Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 131
Шумен, 09.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 269/09.07.2021г. по описа на РИК – Шумен с приложен снимков материал, подадена от Станислава С. Акерска – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“.

В депозираната жалба се въвеждат твърдения за неправомерно поставени агитационни материали – плакати, торбички с рекламни/агитационни материали с изписани на тях символи и наименование на ПП“ДПС“, поставени в кашони, в една от стаите на втория етаж (непосредствено до Център за обществена подкрепа) на сграда – „Общински младежки дом“, находяща се в с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен. -  за евентуално извършено  нарушение на чл.183, ал. 3 от Изборния кодекс, РИК Шумен установи следното от фактическа и правна страна:

След извършена проверка на място в сградата на „Общински младежки дом“, находящ се на ул. „Кирил и Методий“ в с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен от членове на РИК – Шумен, а именно – Мариела Великова – зам. председател и Ахмед Джамбазов – секретар, не се установиха нарушения при поставяне на каквито и да било агитационни материали. Констатациите от извършените проверки са обективирани в писмен доклад, изготвен от проверяващите членове на РИК – Шумен.

Съгласно разпоредбата на чл.182, ал 1. от ИК в държавни и общински учреждения не се допуска агитация.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, РИК Шумен

НЕ КОНСТАТИРА извършено нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, касаещо неправомерно поставяне на агитационни материали извън определените за поставяне на такива,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 269/09.07.2021г. по описа на РИК – Шумен с приложен снимков материал, подадена от Станислава С. Акерска – упълн. представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 149 / 11.07.2021

    относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

  • № 148 / 11.07.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

  • № 147 / 11.07.2021

    относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения