Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 122
Шумен, 01.10.2022

ОТНОСНО: Регистриране на допълнителни застъпници на кандидатската листа на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Постъпило е допълващо заявление от 01.10.2022г. към Заявление с вх. № 2/27.09.2022г. от Регистъра на застъпниците от упълномощен представител на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в изборите за народни представители на 02.10.2022г. Към Заявлението (Приложение № 46-НС от изборните книжа) на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат са приложени 1 (един) брой декларация от лицето, предложено за застъпник (Приложение № 43-НС от изборните книжа). След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи несъответствие.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1318-НС от 19.08.2022г. на ЦИК, РИК Шумен,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 1 (един) брой застъпник за кандидатската листа на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в изборите за народни представители на 02.10.2022г. и ВПИСВА лицето в публичния регистър на застъпниците, както следва:

1

Виолета Делчева Николова

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверение за застъпник на лицето, посочено в точка 1 от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:59 часа

Календар

Решения

 • № 132 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх. № 0349/02.10.2022 г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Николай Красенов Колев, представляващ ПП „Продължаваме промяната“

 • № 131 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх. №350/02.10.2022 г. на РИК, от Николай Красенов Колев, представляващ Коалиция „Продължаваме промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение №1301-НС от 17.08.2022 г. на ЦИК.

 • № 130 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен, съгласно Удостоверение № 15-1-НС от 29.08.2022 г. от РИК – Шумен.

всички решения