Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 123
Шумен, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на ПП „Има Такъв Народ“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г.

Постъпил e списък – Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК, съдържащ 18 (осемнадесет) броя представители.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 184-НС от 07.06.2021г  на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък  с вх. № 231 от 08.07.2021 г. (Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК) за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

РЕШИ:

  1. Публикува списък с 18 (осемнадесет) броя упълномощени представители на  ПП „Има Такъв Народ“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г. както следва:

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

 

№ и дата на пълномощното

1

Петьо Светланов Петров

 

1 / 06.07.2021

2

Пламен Ангелов Петров

 

2 / 06.07.2021

3

Николай Любенов Иванов

 

3 / 06.07.2021

4

Мая Николаева Николова

 

4 / 06.07.2021

5

Хюсню Закиров Хюсниев

 

5 / 06.07.2021

6

Стефан Атанасов Георгиев

 

7 / 06.07.2021

7

Биляна Пламенова Калинова

 

8 / 06.07.2021

8

Лъчезар Йорданов Петров

 

9 / 06.07.2021

9

Балига Ахмед Кечиджи

 

10 / 06.07.2021

10

Бехтия Юсуф Мехмед

 

11 / 06.07.2021

11

Орхан Велиев Кърджалиев

 

12 / 06.07.2021

12

Юмран Нейдин Ебазер

 

13 / 06.07.2021

13

Юксел Юсеинов Фейзиев

 

14 / 06.07.2021

14

Ревайдин Ремзиев Ехлиманов

 

15 / 06.07.2021

15

Керим Мустафа Юмер

 

16 / 06.07.2021

16

Сечил Орханова Кърджалиева

 

17 / 06.07.2021

17

Серкан Тюрхан Сюлейман

 

18 / 06.07.2021

18

Мехтаб Мехмед Кечиджи

 

19 / 06.07.2021

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:40 часа

Календар

Решения

  • № 149 / 11.07.2021

    относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

  • № 148 / 11.07.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

  • № 147 / 11.07.2021

    относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения