Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 130
Шумен, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на ПП „Движение за права и свободи – ДПС“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г.

Постъпил е списък – Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК, съдържащ 13 (тринадесет) броя представители.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

 

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 184-НС от 07.06.2021г  на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък  с вх. № 272 от 09.07.2021 г., (Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК) за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

 

РЕШИ:

 

  1. Публикува списък с 13 (тринадесет) броя упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи – ДПС“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г. както следва:

Представители

ЕГН

№ и дата на пълномощно

1

Наджи Кязим Еюб

 

134-11-69/08.07.2021г.

2

Фахри Халилов Исмаилов

 

134-11-70/08.07.2021г.

3

Джансел Джеват Лютфи

 

134-11-71/08.07.2021г.

4

Иса Салиев Салиев

 

134-11-72/08.07.2021г.

5

Технур Джеврединов Мехмедов

 

134-11-73/08.07.2021г.

6

Несрин Юмеров Ибрямов

 

134-11-74/08.07.2021г.

7

Мая Лилова Арабаджиева

 

134-11-75/08.07.2021г.

8

Рефие Ахмед Али

 

134-11-76/08.07.2021г.

9

Бейзат Насъф Хасан

 

134-11-77/08.07.2021г.

10

Шермин Азим Хасан

 

134-11-78/08.07.2021г.

11

Милан Янчев Григоров

 

134-11-79/08.07.2021г.

12

Севинч Нуфел Аптула

 

134-11-80/08.07.2021г.

13

Сюлейман Федаил Халил

 

134-11-81/08.07.2021г.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 149 / 11.07.2021

    относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

  • № 148 / 11.07.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

  • № 147 / 11.07.2021

    относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения