Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 172-ПВР/НС
Шумен, 14.11.2021

ОТНОСНО: Жалба от Станислава Северинова Акерска – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ относно нарушение по чл. 96, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от ИК.

На 13.11.2021г. с вх. № 344/13.11.2021 г. в 15:52 ч. в РИК – Шумен по електронната поща постъпи жалба от Станислава Акерска, упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“, в която се сочи, че в СИК № 302100007, с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен членът на секционната комисия – Хриска Русева Делева от квотата на КП „БСП за България“ се намира във фактическо съжителство с кандидата за народен представител от КП „БСП за България“ Стефан Иванов Стефанов, като двамата имат и общо дете Станислава Стефанова Стефанова. В жалбата се иска извършване на проверка в секция 302100007 в с. Никола Козлево, община Никола Козлево. На 13.11.2021г. на електронната поща на РИК-Шумен постъпиха декларации от следните лица: Нурай Назим Исмаил,  Себатин Селятин Исмаил и Нурай Ферудин Реджеб, с които декларират, че лицата Хриска Русева Делева и Стефан Иванов Стефанов са във фактическо съжителство в с. Никола Козлево на адрес: ул. „Братя Драганови“ №4. В декларациите лицата посочват, че им е известна наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

От страна на жалбоподателя са представени: декларация от лицето Емби Абил Емби с адрес: с. Никола Козлево, ул. „Роза“ №6, в която декларира, че от години Хриска Русева Делева и Стефан Иванов Стефанов живеят заедно и имат дъщеря на име Станислава Стефанова Стефанова. В декларацията е посочено, че всички са живели първоначално в ж.к „Младост“ 4 в с. Никола Козлево, а в последно време живеели в селото, но  на ул. „Братя Драганови“ №4. В декларацията е посочено, че на подателя е известна наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

Описаните декларации постъпиха в РИК-Шумен в оригинал на 14.11.2021г. Към тях е приложена декларация от лицето Ивелин Бисеров Митев, също от с. Никола Козлево, който декларира, че Хриска Русева Делева и Стефан Иванов Стефанов живеят заедно и имат дъщеря на име Станислава Стефанова Стефанова, които първоначално живеели в ж.к „Младост“ 4 в с. Никола Козлево, а в последно време живеели в селото, но  на ул. „Братя Драганови“ №4.

С изх. № 33/13.11.2021г. на РИК-Шумен  е изискана информация от община Шумен, отдел „ГРАО“ за настоящ, постоянен адрес и семейно положение на лицата Хриска Русева Делева и Стефан Иванов Стефанов.

По електронната поща на РИК-Шумен е получено писмо от община Шумен с  изх. № 37-01-025 от 13.11.2021г., в което уведомяват, че след извършена проверка  в НБД  е установено следното:

Лицето Хриска Русева Делева има регистриран постоянен адрес в с. Никола Козлево, община Никола Козлево, ул. „Братя Драганови“ №4 и настоящ адрес с. Никола Козлево, община Никола Козлево, жк „Младост“ №4, вх.3, ет.2. Същата е със семейно положение: неомъжена и има дъщеря с имена Станислава Стефанова Стефанова, чийто баща е Стефан Иванов Стефанов и е с регистрирани постоянен адрес с. Никола Козлево, община Никола Козлево, ул. „Братя Драганови“ №4 и настоящ адрес с. Никола Козлево, община Никола Козлево, жк „Младост“ №4, вх3, ет.2.

Лицето Стефан Иванов Стефанов е с регистриран постоянен адрес с. Никола Козлево, община Никола Козлево, жк „Младост“ №4, вх3, ет.2 и настоящ адрес: с. Никола Козлево, община Никола Козлево, жк „Младост“ №6.

С писмо изх. № 34/13.11.2021г. РИК-Шумен изиска от Община Шумен удостоверения за промяна на постоянен и настоящ адрес на лицата Хриска Русева Делева, Стефан Иванов Стефанов и Станислава Стефанова Стефанова.

С писмо, изх.№ 37-01-025/002 от 13.11.2021г. на Община Шумен, са предоставени на РИК – Шумен 6 броя Удостоверения за промени на постоянен и настоящ адрес на лицата Хриска Русева Делева, Стефан Иванов Стефанов и Станислава Стефанова Стефанова.

От представените удостоверения е видно, че настоящия адрес на Хриска Русева Делева и постоянния адрес на Стефан Иванов Стефанов съвпадат, но настоящите адреси на двете лица не съвпадат, както и че в началото на 2021г. Хриска Делева е променила постоянния си адрес. От друга страна, кандидатът за народен представител никога не е регистрирал посочения в жалбата адрес като свой адрес, нито като настоящ, нито като постоянен.

Практика на ЦИК, изразена в решенията й, поддържа, че адресната регистрация не е достатъчно основание да се определи, че между две лица се доказва наличието на фактическо съжителство, като специфична връзка между тях.  

В Изборния кодекс, а и в българското законодателство изобщо, липсва легално определение на понятието „фактическо съжителство“. Не са уредени начините, способите и доказателствените средства за установяване на такова съжителство. Отделно от това следва да се вземе предвид, че представените писмени декларации от трети лица не съответстват на изискванията на чл. 313 НК, тъй като не са дадени по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет за удостоверяване истинността на обстоятелства, поради което, въпреки написаното в тях, не са скрепени със санкцията на НК.

След направените разисквания и извършеното гласуване, РИК Шумен счита, че по настоящата преписка не са събрани достатъчно доказателства, от които може да се направи обоснован извод, че посочените в жалбата лица са във фактическо съжителство.

Жалбата се явява допустима, като подадена от лице с правен интерес, като от анализ и  съвкупна преценка на събраните по преписката доказателства,  РИК Шумен счита, че не е доказана несъвместимост по отношение на члена на СИК № 302100007, с. Никола Козлево по чл.66, ал.1, т.1 от ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т.4, т.5, т. 20, чл. 96, ал. 1, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ИК

РИК Шумен

РЕШИ:

 1. Оставя без уважение жалба с вх. № 344/13.11.2021 г. от Станислава Акерска, упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ – СДС“.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Веселина Маринова Маринова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 14.11.2021 в 16:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения