Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 45-ПВР/НС
Шумен, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Смядово, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

С вх. № 61/13.10.2021г. в РИК - Шумен е постъпило  предложение от кмета на Община Смядово за състави на СИК с изх. №37-00-53/13.10.2021г. на Община Смядово, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС / 29.09.2021г. на ЦИК ,

РИК Шумен

 Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Смядово при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

 

 

Секция №302500001 - ДГ "Маргаритка"

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Георги Янков Генчев

БСП

2

Зам.-председател

Румянка Желева Бозова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Николинка Йорданова Димитрова

ИТН

4

член

Деана Иванова Станкова

ГЕРБ-СДС

5

член

Диана Михайлова Симеонова

ИТН

6

член

Румяна Петрова Чепишева

БСП

7

член

Мехмед Зекрие Али

ДПС

8

член

Ивайла Ивелинова Йорданова

ДБ

9

член

Асия Мехмедова Хасанова

ИБГНИ

 

 

Секция №302500002 -СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Златка Ангелова Кирякова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Александър Красенов Александров

БСП

3

Секретар

Радка Иванова Начева

ИТН

4

член

Ивета Маринова Тодорова

ГЕРБ-СДС

5

член

Даниела Радева Борисова

ГЕРБ-СДС

6

член

Христина Христова Георгиева

ИТН

7

член

Ибрям Раимов Мемишев

ДПС

8

член

Стоян Маринов Стоянов

ДБ

9

член

Иванка Иванова Стоянова

ИБГНИ

 

 

Секция №302500003 - Ритуална зала

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Ивайло Живков Величков

ИТН

2

Зам.-председател

Осман Ахмедов Османов

ДПС

3

Секретар

Еленка Драганова Желязкова

БСП

4

член

Александър Бориславов Борисов

ГЕРБ-СДС

5

член

Доника Владимирова Иванова

ИТН

6

член

Елена Радославова Люцканова

ИТН

7

член

Николинка Райкова Чернокожева

БСП

8

член

Соня Славова Стоева

ДБ

9

член

Радка Радкова Славова

ИБГНИ

 

 

Секция №302500004 - НЧ "Братство - 1860"

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Атанаска Димитрова Коларова

ИТН

2

Зам.-председател

Янка Стоянова Златева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Калинка Жечева Иванова

БСП

4

член

Дияна Стоянова Пенева

ГЕРБ-СДС

5

член

Десислава Йорданова Димитрова

ИТН

6

член

Красимира Пенкова Петрова

ИТН

7

член

Галина Атанасова Митева

ДБ

8

член

Десислав Десиславов Митев

ДПС

9

член

Полина Руменова Иванова

ИБГНИ

 

 

Секция №302500005 - Александрово

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Милка Стефанова Иванова

БСП

2

Зам.-председател

Желязко Маринов Желязков

ИТН

3

Секретар

Стоян Кръстев Колев

ГЕРБ-СДС

4

член

Северина Тодорова Атанасова

ИТН

5

член

Янка Йорданова Янкова

ДБ

6

член

Затие Джевджетова Османова

ДПС

7

член

Петър Николов Маринов

ИБГНИ

 

 

Секция №302500006 - Бял Бряг

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Йовка Колева Стоянова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Тодор Николов Тодоров

ИТН

3

Секретар

Виолета Атанасова Стойкова

ДБ

4

член

Станка Иванова Илиева

БСП

5

член

Светлин Радославов Митев

ДБ

6

член

Фиген Орханова Мехмедова

ДПС

7

член

Христинка Симеонова Димитрова

ИБГНИ

 

 

Секция №302500007 - Веселиново

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Венцислав Вълчев Илиев

ИТН

2

Зам.-председател

Иванка Стоянова Христова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Ася Христова Донкова

ДБ

4

член

Ради Стоянов Радев

ГЕРБ-СДС

5

член

Пенка Герчева Пенева

ГЕРБ-СДС

6

член

Виолета Маринова Андреева

БСП

7

член

Румен Миленов Кирилов

ДПС

8

член

Рашид Ефраимов Рашидов

ИТН

9

член

Ростислав Диянов Русев

ИБГНИ

 

 

Секция №302500008 - Желъд

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Диляна Маринова Владева

ДБ

2

Зам.-председател

Светлана Жечева Узунова

ИТН

3

Секретар

Ахмед Халимов Ахмедов

ДПС

4

член

Женя Стоянова Стоянова

ГЕРБ-СДС

5

член

Елеонора Даниелова Вълчева

ИТН

6

член

Росица Илиева Георгиева

БСП

7

член

Валери Живков Иванов

ИБГНИ

 

 

Секция №302500009 - Кълново

 

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Галина Савова Радославова

ИБГНИ

2

Зам.-председател

Петър Иванов Петров

ИТН

3

Секретар

Магдалена Александрова Баева

ДБ

4

член

Стоянка Атанасова Пинтева

ГЕРБ-СДС

5

член

Мария Велинова Йотова

ИТН

6

член

Петранка Йорданова Йорданова

БСП

7

член

Али Ахмед Али

ДПС

 

 

Секция №302500010 - Ново Янково

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Живко Иванов Желев

ИБГНИ

2

Зам.-председател

Росица Красенова Боянова

ИТН

3

Секретар

Гиновева Данаилова Асенова

ГЕРБ-СДС

4

член

Боян Станчев Бижев

ГЕРБ-СДС

5

член

Живка Колева Жекова

БСП

6

член

Айхан Илмиев Мехмедов

ДПС

7

член

Красимир Сотиров Георгиев

ДБ

 

 

Секция №302500011 - Риш

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Валентин Живков Сивев

ИТН

2

Зам.-председател

Елица Алекова Перушинска

ДПС

3

Секретар

Надежда Хубанова Маринова

ГЕРБ-СДС

4

член

Гюлюзар Фейзулова Иса

ГЕРБ-СДС

5

член

Айше Халилова Халилова

ГЕРБ-СДС

6

член

Магдалена Славчева Лечева

ИТН

7

член

Желязко Митев Желязков

ДБ

8

член

Милена Милева Иванова

БСП

9

член

Донка Иванова Данева

ИБГНИ

 

 

Секция №302500012 - Черни връх

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Габриела Янкова Павлова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Хюсеин Недрет Хюсеин

ДПС

3

Секретар

Павел Димитров Баев

ДБ

4

член

Данаил Милев Калев

ГЕРБ-СДС

5

член

Георги Ангелов Ангелов

ИТН

6

член

Станислав Димитров Илиев

БСП

7

член

Веска Великова Желева

ИБГНИ

 

 

Секция №302500013 - Янково

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Цветанка Димитрова Станева

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Велизар Иванов Кремов

БСП

3

Секретар

Гюлфие Салиева Османова

ДПС

4

член

Ширин Ферад Ахмед

ГЕРБ-СДС

5

член

Шенол Севгин Ахмед

ГЕРБ-СДС

6

член

Яхя Ердинч Шерифов

ДБ

7

член

Йордан Ангелов Йотов

ИТН

8

член

Михаил Пенчев Маринов

ИТН

9

член

Тодорка Недева Коева

ИБГНИ

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Смядово.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Смядово.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:11 часа

Свързани решения:

95-ПВР/НС/08.11.2021

106-ПВР/НС/10.11.2021

132-ПВР/НС/12.11.2021

152-ПВР/НС/13.11.2021

185-ПВР/18.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения