Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 140-ПВР/НС
Шумен, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е допълващо Заявление с вх. № 1/04.11.2021г. на РИК-Шумен и допълващи заявления към него от Регистъра на застъпниците, постъпили на дати 12.11.2021 г., от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Към заявлението на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат са приложени 145 броя декларации от лицата, предложени за застъпници. След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК,   

 

РИК - Шумен

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 145 броя застъпници за кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, както следва:

Име, презиме и фамилия

1

Али Мустафов Ахмедов

2

Джевдет Мустафов Ахмедов 

3

Ахмед Ибраим Али 

4

Елис Ахмедова Мехмедова

5

Джейлян Османова Рамаданова

6

Фарадин Ахмедов Юсеинов

7

Афизе Мустафова Ахмедова

8

Асие Федаил Якуб

9

Алиш Цанков Молов

10

Аляйдин Сами Хасан

11

Юсние Хюсеинова Хюсеинова

12

Асен Асенов Александров

13

Алайдин Расим Мустафа

14

Джемиле Мехмедова Кехайова

15

Мелиса Меджит Ахмедова

16

Фатме Юсеинова Сакинова

17

Хюсеин Орханов Хюсеинов

18

Бахри Ибрахим Хюсеин

19

Билял Ахмед Халид

20

Мюжгян Ремзиева Кязимова

21

Гьокан Рубил Хамид

22

Фатме Джевет Мехмед

23

Месут Беямин Кямил

24

Мустафа Ирфан Хайридин

25

Севгин Редван Сабри

26

Юджел Ахмед Халим

27

Сюлейман Мехмед Сюлейман

28

Мохамед Кяшиф Сали

29

Шерфин Мустанов Халилов

30

Себайдин Шабан Шабан

31

Салим Хюсню Осман

32

Сашо Събев Борисов

33

Атче Исмаил Халил

34

Кериме Мустафова Ахмедова

35

Васфи Ясимов Ахмедов

36

Ганка Александрова Димитрова

37

Митко Сашов Георгиев

38

Севдалин Бориславов Алдинов

39

Орхан Рамаданов Хюсеинов

40

Хасан Мехмед Хасан

41

Месут Юсеин Енвер

42

Зекерие Хасанов Салимов

43

Фикрет Мустафов Черкезов

44

Фатме Мустафова Терзиева

45

Халим Хасанов Исмаилов

46

Хюсеин Мехмед Мустафа

47

Салих Мусов Чолаков

48

Айнур Джемал Зюлкяр

49

Танер Якубов Мехмедов

50

Неджбие Реджебова Курдова

51

Айтен Зюлкюф Шабанова

52

Хюлия Индихан Сали

53

Люсиен Руменов Радославов

54

Фатме Мехмедова Халидова

55

Ахмед Басри Ахмед

56

Асан Ибрям Ахмед

57

Ведат Али Емин

58

Айлин Сюлейман Реджеб

59

Зюлкяр Али Адем

60

Неджмидин Мехмедов Басриев

61

Есин Юзеир Ереджеб

62

Салим Ердинчев Самиев

63

Илхан Тефиков Мустафов

64

Ертан Ерсан Неджати

65

Зехра Хамдиева Мустафова

66

Енис Певатов Мустафов

67

Айтен Фетиева Садъкова

68

Румен Маринов Стефанов

69

Нели Николаева Георгиева

70

Русанка Маринова Чакърова

71

Милен Руменов Маринов

72

Енис Селимов Селимов

73

Нерман Неджмидин Еюб

74

Сонер Наджи Кязим

75

Мая Лилова Арабаджиева

76

Джансер Мехмедов Хюсеинов

77

Гюляй Нихатова Мустафова

78

Юзлен Насуфов Якубов

79

Ремзие Ремзи Мехмед

80

Майс Рафаил оглу Гасан-Заде

81

Тугай Зия Ремзи

82

Октай Несринов Юмеров

83

Гюляет Мехмедалиев Мехмедов

84

Рейхан Хайредин Ахмед

85

Есра Хюсеин Исмаил

86

Весиля Апти Бейтула

87

Айнур Ибрям Мехмедова

88

Тодор Каранфилов Каранфилов

89

Арзу Ведатова Сюлейманова

90

Фунда Юмер Съдкъ

91

Сибелджан Мехмед Сабри

92

Браедин Мехмедов Ибрямов

93

Явер Хасанов МАтъшев

94

Хафизе Мехмедова Исмаилова

95

Ерсин Гюнайева Хасанова

96

Мелих Бейти Бедри

97

Хюлия Неби Осман

98

Севал Вели Йълдъръм

99

Ниляй Нихал Мехмед

100

Емре Сунаев Хасанов

101

Емре Сюлейман Мехмед

102

Неждия Хълми Билял

103

Емял Ремзиева Басри

104

Селвет Ведат Сали

105

Валентина  Иванова Вълева

106

Ана Христова Чаушева

107

Илия Асенов Ангелов

108

Цветан Пенчев Банчев

109

Белмин Бейджанова Арифова

110

Ширин Хасан Васви

111

Мертин Неджиб Ибрахим

112

Виждан Ешреф Исмаил

113

Халиме Хюсеин Йосифова

114

Ерджан  Ахмед Ибрям

115

Нежля Ахмед Тефик

116

Ахмед Аднан Алиосман

117

Гюрсес Гюрселов Мехмедов

118

Стоянка Николова Мехмедова

119

Фатме Алиева Илиязова

120

Джем Сунай Али

121

Елфида Юсеинова Акифова

122

Сезял Хамдиева Кадирова

123

Зия  Ибрахим Насуф

124

Фикрет Ниязиев Алиев

125

Мелиха Мехмедова Юмерова

126

Семра Ридванова Рамадан

127

Галя Антонова Мартинова

128

Ерхан Ахмед Али

129

Рахим Хасан Рахим

130

Фатме Осман Ахмед

131

Айкут Бюлент Ахмед

132

Мелин Бейти Арун

133

Симона Венцеславова Иванова

134

Севин Хюсеинова Касимова

135

Мириш Фикретова Мустафова

136

Антон Миленов Антонов

137

Неждет Рамадан Кючюков

138

Васил Васков Василев

139

Бейхан Бюрханов Юсуфов

140

Фатма Мехмед Рахим

141

Нурай Хаккъ Хабилова

142

Мюмюн Халилов Хабилов

143

Гьоксел Хабил Якуб

144

Ангел Ангелов Стоянов

145

Джемил Емби Ибрям

 

 1. ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1 от настоящото решение.

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 12.11.2021 в 18:46 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения