Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 52-ПВР/НС
Шумен, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Велики Преслав, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

С вх. № 69/13.10.2021г. в РИК - Шумен е постъпило  предложение от кмета на Община Велики Преслав за състави на СИК с изх. №37-00-43/13.10.2021г. на Община Велики Преслав, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС / 29.09.2021г. на ЦИК ,

РИК Шумен

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Велики Преслав при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

 

 

№ 302300001  Клуб на пенсионера ул.”Ил.Р.Блъсков”

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

 

Партии и коалиции

1

Председател

Виолета Добрева Иванова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател.

Златина Денчева Бодурова

БСП

3

Секретар

Марияна Димитрова Колева

ИТН

4

Член

Мариана Здравкова Стоянова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Сунай Алиев Мустафов

ДПС

6

Член

Янка Николаева Петрова

БСП

7

Член

Веска Драгомирова Стоянова

ИТН

8

Член

Надежда Петрова Калчева

ДБ

9

Член

Наско Петров Русев

ИБГНИ

 

 

№ 302300002 Домашен социален патронаж

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Дарина Николова Маринова

ДБ

2

Зам.-председател.

Гинка Русева Георгиева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Румен Янков Радинов

ИБГНИ

4

Член

Божан Димитров Димитров

ГЕРБ-СДС

5

Член

Симона Николаева Любенова

ИТН

6

Член

Веселин Тихомиров Атанасов

ИТН

7

Член

Калоян Светозаров Колев

ИТН

8

Член

Галина Йорданова Маринова

БСП

9

Член

Нуртен Ремзиева Рамаданова-Михайлова

ДПС

 

 

 № 302300003 Държавно горско стопанство

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Атанаска Иванова Атанасова

БСП

2

Зам.-председател.

Десислава Кръстева Христова

ИТН

3

Секретар

Илияна Иванова Здравева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Пламена Дамянова Петрова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Светлана Светославова Стойчева

ИТН

6

Член

Татяна Веселинова Йорданова

БСП

7

Член

Назим Неджми Мехмед

ДПС

8

Член

Жаклина  Радославова Жекова

ИБГНИ

9

Член

Нина Тодорова Денева

ДБ

 

 

 № 302300004 ОУ” Св. св. Кирил и Методий“

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Бонка Милкова Василева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател.

Добринка Димова Димитрова

БСП

3

Секретар

Надежда Шарбанова Стоянова

ИТН

4

Член

Елена Асенова Владимирова -Даруиш

ГЕРБ-СДС

5

Член

Любослав Николаев Любенов

ИТН

6

Член

Павлина Панайотова Тодорова

ИТН

7

Член

Хава Мехмедова Хамидова

ДПС

8

Член

Вергиния Методиева Иванова

ДБ

9

Член

Стела Валентинова Тодорова

ИБГНИ

 

 

№ 302300005   Клуб ул.”Ал. Стамболийски”

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Димитрина Христова Димитрова

ИТН

2

Зам.-председател.

Божанка Димчева Андреева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Петина Димитрова Кирилова

БСП

4

Член

Райна Георгиева Василева

ИТН

5

Член

Стоянка Илиева Стойкова

ИТН

6

Член

Дана Георгиева Манова

ГЕРБ-СДС

7

Член

Мевсим Мехмед Хюсеин

ДПС

8

Член

Вилий Ангелова Александрова

ДБ

9

Член

Гергана Милкова Кюркчиева-Атанасова

ИБГНИ

 

 

№ 302300006 Професионална техническа гимназия

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Райчо Жеков Рачев

БСП

2

Зам.-председател.

Пламен Димитров Андреев

ИТН

3

Секретар

Лиляна Колева Георгиева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Кирил Петров Кинев

ГЕРБ-СДС

5

Член

Станка Вълчева Павлова

ИТН

6

Член

Пенка Стоянова Иванова

БСП

7

Член

Златка Калчева Кюркчиева

ДПС

8

Член

Керанка Петкова Стефанова

ДБ

9

Член

Димитър Иванов Димитров

ИБГНИ

 

 

Секция №302300007 ПГ по селско стопанство

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Пенка Иванова Папазова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател.

Цонка Пенева Вичева

ИТН

3

Секретар

Правдина Иванова Карапачова

ДБ

4

Член

Меглена Георгиева Стойчева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Христо Славчев Терзиев

ИТН

6

Член

Енчо Иванов Енчев

БСП

7

Член

Валентина Дякова Кюркчиева

ДПС

8

Член

Надка Тодорова Вълкова

ГЕРБ-СДС

9

Член

Теодора Милкова Радева

ИБГНИ

 

 

Секция №302300008 общинска сграда ул.“Б.Спиров №76

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Христина Димкова Неделчева

ИТН

2

Зам.-председател.

Милена Стоянова Симеонова

ДБ

3

Секретар

Диляна Жечкова Владимирова

БСП

4

Член

Иванчо Станчев Димитров

ГЕРБ-СДС

5

Член

Йовка Върбанова Шопова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Григорий Александров Горчев

БСП

7

Член

Димитрина Христова Вълкова

ИТН

8

Член

Мехмед Неджми Мехмед

ДПС

9

Член

Христина Стефкова Иванова

ИБГНИ

 

 

Секция № 302300009 Кметство кв. Кирково

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Галена Наскова Радославова

ИБГНИ

2

Зам.-председател.

Живко Пламенов Петков

ИТН

3

Секретар

Марияна Георгиева Калева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Светла Станчева Пенчева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Георги Галинов Георгиев

ИТН

6

Член

Стела Добрева Пенчева

БСП

7

Член

Станислав Георгиев Пенев

ГЕРБ-СДС

8

Член

Даниела Петкова Николова

ДБ

9

Член

Федаил Якуб Мехмед

ДПС

 

 

Секция № 302300010 Клуб на пенсионера ул.”Б.Спиров”

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Петранка Димитрова Петрова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател.

Анифе Джевадетова Мустафова

ДПС

3

Секретар

Пенчо Вичев Пенев

ИТН

4

Член

Богдан Диянов Богданов

ИТН

5

Член

Веселина Минчева Христова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Петина Петрова Кирилова

ДБ

7

Член

Станка Димитрова Атанасова

ИТН

8

Член

Йорданка Петрова Шопова

БСП

9

Член

Юрий Василев Костадинов

ИБГНИ

 

 

Секция №302300011 - с.Драгоево

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Цветомира Георгиева Димитрова

ИТН

2

Зам.-председател.

Диана Димова Жекова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Тонка Стефанова Стефанова

БСП

4

Член

Борянка Златкова Петрова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Йорданка Георгиева Атанасова

ИТН

6

Член

Жеко Иванов Димитров

ИБГНИ

7

Член

Надя Пенчева Йорданова

ДПС

8

Член

Венелина Карова Денева

ДБ

9

Член

Светла Митева Димитрова

ГЕРБ-СДС

 

 

Секция № 302300012 - с.Златар

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Адвие Рамаданова Мустафа

БСП

2

Зам.-председател.

Светла Георгиева Спасова

ИТН

3

Секретар

Кямиле Хасанова Адемова

ДПС

4

Член

Сидика Хюсеинова Сакинова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Юлиана Димитрова Вичева

ИТН

6

Член

Анета Ангелова Стефанова

ДБ

7

Член

Силва Христова Ангелова

ГЕРБ-СДС

8

Член

Сийка Василева Герова

ДБ

9

Член

Величка Рачева Маринова

ИБГНИ

 

 

Секция №302300013 - с.Имренчево

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Цветан Василев Цветанов

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател.

Галина Атанасова Димитрова

ИТН

3

Секретар

Елка Димчева Боева

ДБ

4

Член

Стела Севдалинова Кръстева

ДПС

5

Член

Станчо Кънчев Енев

ИТН

6

Член

Геновева Кирилова Христова

БСП

7

Член

Станчо Дончев Станчев

ИБГНИ

 

 

Секция №302300014 - с.Кочово

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Джемиле Сали Мехмедова

ДПС

2

Зам.-председател.

Валентина Блажева Добрева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Христина Илиева Теленикова-Митева

ДБ

4

Член

Иван Димитров Маринов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Мевсяр Мустафа Тефик

ДБ

6

Член

Атанаска Йорданова Шолева

ИТН

7

Член

Фатме Идиризова Хасанова

ИТН

8

Член

Ирина Иванова Бойчева

БСП

9

Член

Теодосий Иванов Тодоров

ИБГНИ

 

 

Секция №302300015 - с.Миланово

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Севгюл Ахмедова Мехмед

ДПС

2

Зам.-председател.

Славка Иванова Янкова-Савова

ДБ

3

Секретар

Айше Юзджан Осман

ГЕРБ-СДС

4

Член

Гюлхан Реджебова Хюсеинова

ДБ

5

Член

Атанас Господинов Киров

ИТН

6

Член

Никола Славов Стефанов

БСП

7

Член

Наталия Стоянова Петрова

ИТН

8

Член

Невин Неждетова Мехмед

ГЕРБ-СДС

9

Член

Селиме Вели Мехмед

ИБГНИ

 

 

Секция №302300016 - с.Мокреш

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Емине Мехмедова Халил

ДПС

2

Зам.-председател.

Венелин Борисов Димитров

БСП

3

Секретар

Селиме Салиева Хюсеинова

ИТН

4

Член

Мартин Валентинов Илиев

ИТН

5

Член

Сефидин Хюсеин Исмаил

ДБ

6

Член

Нурхан Алиева Исмаил

ГЕРБ-СДС

7

Член

Хасан Юмер Хасан

ИБГНИ

 

 

Секция №302300017 - с.Мостич

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Йорданка Белева Йорданова

ДБ

2

Зам.-председател.

Бюрхан Хюсеин Исмаил

ДПС

3

Секретар

Катя Стефанова Върбева

ИТН

4

Член

Светла Неделчева Стоянова

ИТН

5

Член

Неврие Нуридинова Мехмедова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Антоанета Георгиева  Антонова

БСП

7

Член

Михаил Иванов Рачев

ИБГНИ

 

 

Секция №302300018 - с.Осмар

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Антоанета Димитрова Василева

ДБ

2

Зам.-председател.

Силвена Руменова Кирилова

ИБГНИ

3

Секретар

Мария Христова Бонева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Огнян Митев Ганчев

ГЕРБ-СДС

5

Член

Росица Атанасова Стойчева

ИТН

6

Член

Пенчо Петров Пенчев

БСП

7

Член

Нерми Мазюмов Хюсеинов

ДПС

 

 

Секция №302300019 - с.Суха река

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Андрей Велков Марчев

ИТН

2

Зам.-председател.

Харизан Върбанов Харизанов

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Тихомир Веселинов Тодоров

ДПС

4

Член

Милко Пенчев Михайлов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Панайот Росенов Панайотов

ДБ

6

Член

Карамфил Карамфилов Борисов

БСП

7

Член

Хайрина Хайриева Онбашиева

ИБГНИ

 

 

Секция №302300020 - с.Троица

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Йолка Иванова Севева

ИТН

2

Зам.-председател.

Ненка Вичкова Сотирова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Вилдан Ибрахим Исмаилова

ДПС

4

Член

Стефка Енчева Димитрова

БСП

5

Член

Георги Параскевов Белитов

ИТН

6

Член

Лъчезар Георгиев Лазаров

ИТН

7

Член

Валентина Иванова Николова

ГЕРБ-СДС

8

Член

Свилен Славейков Мариянски

ДБ

9

Член

Яница Светославова Николаева

ИБГНИ

 

 

Секция №302300021 - с.Хан Крум

 

Длъжност в СИК

 Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Анелия Росенова Вълкова

ИТН

2

Зам.-председател.

Мария Дончева Темелкова

ДБ

3

Секретар

Керанка Димитрова Ефтимова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Катя Златева Попова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Радка Стоянова Димитрова

БСП

6

Член

Айлин Исмаил Байрям

ДПС

7

Член

Милена Георгиева Петрова

ИБГНИ

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Велики Преслав.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Велики Преслав.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:57 часа

Свързани решения:

90-ПВР/НС/08.11.2021

105-ПВР/НС/10.11.2021

124-ПВР/НС/11.11.2021

129-ПВР/НС/12.11.2021

153-ПВР/НС/13.11.2021

190-ПВР/18.11.2021

195-ПВР/19.11.2021

224-ПВР/21.11.2021

228-ПВР/21.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения