Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 34-НС
Шумен, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е предложение от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено с вх. № 23 на 12.10.2021 г. в 10:45ч. във входящ регистър на  РИК-Шумен на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа).

Предлага се регистрирането на 12 (дванадесет)  кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

 

Към предложението са приложени 12 броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

 

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. на предложените 12 (дванадесет) кандидати.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255, ал. 1 от ИК и Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Шумен

           

Р Е Ш И:

 1. Регистрира кандидатската листа, предложена от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, в следния състав и поредност:

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Иван Валентинов Иванов

***********

2

Иван Валентинов Ганчев

***********

3

Мартин Райчев Райков

***********

4

Тодор Йорданов Тодоров

***********

5

Евгения Евгениева Леополдова

***********

6

Даниела Илиева Пенчева

***********

7

Пламен Христов Петков

***********

8

Стефан Иванов Стефанов

***********

9

Велчо Страхилов Василев

***********

10

Дончо Николов Цачев

***********

11

Недялко Кръстев Недялков

***********

12

Ваня Георгиева Димитрова

***********

 

 1. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:44 часа

Календар

Решения

 • № 61-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Назначаване на СИК в „МБАЛ Велики Преслав“ ЕООД, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

 • № 60-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Промени в състави на СИК в Община Каспичан за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 59-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Допълване на работна група от специалисти

всички решения