Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
Шумен, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „БРИГАДА“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е предложение от ПП „БРИГАДА” за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., подписано от упълномощен представител на ПП „БРИГАДА”.

Предложението е по образец (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено с вх. № 2  на 08.10.2021 г. в 11:30 ч. във входящ регистър на  РИК-Шумен на кандидатските листи, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа).

Предлага се регистрирането на 2 (двама) кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

 

Към предложението са приложени 2 (два) броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №78-НС от изборните книжа);

 

Изпълнени са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на политическа партия „БРИГАДА” за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК и Решение № 579-НС/23 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Шумен

 

Р Е Ш И:

 

 1. Регистрира кандидатската листа, предложена от ПП „БРИГАДА” за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, в следния състав и поредност:

 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1

Валери Ангелов Ангелов

*********

2.

Павел Георгиев Калинков

*********

 

 1. Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 85-НС от изборните книжа).

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 61-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Назначаване на СИК в „МБАЛ Велики Преслав“ ЕООД, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

 • № 60-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Промени в състави на СИК в Община Каспичан за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 59-ПВР/НС / 26.10.2021

  относно: Допълване на работна група от специалисти

всички решения