Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 47
Шумен, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Хитрино, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 11.07.2021г.

С вх. №0045/10.06.2021г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Хитрино за състави на СИК с изх. №37-00-16/09.06.2021г. на Община Хитрино, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 124-НС / 26.05.2021г. на ЦИК ,

РИК Шумен

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Хитрино при произвеждане на изборите за изборите за народни представители насрочени на 11.07.2021г., както следва:
   

Секция № 301100001  с. Байково

   

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Дилбер Ниязиева Ехлиманова

 

ДБ

2.

Зам.председател

Александър Димитров Александров

 

БСП

3.

секретар

Неджат Васви Мустафа

 

ГЕРБ

4.

член

Ертан Неджиб Джера

 

ГЕРБ

5.

член

Дилек Седатова Салиева

 

ГЕРБ

6.

член

Пламена Пейчева Симеонова

 

ИТН

7.

член

Мехмед Джелил Реджеб

 

ДПС

 

 

Секция № 301100002 с.Близнаци

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Семра Хюсеинова Хюсеин

 

ГЕРБ

2.

Зам.председател

Йорданка Веселинова  Христова

 

БСП

3.

секретар

Николай Тодоров Тотев

 

ИТН

4.

член

Юнзиле Мехмед Реджеб

 

ГЕРБ

5.

член

Христина Иванова Великова

 

ИТН

6.

член

Валентина Георгиева Вълкова

 

ДПС

7.

член

Саджит Осман Осман

 

ДБ

 

 

Секция № 301100003 с. Висока поляна

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Ерхан Ахмед Еюб

 

ДБ

2.

Зам.председател

Туче Невзат Аляйдин

 

ДПС

3.

секретар

Мехмед Неджиб Ибрям

 

ГЕРБ

4.

член

Бюрхан Бедри Акиф

 

ГЕРБ

5.

член

Орхан Хикмет Осман

 

ГЕРБ

6.

член

Станчо Александров Найденов

 

ИТН

7.

член

Маргарита Жекова Великова

 

БСП

8.

член

Илийчо Стефанов Георгиев

 

БСП

9.

член

Мерсия Басри Мехмед

 

ДПС

 

 

Секция № 301100004 с. Върбак

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Цветанка Георгиева Найденова

 

ИТН

2.

Зам.председател

Седат Билял Аптил

 

ДПС

3.

секретар

Албена Кирилова Томова

 

БСП

4.

член

Екатерина Тодорова Любенова

 

ГЕРБ

5.

член

Виждат Якуб Мустафа

 

ГЕРБ

6.

член

Даниела Петрова Димова

 

ИТН

7.

член

Борислав Галинов Петров

 

ДБ

 

 

Секция № 301100005 с. Хитрино

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Светослава Димитрова Борисова

 

БСП

2.

Зам.председател

Мерал Нуригинова Шефкъева

 

ГЕРБ

3.

секретар

Небахат Бейти Ахмед

 

ДПС

4.

член

Гамзе Аднян Ахмед

 

ГЕРБ

5.

член

Данка Тодорова Йорданова

 

ИТН

6.

член

Ивелина Валентинова Великова-Жечева

 

ИТН

7.

член

Росен Йорданов Ангелов

 

БСП

8.

член

Анета Петрова Петрова

 

ДБ

9.

член

Гюлен Лятиф Реджеб

 

ДБ

 

 

Секция № 301100006 с. Длъжко

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Лерзан Ахмед Салим

 

ДПС

2.

Зам.председател

Айнур Шабан Ибрахим

 

ГЕРБ

3.

секретар

Емре Шемсединов Хасанов

 

ИТН

4.

член

Мелегбер Реджеб Шефкъева

 

ГЕРБ

5.

член

Стойчо Величков Стоев

 

БСП

6.

член

Джеват Ехлиман Мехмедемин

 

ДПС

7.

член

Исмет Салим Ахмед

 

ДБ

 

 

Секция № 301100007 с. Добри Войниково

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Евелин Христова Иванова

 

БСП

2.

Зам.председател

Анка Манолова Панайотова

 

ИТН

3.

секретар

Гинка Андреева Йорданова

 

ГЕРБ

4.

член

Неждие Реджеб Ибрямова

 

ГЕРБ

5.

член

Александър Дончев Цачев

 

БСП

6.

член

Исмаил Хюсеин Зекерие

 

ДПС

7.

член

Ерол Мустафа Хасан

 

ДБ

 

 

Секция № 301100008 с.Единаковци

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Славка Славчева Янева

 

ИТН

2.

Зам.председател

Станчо Ганчев Стефанов

 

БСП

3.

секретар

Вилдан Мехмед Мустафа

 

ГЕРБ

4.

член

Тунай Ревасие Юсеин

 

ГЕРБ

5.

член

Николай Дончев Цачев

 

БСП

6.

член

Затие Шюкри Реджеб

 

ДПС

7.

член

Тюркян Неждет Мухарем

 

ДБ

 

 

Секция № 301100009 с.Живково

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Хасан Реджеб Мехмед

 

ГЕРБ

2.

Зам.председател

Бенисе Исмаил Рахим

 

ДПС

3.

секретар

Георги Иванов Куров

 

ИТН

4.

член

Шенгюл Мехмед Ибрям

 

ГЕРБ

5.

член

Ширин Тунчер Хюсеин

 

ГЕРБ

6.

член

Димитър Кръстев Димитров

 

ИТН

7.

член

Младен Димитров Младенов

 

БСП

8.

член

Веска Донкова Илиева

 

БСП

9.

член

Неше Ахмед Сали

 

ДБ

 

 

Секция № 301100010 с. Звегор

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Сунай Хасан Сабри

 

ИТН

2.

Зам.председател

Марийка Василева Стефанова

 

БСП

3.

секретар

Джансу Шенолова Шукриева

 

ГЕРБ

4.

член

Хава Юзеир Хасан

 

ГЕРБ

5.

член

Фатме Селяйдинова Съдкъева

 

ГЕРБ

6.

член

Владимир Иванов Гичев

 

ИТН

7.

член

Назми Хамди Исмаил

 

ДПС

8.

член

Назмие Назми Мустафа

 

ДБ

9.

член

Сабит Рамадан Къналъ

 

ДБ

 

 

Секция № 301100011 с. Иглика

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Хюсние Хюсеин Ахмед

 

ДБ

2.

Зам.председател

Румяна Цветанова Станчева

 

БСП

3.

секретар

Таня Иванова Маринова

 

ГЕРБ

4.

член

Севинч Ашим Ахмед

 

ГЕРБ

5.

член

Любен Славчев Любенов

 

ИТН

6.

член

Атанас Асенов Александров

 

БСП

7.

член

Реджеб Бейхан Шефкъ

 

ДПС

 

 

Секция № 301100012 с. Калино

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Несрин Месут Хюсеин

 

ГЕРБ

2.

Зам.председател

Лила Григорова Русева

 

БСП

3.

секретар

Нериман Тефик Кадир

 

ДБ

4.

член

Аднян Ахмед Хюсеин

 

ГЕРБ

5.

член

Раим Османов Чаушев

 

ИТН

6.

член

Неджал Халид Сабри

 

ДПС

7.

член

Емин Ибрямов Еминов

 

ДПС

 

 

Секция № 301100013 с. Каменяк

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Янислав Стоянов Андонов

 

ИТН

2.

Зам.председател

Виолета Ангелова Георгиева

 

БСП

3.

секретар

Емилия Кирилова Янкова

 

ГЕРБ

4.

член

Зойка Димитрова Димитрова

 

ИТН

5.

член

Дияна Николова Рускова

 

БСП

6.

член

Хюсеин Хюсеин Мехмед

 

ДПС

7.

член

Айсел Хайридинова Халилова

 

ДБ

 

 

Секция № 301100014 с. Тимарево

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Райко Кирилов Радев

 

ИТН

2.

Зам.председател

Ахмед Ахмед Халил

 

ГЕРБ

3.

секретар

Нуртен Баки Шакир

 

ДПС

4.

член

Емел Бахриева Али

 

ГЕРБ

5.

член

Хатче Рагуб Сали

 

ДПС

6.

член

Стоян Росенов Стоянов

 

ИТН

7.

член

Величка Божинова Георгиева

 

БСП

8.

член

Гюнел Мемду Исмаил

 

ДБ

9.

член

Бедри Недим Басри

 

ДБ

 

 

Секция № 301100015 с. Развигорово

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Севдия Кязим Хюсню

 

ДПС

2.

Зам.председател

Александър Божидаров Димчев

 

ИТН

3.

секретар

Филиз Ведат  Акиф

 

ГЕРБ

4.

член

Хасан Шенол Хасан

 

ГЕРБ

5.

член

Зия Сейдамед Ахмед

 

ГЕРБ

6.

член

Вечия Хабил Ахмед

 

БСП

7.

член

Мустафа Ибрям Ибрям

 

ДБ

 

 

Секция № 301100016 с. Сливак

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Велислав Димитров Русев

 

БСП

2.

Зам.председател

Ридван Реджеб Мехмед

 

ДБ

3.

секретар

Билял Ахмед Мустафа

 

ГЕРБ

4.

член

Сезер Зелкиф Хюсеин

 

ГЕРБ

5.

член

Севджихан Неджипова Лютфиева

 

ГЕРБ

6.

член

Дориян Светославов Георгиев

 

ИТН

7.

член

Мюстеджеб Бейти Мюстеджеб

 

ДПС

 

 

Секция № 301100018 с. Студеница

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Владимир Радославов Димитров

 

ИТН

2.

Зам.председател

Фикрет Исмаилов Хасанов

 

ГЕРБ

3.

секретар

Гюрсел Исмаил Хюсеин

 

ДПС

4.

член

Шерафедин Мехмедов Мехмедов

 

ГЕРБ

5.

член

Хилми Хасан Шюкрю

 

ГЕРБ

6.

член

Илиян Митев Илиев

 

ИТН

7.

член

Борис Йорданов Христов

 

БСП

8.

член

Гюнхер Ахмед Юнуз

 

ДБ

9.

член

Левент Илхан Идриз

 

ДБ

 

 

Секция № 301100019 с. Тервел

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Салим Ибрахимов Салимов

 

ГЕРБ

2.

Зам.председател

Александър Светланов Станчев

 

ИТН

3.

секретар

Невин Зияева Шевкъева

 

ДБ

4.

член

Евелина Методиева Стоймерова-
Добрева

 

ГЕРБ

5.

член

Радка Петкова Венкова

 

БСП

6.

член

Себайдин Ахмедов Якубов

 

ДПС

7.

член

Ветчия Неджат Рахим

 

ДБ

 

 

Секция № 301100020 с. Трем

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Атанас Ивелинов Иванов

 

ГЕРБ

2.

Зам.председател

Ганка Стоянова Григорова

 

БСП

3.

секретар

Елена Стоянова Лазарова

 

ИТН

4.

член

Сезгин Билял Закир

 

ГЕРБ

5.

член

Ивайло Веселинов Коев

 

ГЕРБ

6.

член

Боян Христов Банов

 

ИТН

7.

член

Шафие Хюсеинова Алиева

 

ДПС

8.

член

Неше Шабан Ахмедова

 

ДПС

9.

член

Идриз Назиф Идриз

 

ДБ

 

 

Секция № 301100021 с. Черна

 

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

 

Партия или  коалиция

1.

Председател

Бедрие Сали Хамди

 

ДБ

2.

Зам.председател

Виктория Красимирова Илиева

 

БСП

3.

секретар

Юзлем Седат Сали

 

ГЕРБ

4.

член

Анифе Метин Якуб

 

ГЕРБ

5.

член

Деница Емилова Лалева

 

ИТН

6.

член

Гюргя Грозданова Василева

 

БСП

7.

член

Шерафидин Ахмед Мехмед

 

ДПС

 

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Хитрино.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Хитрино.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 15.06.2021 в 17:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 149 / 11.07.2021

  относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

 • № 148 / 11.07.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

 • № 147 / 11.07.2021

  относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения