Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 126
Шумен, 02.10.2022

ОТНОСНО: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 30190005 поради проблем в СУЕМГ, който не може да бъде отстранен.

РИК - Шумен е уведомена на 02.10.2022г. в 07.05.ч. от председателя на СИК № 30190005 находяща се в с. Каспичан общ. Каспичан обл. Шумен, че   СУЕМГ не е стартирала работа в 07.00 ч. Отговорният техник от „Сиела Норма“ АД е констатирал проблем „Не завършва диагностика / принтер офлайн/ на СУЕМГ, който не може да бъде отстранен.

Попълнен е Констативен протокол Приложение 4 и Констативен протокол 5 за наличие на предпоставки по чл. 269 от ИК, от който е видно, че машината не е стартирала работа в 07.00ч. на 02.10.2022г.

С писмо изх. № 12/02.10.2022г. на РИК-Шумен, комисията е уведомила ЦИК за необходимостта от преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в секция № 30190005 от Тридесети изборен район- Шуменски. С протоколно решение на ЦИК от 02.10.2022г., РИК-Шумен е уведомена, че следва да бъде взето решение, СИК в избирателна секция № 30190005 да премине към гласуване с хартиени бюлетини.

 Съгласно т. 2  от раздел VI на Методически указания на ЦИК, приети с Решение № 1425-НС  15.09.2022г. на ЦИК, когато машината за гласуване  е отказала в началото на изборния ден,  поради проблем, който не може да бъде отстранен, РИК взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. Редът,  по който се извършва преминаването към гласуване с хартиени бюлетини е определен с Решение №   99     от   29.09.2022г. на РИК-Шумен.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.29 и чл. 269 от ИК, Решение №  99 от 29.09.2022 г. на РИК Шумен, РИК Шумен

 

 

РЕШИ:

Поради невъзможност на машината да стартира  в резултат на проблем,  който не може да бъде отстранен, в СИК № 30190005 да се премине към гласуване  с хартиени бюлетини.

Веселина Маринова Маринова – член на РИК-Шумен да получи от СИК № 30190005 оригинали и чернови на формуляри от секционни протоколи Приложение № 82-НС-м и Приложение 9-НС към методическите указания и да предаде на председателя на СИК № 30190005 оригинали и чернови на формуляри от секционни протоколи Приложение № 83-НС-хм  и  Приложение № 84-НС-кр за извършване на преброяване на хартиените бюлетини и да подпише приемо-предавателен протокол, приложение към  Решение № 99 от 29.09.2022 г. на РИК Шумен.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от ИК.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 02.10.2022 в 08:48 часа

Календар

Решения

  • № 132 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх. № 0349/02.10.2022 г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Николай Красенов Колев, представляващ ПП „Продължаваме промяната“

  • № 131 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх. №350/02.10.2022 г. на РИК, от Николай Красенов Колев, представляващ Коалиция „Продължаваме промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение №1301-НС от 17.08.2022 г. на ЦИК.

  • № 130 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен, съгласно Удостоверение № 15-1-НС от 29.08.2022 г. от РИК – Шумен.

всички решения