИК и Решение № 1229-НС / 11.08.2022. на ЦИК, РИК Шумен 

                                                     

                                                      Р Е Ш И: 

 1. Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 02.10.2022г. на ПП ,,ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Мустафа Сали Карадайъ

 

2

Хамид Бари Хамид

 

3

Кадир Реджебов Насуфов

 

4

Кадир Назиф Хасан

 

5

Танер Айдън Исмаил

 

6

Мемиш Сюлейман Мердан

 

7

Христо Христов Кюркчиев

 

8

Нуртен Джевджетова Ахмед

 

9

Кенан Нешков Кючюков

 

10

Метин Хюсню Мехмед

 

11

Айля Османова Реджеб

 

12

Насъф Халил Исмаил

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 132 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх. № 0349/02.10.2022 г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Николай Красенов Колев, представляващ ПП „Продължаваме промяната“

 • № 131 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх. №350/02.10.2022 г. на РИК, от Николай Красенов Колев, представляващ Коалиция „Продължаваме промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение №1301-НС от 17.08.2022 г. на ЦИК.

 • № 130 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен, съгласно Удостоверение № 15-1-НС от 29.08.2022 г. от РИК – Шумен.

всички решения