Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 31-НС
Шумен, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е предложение от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ  „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.

Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено с вх. № 19 на 11.10.2021 г. в 14:55ч. във входящ регистър на  РИК-Шумен на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа).

Предлага се регистрирането на 7 (седем)  кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

 

Към предложението са приложени 7 броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

 

При въвеждане на личните данни на предложените за регистриране кандидати от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в системата на Информационно обслужване АД, която извършва автоматизирана проверка в НБД „Население“, се констатира несъответствие с декларираното ЕГН на лицето Илиян Максимов Гигов в подаденото заявление-декларация /приложение № 78-НС/, както и в предложението на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ /приложение № 73-НС/ .

На упълномощеното лице са дадени указания по реда на чл. 258, ал.2   от ИК  да бъде уточнено ЕГН на лицето и да бъде представено коректно предложение от партията или коректно заявление-декларация в срок до 17:00 на 12.10.2021г. В дадения срок указанието не е изпълнено, поради което регистрация на това лице следва да бъде отказана.

 

За останалите лица са изпълнени изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255, ал. 1 и чл. 258, ал.2 от ИК  и Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Шумен

           

Р Е Ш И:

 1. Регистрира кандидатската листа, предложена от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, в следния състав и поредност:

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Камен Захариев Тасков

**********

2

Вельо Найденов Иванов

**********

3

Веселинка Хараламбиева Гигова

**********

4

Петко Георгиев Колев

**********

5

Иванка Лазарова Етова

**********

6

Живко Иванов Жеков

**********

 

 1. отказва регистрация на предложения кандидат за народен представител ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

7

Илиян Максимов Гигов

**********

 

 1. Издава удостоверения за регистрация на кандидатите в регистрираната кандидатска листа по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:38 часа

Календар

Решения

 • № 61-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Назначаване на СИК в „МБАЛ Велики Преслав“ ЕООД, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

 • № 60-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Промени в състави на СИК в Община Каспичан за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 59-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Допълване на работна група от специалисти

всички решения