Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 47-ПВР/НС
Шумен, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Нови пазар, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

С вх. № 63/13.10.2021г. в РИК - Шумен е постъпило  предложение от кмета на Община Нови пазар за състави на СИК с изх. №37-00-70/13.10.2021г. на Община Нови пазар, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС / 29.09.2021г. на ЦИК,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Нови пазар при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

 

 

Секция 302200001-Кв.Дружба

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция

1

Председател

Надя Събева Стоянова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Мая Петкова Велчева

ДБ

3

Секретар

Елис Етямова Хасанова

ДПС

4

Член

Анита Пламенова Антонова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Дечка Русева Ботева

ИТН

6

Член

Татяна Златева Станкова

БСП

7

Член

Емилия Иванова Гоцева

ДБ

8

Член

Симеон Тодоров Славков

ИБГНИ

9

Член

Борислав Красенов Братованов

ИТН

 

 

Секция 302200002-Кв.Дружба

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция

1

Председател

Цанко Иванов Цанков

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Георги Стоянов Георгиев

БСП

3

Секретар

Нуртен Джевджетова Ахмед

ДПС

4

Член

Жулиен Митков Йорданов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Никола Тодоров Славков

ИБГНИ

6

Член

Иван Кръстев Левски

ИТН

7

Член

Димитър Стоянов Запрянов

ИТН

8

Член

Каролина Кирилова Неделчева

БСП

9

Член

Цветанка Георгиева Георгиева

ДБ

 

 

Секция 302200003-Кв.Дружба

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и  фамилия

Партия/коалиция

1

Председател

Илкгюн Назимов Исмаилов

ДПС

2

Зам.-председател

Дешка Тотева Стоянова

БСП

3

Секретар

Величка Цанкова Георгиева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Веселка Кирова Маринова

ИТН

5

Член

Таня Стоянова Димитрова Гористанова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Гергана Стефанова Веселинова

ИТН

7

Член

Наталия Александрова Мирова

БСП

8

Член

Добринка Иванова Бакърджиева

ДБ

9

Член

Леман Ибрям Реджеб

ИБГНИ

 

 

Секция 302200004-Кв.Берислав

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция

1

Председател

Милена Гатева Стоянова

ДБ

2

Зам.-председател

Теодора Петрова Тодорова

ИБГНИ

3

Секретар

Дамян Валентинов Дамянов 

ИТН

4

Член

Ирена Миленова Господинова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Явор Ивалинов Янчев

ГЕРБ-СДС

6

Член

Гергана Красенова Владимирова

ИТН

7

Член

Стела Димитрова Димитрова

БСП

8

Член

Мелис Дурханова Васви

ДПС

9

Член

Ралица Костадинова Йовчева

ИТН

 

 

Секция 302200005-Кв.Стара Планина

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция

1

Председател

Юлия Димитрова Цвяткова

БСП

2

Зам.-председател

Нелида Хюсеин Алиосман

ДПС

3

Секретар

Радка Цветанова Цанкова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Игнат Асенов Игнатов

ИТН

5

Член

Румяна Иванова Русева

ГЕРБ-СДС

6

Член

Февзия Ахмед Ахмед

ИТН

7

Член

Анна Георгиева Кръстева

ИБГНИ

8

Член

Диана Иванова Тодорова

БСП

9

Член

Николай Христов Николов

ДБ

 

 

Секция 302200006-Кв.Стара Планина

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция

1

Председател

Жанета Веселинова Христова

БСП

2

Зам.-председател

Виолета Стоянова Христова

ИТН

3

Секретар

Маргарита Георгиева Иванова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Велислав Николаев Христов

ИТН

5

Член

Никола Стефанов Костов

ГЕРБ-СДС

6

Член

Сара Гарабед Кърбашян

ИТН

7

Член

Незает Мехмед Хакъ-Хюсеин

ДПС

8

Член

Антон Стоянов Атанасов

ИБГНИ

9

Член

Нели Захариева Колева

ДБ

 

 

Секция 302200007-Кв.Стара Планина

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция

1

Председател

Елена Петева Христова

БСП

2

Зам.-председател

Иван Радославов Добрев

ДБ

3

Секретар

Денислава Валентинова Димова

ИТН

4

Член

Елка Георгиева Филипова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Владимир Иванов Владимиров

ИТН

6

Член

Калин Димитров Бурджиев

ИТН

7

Член

Ахмед Керим Ферад

ДПС

8

Член

Надка Петкова Миленкова

ИБГНИ

9

Член

Румен Йерусалимов Спасов

ДБ

 

 

Секция 302200008-Кв.Възраждане

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция

1

Председател

Теодора Стоянова Драганова

БСП

2

Зам.-председател

Христина Димитрова Господинова

ИТН

3

Секретар

Ирина Диянова Стоилова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Мариана Петкова Колева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Иванчо Атанасов Савчев

ГЕРБ-СДС

6

Член

Цветанка Георгиева Бурджиева

ИТН

7

Член

Джордж Янис Георгиос

ДБ

8

Член

Бергюл Исмаил Ибрям

ДПС

9

Член

Петър Теофилов Миленков

ИБГНИ

 

 

Секция 302200009-Кв.Възраждане

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция

1

Председател

Лиляна Сашкова Пенкова

ИТН

2

Зам.-председател

Кремена Христова Георгиева

БСП

3

Секретар

Бетина Пламенова Петрова

ИБГНИ

4

Член

Диана Василева Маркова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Веселка Недельова Георгиева

ГЕРБ-СДС

6

Член

Колю Александров Стефанов

ИТН

7

Член

Вяра Милчева Радкова

БСП

8

Член

Гюлтен Исмаил Хасан

ДПС

9

Член

Галя Тодорова Илиева

ДБ

 

 

Секция 302200010-Кв.Възраждане

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Деница Ангелова Петрова

ДБ

2

Зам.-председател

Ралица Ивалинова Райчева

ИТН

3

Секретар

Ирена Господинова Димитрова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Кристина Пламенова Георгиева

ДБ

5

Член

Анка Мирчева Димитрова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Данаил Димитров Илиев

ИТН

7

Член

Станислава Костова Николова

БСП

8

Член

Габриела Сергеева Суханова

ИБГНИ

9

Член

Иван Василев Петкански

ДБ

 

 

Секция 302200011 - Кв.Възраждане

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Валя Иванова Видева

БСП

2

Зам.-председател

Илияна Ангелова Иванова

ДБ

3

Секретар

Стела Цанкова Георгиева

ИТН

4

Член

Диляна Николаева Апостолова-Асенова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Гинка Станчева Рангелова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Тони Николаев Тенчев

ИТН

7

Член

Таня Севдалинова Станчева

БСП

8

Член

Нуртен Билял Исмаил

ДПС

9

Член

Янка Иванова Карагенова

ИБГНИ

 

 

Секция 302200012 - Кв. Берислав

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Цветелина Георгиева Богданова

ДБ

2

Зам.-председател

Сибел Наимова Наимова

ИТН

3

Секретар

Събина Савова Дънекова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Галин Пламенов Петков

ИТН

5

Член

Светлана Николаева Димитрова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Бойка Матеева Левски

ИТН

7

Член

Снежа Кирилова Димова-Николова

БСП

8

Член

Иксан Нихат Исмет

ДПС

9

Член

Даниела Пламенова Николова

ИБГНИ

 

 

Секция 302200013 - Кв. Берислав

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Надя Георгиева Ангелова

ДБ

2

Зам.-председател

Трънка Костадинова Спиридонова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Веселина Вескова Василева

ИТН

4

Член

Натали Данчева Димитрова

ИТН

5

Член

Симона Свеженова Стефанова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Йордан Иванов Йорданов

ИТН

7

Член

Румяна Калчева Недева

ИБГНИ

8

Член

Валентина Филипова Митева

БСП

9

Член

Гюлджан Ехлиман Османова

ДПС

 

 

Секция 302200014 - Кв. Берислав

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Радостина Петрова Христова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Силвия Веселинова Костадинова

ИТН

3

Секретар

Зоя Иванова Костова

БСП

4

Член

Теодора Милчева Тодорова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Дарина Йорданова Узунова

ИБГНИ

6

Член

Мария Валентинова Атанасова

ИТН

7

Член

Росица Владимирова Ангелова

БСП

8

Член

Шайде Исмаил Кяшифова

ДПС

9

Член

Иван Стойков Савов

ДБ

 

 

Секция 302200015 - Кв. Берислав

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Габриела Валентинова Димова

ИТН

2

Зам.-председател

Валентина Тошкова Енева

БСП

3

Секретар

Красимир Димитров Любенов

ГЕРБ-СДС

4

Член

Йорданка Василева Алексиева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Йонка Валентинова Ганчева

ГЕРБ-СДС

6

Член

Изабела Антонова Григорова

ИТН

7

Член

Свилен Добромиров Андонов

ИБГНИ

8

Член

Зийнеп Исмаил Али

ДПС

9

Член

Десислава Галинова Георгиева

ДБ

 

 

Секция 302200016 - Кв. Добруджански

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Росица Начкова Гочева

БСП

2

Зам.-председател

Юлка Христова Рангелова

ИТН

3

Секретар

Севдалена Венкова Арсова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Цанко Иванов Филипов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Бонка Димитрова Василева

ИБГНИ

6

Член

Фатме Метинова Юсеин

ДПС

7

Член

Чанко Мирчев Атанасов

ДБ

 

 

Секция 302200017 - Кв. Добруджански

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция

1

Председател

Яница Галинова Миткова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Марияна Николаева Георгиева

ИТН

3

Секретар

Николинка Цвяткова Георгиева

БСП

4

Член

Димитрина Валентинова Дянкова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Николинка Димитрова Иванова

ИТН

6

Член

Иванела Илиянова Иванова

ДБ

7

Член

Семра Нудин Мустафова

ДПС

8

Член

Венцеслава Дамянова Величкова

ДБ

9

Член

Паулина Пламенова Петрова

ИБГНИ

 

 

Секция 302200018 - Кв. Добруджански

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Златка Милчева Неделчева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Емилия Райчева Христова

ИТН

3

Секретар

Венета Маринова Нанкова

БСП

4

Член

Лилия Димитрова Вичева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Красимира Куманова Коева

 ИТН

6

Член

Димитричка Каталеева Николова

БСП

7

Член

Юрмюс Юсеин Мустафа

ДПС

8

Член

Божана Людмилова Милчева

ДБ

9

Член

Пламена Димчева Неделчева

ИБГНИ

 

 

Секция 302200019 - Дома За Стари Хора

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Саша Тодорова Атанасова

ИБГНИ

2

Зам.-председател

Маргарита Драганова Костова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Янка Славчева Христова

ИТН

4

Член

Иванка Иванова Христова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Пенка Тодорова Алексиева

БСП

6

Член

Мирослав Ивайлов Костадинов

ДБ

7

Член

Сара Иванова Петканска

ДБ

 

 

Секция 302200020 - С. Ст. Михайловси

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Мерлин Шенолова Ремзиева

ДПС

2

Зам. председател

Желю Петров Желев

ИТН

3

Секретар

Йорданка Тодорова Радева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Петър Георгиев Петров

ИТН

5

Член

Галина Стоянова Ненова

ИТН

6

Член

Десислава Архангелова Николова-Найденова

БСП

7

Член

Емра Ахмед Ахмедова

ДПС

8

Член

Рабия Ридванова Османова

ДПС

9

Член

Петър Желев Панайотов

ИБГНИ

 

 

Секция 302200022 - С. Войвода

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Ирина Стоянова Николова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Мариана Георгиева Божилова

ИТН

3

Секретар

Нежгян Неждет Мустафа

ДПС

4

Член

Жулиде Юзджанова Бейтула

ГЕРБ-СДС

5

Член

Хабибе Ибрямова Юсуфова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Малина Димитрова Парушева

БСП

7

Член

Емине Ахмедова Халидова

ДПС

8

Член

Мелин Метинова Юсеин

ДПС

9

Член

Георги Христов Узунов

ИБГНИ

 

 

Секция 302200023 - С. Енево

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Галина Николова Петрова

БСП

2

Зам.-председател

Маргарита Стоянова Добрева

ДБ

3

Секретар

Христина Пламенова Христова

ИТН

4

Член

Ивалина Маркова Иванова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Ангелина Евгениева Златева

ИТН

6

Член

Жорко Георгиев Жечев

ДБ

7

Член

Денислава Благовестова Маринова

ИБГНИ

 

 

Секция 302200024 - С. Жилино

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Дарина Светлева Павлова

ИТН

2

Зам.-председател

Николай Симеонов Колев

ДБ

3

Секретар

Невена Йорданова Костадинова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Жулиен Янчев Николов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Росица Вескова Янчева

БСП

6

Член

Ридван Мустафов Ахмедов

ДПС

7

Член

Антоанета Митева Христова

ИБГНИ

 

 

Секция 302200025 - С. З.Ореше

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Станислав Иванов Владимиров

ИТН

2

Зам.-председател

Татяна Гошева Найденова

ИБГНИ

3

Секретар

Галина Димитрова Стефанова

ДБ

4

Член

Пенка Тодорова Борисова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Цветанка Иванчева Иванова

БСП

6

Член

Иван Енчев Иванов

ИБГНИ

7

Член

Марин Славев Василев

ДБ

 

 

Секция 302200026 - С. Избул

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Данаил Петров Николов

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Бонка Владимирова Йорданова

ИТН

3

Секретар

Мирям Хърфан Мехмед

ДПС

4

Член

Марийка Стоянова Стоева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Николай Светлозаров Иванов

ИТН

6

Член

Мехнур Мехмед Мустафа

ДПС

7

Член

Димитрина Иванова Колева

ИБГНИ

 

 

Секция 302200027 - С. Мировци

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Силва Агоп Саркисян

ИТН

2

Зам.-председател

Лилия Петкова Кралева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Тодорка Христова Стефанова

ДБ

4

Член

Георги Тодоров Георгиев

ГЕРБ-СДС

5

Член

Янка Христова Иванова

ИТН

6

Член

Илко Георгиев Илчев

БСП

7

Член

Стамат Николаев Стаматов

ИБГНИ

 

 

Секция 302200028 - С. Памукчии

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Садифе Нуридин Чауш

ДПС

2

Зам.-председател

Тодор Юлиянов Стойчев

ИТН

3

Секретар

Еливан Рубилова Ахмед

ГЕРБ-СДС

4

Член

Ивелин Славов Китов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Митко Галинов Митков

ИТН

6

Член

Борка Стоилова Донева

БСП

7

Член

Йълдъз Етем Мехмед

ДПС

8

Член

Валентин Петров Такев

ДБ

9

Член

Димитър Радков Стефанов

ИБГНИ

 

 

Секция 302200029 - С. Памукчии

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция

1

Председател

Теменуга Йорданова Маринова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Милко Янев Милчев

ДБ

3

Секретар

Гюннур Реджеб Юсмен

ДПС

4

Член

Георги Митков Кръстев

ИТН

5

Член

Николинка Стефанова Герчева

ГЕРБ-СДС

6

Член

Мая Григорова Георгиева

ИТН

7

Член

Диана Колева Терзийска

ИТН

8

Член

Диана Петрова Славова

БСП

9

Член

Бейзанур Хасан Осман

ДПС

 

 

Секция 302200030 - С. Песарево

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Надежда Борисова Методева

ИТН

2

Зам.-председател

Денка Желязкова Василева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Дяко Славов Чернев

ДБ

4

Член

Христо Янков Господинов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Даниела Стефанова Иванова

БСП

6

Член

Стоянка Богданова Костадинова

ИБГНИ

7

Член

Стоянка Иванова Дойчинова

ИБГНИ

 

 

 

 

 

 

Секция 302200031 - С. Правенци

 

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Севгинар Селяйдин Раим

ДПС

2

Зам.-председател

Янчо Жечков Николов

ИТН

3

Секретар

Милко Петров Мерджанов

БСП

4

Член

Мустафа Юсреф Шериф

ГЕРБ-СДС

5

Член

Леман Хюсеин Ахмед

ДПС

6

Член

Тихомир Росенов Тотев

ИБГНИ

7

Член

Виктор Веселинов Василев

ИТН

 

 

Секция 302200032 - Преселка - Беджене

 

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Иглика Милкова Стефанова

ИТН

2

Зам.-председател

Ася Иванова Йорданова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Айсел Кемал Ахмедова

ДПС

4

Член

Николинка Атанасова Георгиева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Хрисимир Иванов Димитров

ИТН

6

Член

Лиляна Димитрова Лозанова

БСП

7

Член

Снежана Юлиянова Банкова

ДБ

 

 

Секция 302200033 - С. Сечище

 

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Весиле Ахмед Бекир

ДПС

2

Зам.-председател

Маринка Малчева Маринова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Лидия Георгиева Петрова

ИТН

4

Член

Данаил Русев Величков

ГЕРБ-СДС

5

Член

Съби Христов Събев

ИТН

6

Член

Христина Александрова Андреева

БСП

7

Член

Валя Тодорова Атанасова

ДБ

 

 

Секция 302200034 - С. Стан

 

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Галина Петрова Добрева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Христо Събев Христов

ИТН

3

Секретар

Венета Райчева Георгиева

ИБГНИ

4

Член

Бинка Ангелова Дочева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Наталия Николова Ленкова

БСП

6

Член

Стефан Димитров Стефанов

ДБ

7

Член

Севдалина Емилова Георгиева

ИБГНИ

 

 

Секция 302200035 - С. Тръница

 

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Кремена Хараланова Костадинова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Кремена Иванова Чернева

ДБ

3

Секретар

Диана Владимирова Йорданова

ИБГНИ

4

Член

Пенка Станчева Петрова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Николай Стаматов Генчев

ИТН

6

Член

Мирослава Жекова Йорданова

БСП

7

Член

Пламен Георгиев Стефанов

ИТН

 

Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Нови пазар.

Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Нови пазар.

 

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:22 часа

Свързани решения:

62-ПВР/НС/01.11.2021

92-ПВР/НС/08.11.2021

107-ПВР/НС/10.11.2021

135-ПВР/НС/12.11.2021

155-ПВР/НС/13.11.2021

188-ПВР/18.11.2021

197-ПВР/19.11.2021

217-ПВР/20.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения