Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 126
Шумен, 09.07.2021

ОТНОСНО: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на РИК в изборите за народни представители на 11.07.2021г.

На основание чл.72  ал.1 и 2 от ИК и Решение № 78 – НС от 20.05.2021г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия  Шумен

РИК Шумен,

Р Е Ш И:

Допълва Решение № 2 / 25.05.2021. на РИК-Шумен със следния текст:

Точка  7  В изборния ден на 11.07.2021г. от 18.00ч РИК -Шумен ще заседава в МСЗ „Арена Шумен“.

Точка  8  Решенията ще се обявяват чрез поставянето им на табло до Входа на РИК Шумен.

Точка 9  На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 149 / 11.07.2021

    относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

  • № 148 / 11.07.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

  • № 147 / 11.07.2021

    относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения