БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Атанас Стойменов Атанасов001 - Ш /09.11.2021
Виктория Божидарова Братоева002 - Ш /09.11.2021
Нели Пенчева Пенчева003 - Ш /09.11.2021
Бронхилда Станчева Николова004 - Ш /09.11.2021
Величка Петрова Митева005 - Ш /09.11.2021
Радослав Христов Рачев006 - Ш /09.11.2021
Цонка Пенчева Станева007 - Ш /09.11.2021
Живка Николова Рачева008 - Ш /09.11.2021
Йордан Христов Стефанов009 - Ш /09.11.2021
Мирослав Стефанов Тончев010 - Ш /09.11.2021
Айтен Мустан Ахмед011 - Ш /09.11.2021
Снежанка Жечкова Иванова012 - Ш /09.11.2021
Тинка Начева Ангелова013 - Ш /09.11.2021
Тодорка Добрева Пецева014 - Ш /09.11.2021
Стефанка Иванова Георгиева015 - Ш /09.11.2021
Иванка Димитрова Йорданова016 - Ш /09.11.2021
Йоанна Йорданова Димитрова017 - Ш /09.11.2021
Цветелина Бориславова Станчева018 - Ш /09.11.2021
Сминка Василева Маринова019 - Ш /09.11.2021
Марийка Иванова Атанасова020 - Ш /09.11.2021
Марина Веселинова Маринова021 - Ш /09.11.2021
Пламен Борисов Дянков022 - Ш /09.11.2021
Райна Станчева Иванова023 - Ш /09.11.2021
Нели Колева Друмева024 - Ш /09.11.2021
Искрен Найденов Милков025 - Ш /09.11.2021
Стоянка Мирчева Тодорова026 - Ш /09.11.2021
Ваня Илиева Стоянова027 - Ш /09.11.2021
Ивайло Василев Иванов028 - Ш /09.11.2021
Елиман Шукриев Елиманов029 - Ш /09.11.2021
Дамян Симеонов Гашпаров030 - Ш /09.11.2021
Иванка Костадинова Стойчева031 - Ш /09.11.2021
Дамянка Иванова Апостолова032 - Ш /09.11.2021
Стойчо Герчев Стойчев033 - Ш /09.11.2021
Георги Славчев Арсов034 - Ш /09.11.2021
Стилиян Методиев Шопов035 - Ш /09.11.2021
Аника Христова Гетова036 - Ш /09.11.2021
Невянка Калоянова Георгиева037 - Ш /09.11.2021
Светла Янкова Неделчева038 - Ш /09.11.2021
Ренета Иванова Димитрова039 - Ш /09.11.2021
Бетина Красимирова Стойчева040 - Ш /09.11.2021
Гюнайдън Седат Реджеб041 - Ш /09.11.2021
Миглена Николаева Емилова042 - Ш /09.11.2021
Юлиян Аспарухов Симеонов043 - Ш /09.11.2021
Седат Реджеб Юзеир044 - Ш /09.11.2021
ВИОЛИНА ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА045 - Ш /09.11.2021
АСЯ ЙОРДАНОВА МИЛАНОВА046 - Ш /09.11.2021
Маргарита Фердинандова Станева047 - Ш /09.11.2021
ДЕТЕЛИНА БОРИЛОВА ПАЛАЗОВА048 - Ш /09.11.2021
Иван Желязков Иванов049 - Ш /09.11.2021
Ангелина Йорданова Арабова050 - Ш /09.11.2021
Росица Радославова Симеонова051 - Ш /09.11.2021
Ануша Колева Ангелова052 - Ш /09.11.2021
Асен Росенов Асенов053 - Ш /09.11.2021
Иван Стоянов Иванов055 - Ш /09.11.2021
Роза Симеонова Симеонова056 - Ш /09.11.2021
Георги Атанасов Кобуров057 - Ш /09.11.2021
Донка Петрова Христова058 - Ш /09.11.2021
Анна Ивелинова Иванова059 - Ш /09.11.2021
Георги Господинов Димитров060 - Ш /09.11.2021
Елена Александрова Димитрова061 - Ш /09.11.2021
Росица Райчева Стефанова062 - Ш /09.11.2021
Радослав Симеонов Христов063 - Ш /09.11.2021
Велка Недева Велева064 - Ш /09.11.2021
ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ СЛАВОВ065 - Ш /09.11.2021
Сашо Христов Савев066 - Ш /09.11.2021
Мария Иванова Петкова067 - Ш /09.11.2021
Антония Илиева Божинова068 - Ш /09.11.2021
Олег Миленов Ангелов069 - Ш /09.11.2021
Анулиран070 - Ш /09.11.2021
Симанка Вълева Ангелова071 - Ш /09.11.2021
Филка Щерева Даскалова073 - Ш /09.11.2021
Петранка Стоянова Маринова074 - Ш /09.11.2021
Стела Станимирова Атанасова075 - Ш /09.11.2021
Златко Димитров Христов076 - Ш /09.11.2021
Димитричка Василева Димитрова077 - Ш /09.11.2021
ПЕТЪР СТАНЕВ ПЕТРОВ078 - Ш /09.11.2021
Стоян Николов Стоянов079 - Ш /09.11.2021
Александър Христов Христов080 - Ш /09.11.2021
Живко Георгиев Лазаров081 - Ш /09.11.2021
КРЕМЕНА ТАШКОВА СЛАВОВА082 - Ш /09.11.2021
Иванка Василева Димова083 - Ш /09.11.2021
Галин Пламенов Николов084 - Ш /09.11.2021
КРАСИМИР БОЖКОВ КРУМОВ085 - Ш /09.11.2021
ПЛАМЕН НЕДКОВ ГЕОРГИЕВ086 - Ш /09.11.2021
ЙОРДАНКА АНДОНОВА ЛАЧЕВА087 - Ш /09.11.2021
МАРИЙКА МИНЕВА ПЕТРОВА088 - Ш /09.11.2021
АНДОН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ089 - Ш /09.11.2021
Георги Методиев Георгиев090 - Ш /09.11.2021
Цветанка Георгиева Въчкова091 - Ш /09.11.2021
Методи Андреев Атанасов092 - Ш /09.11.2021
МАРИНА АНДОНОВА ПЕТРОВА093 - Ш /09.11.2021
Йорданка Стоянова Тодорова094 - Ш /09.11.2021
Веселка Тодорова Стоянова095 - Ш /09.11.2021
Любка Василева Иванова096 - Ш /09.11.2021
Жечка Атанасова Димитрова097 - Ш /09.11.2021
Ивелина Пенчева Иванова098 - Ш /09.11.2021
Тодорка Николова Давидкова099 - Ш /09.11.2021
Любчо Атанасов Петров100 - Ш /09.11.2021
Марин Иванов Маринов101 - Ш /09.11.2021
Бойка Минкова Андонова102 - Ш /09.11.2021
Гергана Илиева Неделчева103 - Ш /09.11.2021
Юмер Ахмед Хаджи104 - Ш /09.11.2021
Кръстинка Илиева Казакова105 - Ш /09.11.2021
Дана Спасова Иванова106 - Ш /09.11.2021
Райна Щерева Райкова107 - Ш /09.11.2021
Райна Христова Иванова108 - Ш /09.11.2021
Божидар Асенов Атанасов109 - Ш /09.11.2021
Гинка Стоянова Борисова110 - Ш /09.11.2021
Милко Иванов Цанев111 - Ш /09.11.2021
Минчо Русев Минчев112 - Ш /09.11.2021
Велко Колев Стоянов113 - Ш /09.11.2021
Красимира Николаева Савова114 - Ш /09.11.2021
Стефан Владимиров Анев115 - Ш /09.11.2021
Илийчо Йорданов Илиев116 - Ш /09.11.2021
Пламен Ангелов Сандов117 - Ш /09.11.2021
Гергана Недкова Иванова118 - Ш /09.11.2021
Николинка Йорданова Добрева119 - Ш /09.11.2021
Мустафа Алиосман Садък120 - Ш /09.11.2021
Велико Генов Вълев121 - Ш /09.11.2021
Дончо Йорданов Донев122 - Ш /09.11.2021
Иванка Данова Лозанова123 - Ш /09.11.2021
Вунка Василева Петкова124 - Ш /09.11.2021
Мартин Ивелинов Христов125 - Ш /09.11.2021
Светла Ангелова Йорданова126 - Ш /09.11.2021
Ивелин Христов Йорданов127 - Ш /09.11.2021
Тихомир Радков Симеонов001 - НП /09.11.2021
Златка Георгиева Иванова002 - НП /09.11.2021
Сийка Драгомирова Николова003 - НП /09.11.2021
Георги Трифонов Христов004 - НП /09.11.2021
Татяна Афанасевна Желева005 - НП /09.11.2021
Денка Василева Малчева006 - НП /09.11.2021
Пламен Димов Андреев007 - НП /09.11.2021
Добромир Иванов Димитров008 - НП /09.11.2021
Гйоксел Гюрсел Насуф009 - НП /09.11.2021
ПЕТЯ КРУМОВА ЛИДАНСКА010 - НП /09.11.2021
Сезгин Реджеб Али011 - НП /09.11.2021
Емил Михайлов Севдалинов012 - НП /09.11.2021
Маргаритка Георгиева Димитрова013 - НП /09.11.2021
Петър Георгиев Христов014 - НП /09.11.2021
Жечка Пенчева Спасова015 - НП /09.11.2021
Георги Иванов Петров016 - НП /09.11.2021
Реване Абил Аптула017 - НП /09.11.2021
Северина Стефанова Янчева018 - НП /09.11.2021
Любка Славчева Димитрова019 - НП /09.11.2021
Милена Господинова Павлова020 - НП /09.11.2021
Румен Маринов Ангелов021 - НП /09.11.2021
Валентин Маринов Ангелов022 - НП /09.11.2021
Марко Петров Марков023 - НП /09.11.2021
Катя Райкова Тодорова024 - НП /09.11.2021
Миглена Красенова Димитрова025 - НП /09.11.2021
Радостина Василева Петрова026 - НП /09.11.2021
Игнатка Маринова Николова027 - НП /09.11.2021
Стоян Христов Стоянов028 - НП /09.11.2021
Михайл Петров Михайлов029 - НП /09.11.2021
Аян Джошкунов Мехмедов030 - НП /09.11.2021
Станислав Митков Стойчев031 - НП /09.11.2021
Иван Николов Николов032 - НП /09.11.2021
Симеон Красенов Симеонов033 - НП /09.11.2021
Светлана Николаева Георгиева034 - НП /09.11.2021
Стоян Василев Стоянов001 - КО /09.11.2021
Бирхаят Илхан Ибрям002 - КО /09.11.2021
Васви Мехмед Мустафа003 - КО /09.11.2021
Орхан Ахмедов Мехмедов004 - КО /09.11.2021
Рейхан Юсеин Ахмед005 - КО /09.11.2021
Юсуф Мехмедов Шабанов006 - КО /09.11.2021
Иван Тодоров Иванов007 - КО /09.11.2021
Иван Стоянов Иванов008 - КО /09.11.2021
Динка Цанкова Стефанова009 - КО /09.11.2021
Асие Салимова Халил010 - КО /09.11.2021
Димитър Танев Димитров011 - КО /09.11.2021
Славчо Киров Славов012 - КО /09.11.2021
Севджан Руфиева Адемова013 - КО /09.11.2021
Ангел Добринов Демиров014 - КО /09.11.2021
Вилдан Нихат Саид015 - КО /09.11.2021
Красимира Димитрова Вълчева016 - КО /09.11.2021
Гюлзаде Махмуд Мустафа017 - КО /09.11.2021
Марийка Колева Неделчева018 - КО /09.11.2021
Джунейт Хайредин Халим019 - КО /09.11.2021
Христинка Тодорова Йорданова020 - КО /09.11.2021
Зия Юсуф Рушан021 - КО /09.11.2021
Мергюл Ридван Хасан022 - КО /09.11.2021
Сабрие Али Хабил023 - КО /09.11.2021
Венка Драганова Войнова001 - КН /09.11.2021
Йорданка Стефанова Недялкова002 - КН /09.11.2021
Валентина Иванова Трифонова003 - КН /09.11.2021
Соня Цветкова Георгиева004 - КН /09.11.2021
Ахмед Мехмед Ахмед005 - КН /09.11.2021
Анулиран006 - КН /09.11.2021
Янаки Димитров Янакиев007 - КН /09.11.2021
Йовка Николова Христова008 - КН /09.11.2021
Добра Йорданова Фучик009 - КН /09.11.2021
Виолета Владимирова Владимирова010 - КН /09.11.2021
Веселина Колева Димитрова011 - КН /09.11.2021
Стела Любенова Петкова012 - КН /09.11.2021
Румен Георгиев Христов013 - КН /09.11.2021
Катя Сотирова Димитрова014 - КН /09.11.2021
Снежа Банчева Василева015 - КН /09.11.2021
Пламен Николов Цеков016 - КН /09.11.2021
Красен Василев Петров001 - Х /09.11.2021
Медаим Федаи Мехмед002 - Х /09.11.2021
Назиф Идриз Назиф003 - Х /09.11.2021
Алкан Шефкед Галиб004 - Х /09.11.2021
Айдън Ахмед Хамди005 - Х /09.11.2021
Октай Ибрям Фарук006 - Х /09.11.2021
Истигбал Ибрям Хасан007 - Х /09.11.2021
Садрие Ниязи Зекерия008 - Х /09.11.2021
Ахмед Мустафа Ахмед009 - Х /09.11.2021
Исмаил Хълмиев Ебазеров010 - Х /09.11.2021
Исмаил Невзатов Шефкъев011 - Х /09.11.2021
Юзджан Ведат Ахмед012 - Х /09.11.2021
Мехнуриет Вехби Басри013 - Х /09.11.2021
Мехмед Басриев Мехмедов014 - Х /09.11.2021
Нердживан Ибрахим Исмаил015 - Х /09.11.2021
Сали Неджиб Мехмед016 - Х /09.11.2021
Джемал Реджеб Абтула017 - Х /09.11.2021
Севил Басриева Хасанова018 - Х /09.11.2021
Лъчезар Любенов Лазаров019 - Х /09.11.2021
Вайде Назиф Ехлиман020 - Х /09.11.2021
Димитринка Станева Марчева001 - ВП /09.11.2021
Райна Христова Рачева002 - ВП /09.11.2021
Николинка Йорданова Маринова003 - ВП /09.11.2021
Петър Йорданов Иванов004 - ВП /09.11.2021
Иванка Йорданова Димитрова005 - ВП /09.11.2021
Огнян Ангелов Куюмджиев006 - ВП /09.11.2021
Илия Стоянов Попов007 - ВП /09.11.2021
Стойчо Стратиев Стойнов008 - ВП /09.11.2021
Йордан Иванов Костов009 - ВП /09.11.2021
Атанаска Стаменова Атанасова010 - ВП /09.11.2021
Стоянка Георгиева Димова011 - ВП /09.11.2021
Димитър Радев Панчев012 - ВП /09.11.2021
Румянка Янакиева Велкова013 - ВП /09.11.2021
Виолетка Димитрова Иванова014 - ВП /09.11.2021
ФАТМЕ ФЕРАД КАВУНСКА015 - ВП /09.11.2021
Сашо Асенов Стоянов016 - ВП /09.11.2021
Славчо Иванов Терзиев017 - ВП /09.11.2021
Антон Сотиров Георгиев018 - ВП /09.11.2021
Тодю Бойчев Тодев019 - ВП /09.11.2021
Илия Ташев Илиев020 - ВП /09.11.2021
Георги Неделчев Абов021 - ВП /09.11.2021
Хидает Бейтулов Ахмедов001 - В /09.11.2021
Васви Зекерие Мехмед002 - В /09.11.2021
АРНЕЛ МУСТАФА ЛЮТФИ003 - В /09.11.2021
Атче Осман Карамахмуд004 - В /09.11.2021
Илхан Фазлиев Халилов005 - В /09.11.2021
Сали Назъм Аляйдин006 - В /09.11.2021
Гюнай Реджебов Мехмедов007 - В /09.11.2021
Мехмед Ерол Идриз008 - В /09.11.2021
Индихан Рейхан Сали009 - В /09.11.2021
Йълмаз Неджми Джеляледин010 - В /09.11.2021
Сами Ахмедов Яхов011 - В /09.11.2021
Неджмидин Ахмед Мехмед012 - В /09.11.2021
Гюнюл Себайдин Ахмед013 - В /09.11.2021
Идриз Кадир Юсуф014 - В /09.11.2021
Мехмед Касим Мустафа015 - В /09.11.2021
Севи Атанасов Севев001 - С /09.11.2021
Живко Николов Захариев002 - С /09.11.2021
Петър Димитров Пенев003 - С /09.11.2021
Диян Симеонов Стоянов004 - С /09.11.2021
Деян Атанасов Дочев005 - С /09.11.2021
Живко Стоянов Хараланов006 - С /09.11.2021
Емил Илиев Русев007 - С /09.11.2021
Георги Руменов Георгиев008 - С /09.11.2021
Стефан Николов Стефанов009 - С /09.11.2021
Светлин Иванов Иванов010 - С /09.11.2021
Ангелина Неделчева Димова011 - С /09.11.2021
Николай Стефанов Петров012 - С /09.11.2021
Илия Русев Илиев013 - С /09.11.2021
Севдалина Стефанова Димитрова001 - НК /09.11.2021
Бахрие Раим Алиш002 - НК /09.11.2021
Димитричка Славкова Димитрова003 - НК /09.11.2021
Валентин Тодоров Пеев004 - НК /09.11.2021
Геновева Тошкова Атанасова005 - НК /09.11.2021
Хамид Хюсеин Хюсеин006 - НК /09.11.2021
Георги Кирилов Георгиев007 - НК /09.11.2021
Николай Христов Тодоров008 - НК /09.11.2021
Стефчо Симионов Добрев009 - НК /09.11.2021
Христина Иванова Господинова010 - НК /09.11.2021
Димитър Георгиев Радев012 - НК /09.11.2021
Антоанета Веселинкова Георгиева013 - НК /09.11.2021
Димитър Желев Димитров001 - ВА/09.11.2021
Февзи Ниязиев Герджиков002 - ВА/09.11.2021
Ахмед Османов Мехмедов003 - ВА/09.11.2021
Любчо Димитров Георгиев004 - ВА/09.11.2021
Димитър Тодоров Чирпанов005 - ВА/09.11.2021
Тодор Захариев Христов006 - ВА/09.11.2021
Руси Георгиев Русев007 - ВА/09.11.2021
Ростислав Стоянов Георгиев008 - ВА/09.11.2021
Петър Миланов Стоименов009 - ВА/09.11.2021
Ненко Миланов Стоименов010 - ВА/09.11.2021
Димитър Димитров Георгиев011 - ВА/09.11.2021
Риза Алишев Ризов012 - ВА/09.11.2021
Ангел Димитров Пасков013 - ВА/09.11.2021
Атанас Димитров Желев014 - ВА/09.11.2021
Асен Руменов Вълчев015 - ВА/09.11.2021
Айше Рафетова Смиленова016 - ВА/09.11.2021
Начко Пенков Филипов017 - ВА/09.11.2021
Красимир Димитров Кръстев018 - ВА/09.11.2021
Гълъб Димитров Тодоров019 - ВА/09.11.2021
Станислав Ангелов Герджиков020 - ВА/09.11.2021
Анулиран017 - КН /12.11.2021
Анулиран128 - Ш /12.11.2021
Иван Атанасов Иванов017 - КН /12.11.2021
Николай Димитров Василев128 - Ш /12.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения