Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 19-НС
Шумен, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е предложение от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от упълномощен представител на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ .

Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено с вх. № 8 на 09.10.2021 г. в 15:08 ч. във входящ регистър на  РИК-Шумен на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа).

Предлага се регистрирането на 3  (трима)  кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

 

Към предложението са приложени 3 броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

 

При въвеждане на личните данни на предложените за регистриране кандидати от ППОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ в системата на Информационно обслужване /ГД „ГРАО“/, се констатира несъответствие с декларираното ЕГН на лицето Даниела Светославова Рабчева в подаденото заявление-декларация /приложение № 78-НС/, както и в предложението на ППОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“  /приложение № 73-НС/ .

 

За останалите лица са изпълнени изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ППОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255, ал. 1 и чл. 258, ал.2  от ИК  и  Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Шумен

           

Р Е Ш И:

 1. Регистрира кандидатската листа, предложена от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, в следния състав и поредност:

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Румен Владимиров Русев

**********

2

Деян Георгиев Петров

**********

 

 1. отказва регистрация на предложения кандидат за народен представител ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

3

Даниела Светославова Рабчева

**********

 

 1. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:29 часа

Календар

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения