Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 48-ПВР/НС
Шумен, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Каспичан, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

С вх. № 64/13.10.2021г. в РИК - Шумен е постъпило  предложение от кмета на Община Каспичан за състави на СИК с изх. №37-00-40/13.10.2021г. на Община Каспичан, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС / 29.09.2021г. на ЦИК,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Каспичан при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:
 

 

 № 301900001 – гр. Каспичан

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Маринка Генова Желева

БСП

2

Зам.-председател

Христо Георгиев Бойнов

ИТН

3

Секретар

Ваня Тодорова Йорданова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Тамара Иванова Райнова

ДБ

5

Член

Милена Кирилова Георгиева

ГЕРБ-СДС

6

Член

Онур Гюнал Юсеин

ПП ДПС

7

Член

Борислав Байчев Баев

ИБГНИ

 

 

 № 301900002 – гр. Каспичан

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Миглена Николаева Трифонова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Тодор Георгиев Бойнов

ИТН

3

Секретар

Валентина Вескова Неделчева

БСП

4

Член

Валентина Димитрова Георгиева

ДБ

5

Член

Силвия Валентинова Михайлова

ДБ

6

Член

Майкъл Ясенов Николов

ИТН

7

Член

Радка Сандева Колева

ГЕРБ-СДС

8

Член

Айхан Ердован Юмер

ПП ДПС

9

Член

Калоян Недялков Калчев

ИБГНИ

 

 

 

 

 

 

№ 301900003– гр. Каспичан

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Даниела Господинова Стойчева

ИТН

2

Зам.-председател

Зорница Красимирова Ценкова

БСП

3

Секретар

Жечка Желева Недялкова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Пламен Кръстев Божилов

ДБ

5

Член

Георги Костадинов Георгиев

ИТН

6

Член

Наталия Герчева Халачева

ГЕРБ-СДС

7

Член

Златена Валентинова Атанасова

БСП

8

Член

Найле Наит Реджеб

ПП ДПС

9

Член

Атина Калоянова Герова

ИБГНИ

 

 

№ 301900004– гр.Каспичан

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Сашка Никова Николова

ИТН

2

Зам.-
председател

Жени Стоянова Вълчева

БСП

3

Секретар

Ганка Иванова Тодорова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Димитричка Валентинова Лазарова

ДБ

5

Член

Десислава Миленова Герчева

ИТН

6

Член

Мария Маринова Петрова

ГЕРБ-СДС

7

Член

Даринка Рангелова Цекова

БСП

8

Член

Ибрахим Селями Ибраим

ПП ДПС

9

Член

Йордан Иванов Тотев

ИБГНИ

 

 

№ 301900005– с. Каспичан

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Татяна Тодорова Стоянова

БСП

2

Зам.-
председател

Тургай Мурадали Марем

ПП ДПС

3

Секретар

Людмила Христова Борисова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Теменужка Маринова Величкова

ИТН

5

Член

Снежана Иванова Костадинова

ИТН

6

Член

Борислав Насков Боянов

ДБ

7

Член

Александър Георгиев Станчев

ГЕРБ-СДС

8

Член

Ерджан Мустафа Ибрям

ПП ДПС

9

Член

Снежана Стоянова Русева

ИБГНИ

 

 

№ 301900006– с.Каспичан

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Йорданка Георгиева Янкова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-
председател

Магбуле Ремзиева Мехмедалиева

ПП ДПС

3

Секретар

Теменужка Георгиева Господинова

ИБГНИ

4

Член

Симеон Сашков Проданов

ИТН

5

Член

Силвия Драгомирова Миткова

ИТН

6

Член

Ивайло Милков Иванов

ДБ

7

Член

Атанас Ангелов Тодоров

ГЕРБ-СДС

8

Член

Мехмед Фикретов Ахмедов

БСП

9

Член

Десислав Красимиров Маринов

ПП ДПС

 

 

№301900007– гр. Каспичан (кв. Калугерица)

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Донка Георгиева Христова

ИБГНИ

2

Зам.-
председател

Милена Архангелова Стоянова

ИТН

3

Секретар

Славка Кирилова Великова

ДБ

4

Член

Християн Галинов Григоров

ИТН

5

Член

Дамян Борисов Петков

ГЕРБ-СДС

6

Член

Галин Веселинов Герчев

БСП

7

Член

Бердар Урал Мустафа

ПП ДПС

 

 

№ 301900008– с. Могила

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Янка Янкова Петрова

БСП

2

Зам.-
председател

Калин Живков Колев

ИТН

3

Секретар

Божинка Петкова Русева

ДБ

4

Член

Владимир Николаев Трифонов

ИТН

5

Член

Татяна Христова Григорова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Ренгинар Мурадалиева Мухаремова

ПП ДПС

7

Член

Димитър Борисов Христов

ИБГНИ

 

 

№ 301900009– гр. Плиска

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Петя Димитрова Иванова

ДБ

2

Зам.-председател

Цветалина Маринова Стефанова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Тоня Добромирова Христова

ИТН

4

Член

Веселина Венелинова Митева

ИТН

5

Член

Десислава Петрова Драгомирова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Ганка Христова Христова

БСП

7

Член

Борис Методиев Дойчинов

ИБГНИ

 

 

№ 301900010– гр. Плиска

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Валентина Александрова Петрова

ДБ

2

Зам.-председател

Иванета Костадинова Недялкова

ИБГНИ

3

Секретар

Миглена Кирилова Йорданова

ИТН

4

Член

Наталия Георгиева Славкова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Евелина Стефанова Манасиева

ГЕРБ-СДС

6

Член

Милена Стоянова Цанкова

БСП

7

Член

Лютфия Исмаилова Хасанова

ПП ДПС

 

 

№ 301900011– с. Златна нива

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Георги Петров Йорданов

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Вилдан Махрям Реджеб

ПП ДПС

3

Секретар

Цанко Борисов Христов

ИТН

4

Член

Нежди Тасин Сали

ДБ

5

Член

Иван Христов Христов

ИТН

6

Член

Таня Асенова Дочева

ИТН

7

Член

Мария Петрова Димитрова

ГЕРБ-СДС

8

Член

Соня Йорданова Петкова

БСП

9

Член

Венда Асенова Орлинова

ИБГНИ

 

 

№ 301900012– с. Върбяне

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Илиана Николаева Илиева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-
председател

Гюрхан Фикри Халил

ПП ДПС

3

Секретар

Йордан Атанасов Петров

ДБ

4

Член

Гинка Крумова Недева

ИТН

5

Член

Севил Бюрхан Махмуд

ГЕРБ-СДС

6

Член

Ивелина Атанасова Ангелова

БСП

7

Член

Величка Стоянова Йорданова

ИБГНИ

 

 

№ 301900013– с. Кюлевча

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Румен Христов Бабев

БСП

2

Зам.-председател

Никола Добромиров Николов

ИТН

3

Секретар

Анелия Руменова Ангелова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Гален Симеонов Андонов

ДБ

5

Член

Цветелина Иванова Чайкова - Жекова

ИТН

6

Член

Зорка Георгиева Иванова

ГЕРБ-СДС

7

Член

Биляна Бориславова Герова

ИБГНИ

 

 

№ 301900014– с. Марково

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Нина Маринова Николова

ИТН

2

Зам.-председател

Мария Атанасова Атанасова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Десислава Георгиева Радева

ДБ

4

Член

Катя Ивелинова Митева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Виктор Сотиров Димитров

БСП

6

Член

Рекдане Нехатова Ибазерова

ПП ДПС

7

Член

Галина Йорданова Георгиева

ИБГНИ

 

 

№ 301900015– с. Марково

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Даниела Садофи Василева

ДБ

2

Зам.-председател

Исмет Ибрямов Назифов

ПП ДПС

3

Секретар

Женета Венелинова Веселинова

ИТН

4

Член

Лиляна Лазарова Стоянова

ИТН

5

Член

Елица Банчева Василева

ГЕРБ-СДС

6

Член

Бистра Андреева Ганчева

БСП

7

Член

Мария Пенчева Николаева

ИБГНИ

 

 

№ 301900016– с. Косово

 

№ 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Альоша Альошев Траянов

ИТН

2

Зам.-председател

Нина Лазарова Илиева

ПП ДПС

3

Секретар

Наталия Сашева Демирева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Величка Живкова Димитрова

ДБ

5

Член

Емилиян Юриев Мирославов

ИТН

6

Член

Миленка Симеонова Христова

БСП

7

Член

Гинка Йорданова Петрова

ИБГНИ

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Каспичан.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Каспичан.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:25 часа

Свързани решения:

91-ПВР/НС/08.11.2021

108-ПВР/НС/10.11.2021

134-ПВР/НС/12.11.2021

179-ПВР/17.11.2021

183-ПВР/17.11.2021

189-ПВР/18.11.2021

201-ПВР/19.11.2021

210-ПВР/20.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения