Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
Шумен, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е предложение от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“  за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от упълномощен представител на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“.

Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено с вх. № 26 на 12.10.2021 г. в 13:45ч. във входящ регистър на  РИК-Шумен на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа).

Предлага се регистрирането на 6 (шест)  кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

 

Към предложението са приложени 6 броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

 

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“  за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. на предложените 6 (шест) кандидати.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8 и чл.255, ал.1 от ИК и Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Шумен

           

Р Е Ш И:

  1. Регистрира кандидатската листа, предложена от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, в следния състав и поредност:

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Наталия Петрова Стефанова

**********

2

Димитър Николов Димитров

**********

3

Стефани Пламенова Любенова

**********

4

Марин Йорданов Илиев

**********

5

Боряна Иванова Петкова

**********

6

Валентин Тодоров Динков

**********

 

2. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:59 часа

Календар

Решения

  • № 61-ПВР/НС / 26.10.2021

    относно: Назначаване на СИК в „МБАЛ Велики Преслав“ ЕООД, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

  • № 60-ПВР/НС / 26.10.2021

    относно: Промени в състави на СИК в Община Каспичан за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

  • № 59-ПВР/НС / 26.10.2021

    относно: Допълване на работна група от специалисти

всички решения