Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 46-ПВР/НС
Шумен, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Никола Козлево, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

С вх. № 62/13.10.2021г. в РИК - Шумен е постъпило  предложение от кмета на Община Никола Козлево за състави на СИК с изх. №37-00-124/13.10.2021г. на Община Никола Козлево, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС / 29.09.2021г. на ЦИК,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Никола Козлево при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

 

 

Секция № 30 21 00 001 - с. Векилски

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Илия Спасов Илиев

ДБ

2

Зам.-Председател

Атанас Бориславов Генчев

БСП

3

секретар

Фахредин Халилов Юсуфов

ИБГНИ

4

член

Величка Великова Георгиева

ИТН

5

член

Памела Георгиева Господинова

ИТН

6

член

Елена Георгиева Христова

ГЕРБ-СДС

7

член

Мустафа Хасан Скендер

ДПС

 

 

Секция № 30 21 00 002 - с. Вълнари

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Иксан Исмаил Шабан

ДПС

2

Зам.-Председател

Севинч Алиибрям Али-Ибрям

ИТН

3

секретар

Фераим Керим Сали

ГЕРБ-СДС

4

член

Емрах Мехмед Алит

ИТН

5

член

Кемал Ешреф Вели

ГЕРБ-СДС

6

член

Бюлент Салим Шабан

ГЕРБ-СДС

7

член

Венцислав Валериев Ангелов

БСП

8

член

Ридван Мехмед Зекерие

ДБ

9

член

Ердал Хамди Сюлейман

ГЕРБ-

 

 

Секция № 30 21 00 003 - с. Вълнари

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Етям Насъф Етям

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-Председател

Максум Метхат Ахмед

ИТН

3

секретар

Мюлкие Шабан Ахмед

ДПС

4

член

Алиосман Яйя Исмаил

ИТН

5

член

Ерджан Сали Сали

ИТН

6

член

Хасан Ахмед Мехмед

ГЕРБ-СДС

7

член

Нина Миткова Пеева

БСП

8

член

Ивалин Иванов Димитров

ДБ

9

член

Турхан Феим Мехмед

ГЕРБ-СДС

 

 

Секция № 30 21 00 004 - с. Каравелово

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Незиха Исмаил Аптула

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-Председател

Николай Костадинов Николов

ДБ

3

секретар

Ибрям Неджиб Курт

ИТН

4

член

Наргис Алим Яха

ГЕРБ-СДС

5

член

Иванка Господинова Иванова

БСП

6

член

Стоян Радев Стоянов

ДПС

7

член

Десислав  Георгиев Гочев

ДБ

 

 

Секция № 30 21 00 005 - с. Красен дол

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Марийка Живкова Стоянова

ИТН

2

Зам.-Председател

Красимира Атанасова Кръстева

БСП

3

секретар

Джемиле Ибрям Курт

ДБ

4

член

Али Ибрямов Исмаилов

ИТН

5

член

Марин Атанасов Радев

ГЕРБ-СДС

6

член

Гюнай Бехчет Реджеб

ДПС

7

член

Мария Михова Стоянова

ДБ

 

 

Секция № 30 21 00 006 - с. Крива река

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Бахрие Ахмед Сали

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-Председател

Рефат Хюсеин Талиб

      ИТН     

3

секретар

Гюлшен Ахмед Ахмед

ДПС

4

член

Ебру Ахмед Фаик

ИТН

5

член

Айхан Недим Ахмед

БСП

6

член

Мария Николова Димитрова

ДБ

7

член

Десислава Тодорова Добрева

ДБ

 

 

Секция № 30 21 00 007 - с. Никола Козлево

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Красен Георгиев Вълчев

БСП

2

Зам.-Председател

Юлиян Ханков Палазов

ИТН

3

секретар

Валери Бисеров Ангелов

ГЕРБ-СДС

4

член

Гюнайдин Себайдин Исин

ИТН

5

член

Йордан Колев Митев

ГЕРБ-СДС

6

член

Хриска Русева  Делева

БСП

7

член

Шефкед Елвер Джелил

ДПС

8

член

Йорданка Иванова Йорданова

ДБ

9

член

Светла Боянова Христова

БСП

 

 

Секция № 30 21 00 008 - с. Пет могили

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Анифе Фахат Мехмедали

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-Председател

Красимира Данаилова Минчева

БСП

3

секретар

Грета Динчева Великова

ИТН

4

член

Серчин Сезаи Ахмед

ИТН

5

член

Петър Недев Петров

ГЕРБ-СДС

6

член

Севджихан Февзи Мехмед

ГЕРБ-СДС

7

член

Джелил Емби Ибрям

ДПС

8

член

Валентин Георгиев Добрев

ДБ

9

член

Веселин Стоянов Атанасов

ДПС

 

 

Секция № 30 21 00 009 - с. Пет могили

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Кристина Димитрова Колева

ИТН

2

Зам.-Председател

Спасена Йорданова Илиева

ДБ

3

секретар

Рашиде Сали Ибрям

ДПС

4

член

Станислав Петев Минчев

ИТН

5

член

Деница Георгиева Господинова

ИТН

6

член

Селяйдин Себайдин Феим

ГЕРБ-СДС

7

член

Надия Севим Мехмедова

ГЕРБ-СДС

8

член

Петя Лазарова Делчева

БСП

9

член

Атче Ахмед Мустафа

ИТН

 

 

Секция № 30 21 00 010 - с. Ружица

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Салиха Алейдин Мехмед

ДПС

2

Зам.-Председател

Хасан Осман Шукри

ИТН

3

секретар

Джансу Ридван Шабан

ГЕРБ-СДС

4

член

Фердун Мехмед Шюкри

ГЕРБ-СДС

5

член

Пенка Христова Тончева

БСП

6

член

Джемал Мехмед Джемал

ДБ

7

член

Юсеин Шериф Мехмед

ИТН

 

 

Секция № 30 21 00 011 - с. Хърсово

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Галя Тодорова Захариева

ИТН

2

Зам.-Председател

Петко Трайков Йорданов

ДБ

3

секретар

Сезер Севди Юлми

ГЕРБ-СДС

4

член

Дениз Гюрсел Адем

ГЕРБ-СДС

5

член

Селиме Шабан Адем

БСП

6

член

Афизе Осман Сабахгил

ДПС

7

член

Мехмед Гюнайдън Халид

ИТН

 

 

Секция № 30 21 00 012 - с. Цани Гинчево

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Станислав Митков Станков

БСП

2

Зам.-Председател

Христо Динков Христов

ГЕРБ-СДС

3

секретар

Нурсел Назъм Ибрям

ИТН

4

член

Цонка Желева Вълчева

ИТН

5

член

Гинка Красимирова Георгиева

ДПС

6

член

Михаил Василев Маринов

ДБ

7

член

Иван Станев Динков

ГЕРБ-СДС

 

 

Секция № 30 21 00 013 - с. Църквица

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Емине Исмаил Юмерова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-Председател

Ахмед Фикрет Ахмед

БСП

3

секретар

Баръш Невин Ремзи

ИТН

4

член

Данчо Стоянов Костов

ИТН

5

член

Бинас Исмаил Рахим

ГЕРБ-СДС

6

член

Хюсеин Хамид Хюсеин

БСП

7

член

Алтан Баки Али

ДПС

8

член

Мехнур Мехмед Али

ДБ

9

член

Иванка Димитрова Кирилова

БСП

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Никола Козлево.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Никола Козлево.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:17 часа

Свързани решения:

136-ПВР/НС/12.11.2021

168-ПВР/НС/14.11.2021

191-ПВР/18.11.2021

200-ПВР/19.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения