Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 129
Шумен, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на Коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г.

Постъпил е Списък 3 – Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК, съдържащ 4 (четири) броя представители.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха нарушения на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 184-НС от 07.06.2021г  на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък  с вх. №  271 от 09.07.2021 г. (Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК) за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

РЕШИ:

Публикува списък с 4 (четири) броя упълномощени представители  на Коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г. както следва:

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Николинка Йорданова Маринова

 

023-ВП/09.07.2021

2

Геновева Кирилова Христова

 

024-ВП/09.07.2021

3

Славчо Иванов Терзиев

 

025-ВП/09.07.2021

4

Ивайло Върбанов Димов

 

026-ВП/09.07.2021

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

  • № 149 / 11.07.2021

    относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

  • № 148 / 11.07.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

  • № 147 / 11.07.2021

    относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения